Týdeník Kulturní noviny

6. číslo pondělí 8. 2. 2016

Téma Domov

Jan Palach a Všetaty

Obraz Palachova otce v přízemí hrdinova zdemolovaného domu (2011). Foto autor

Zpráva sestavená člověkem, který vyrostl ve stejné obci a mezi týmiž lidmi jako upálený a prožil zde i tzv. Palachův týden 1989...

Před několika dny tomu bylo 47 let, co zemřel Jan Palach. Vyrostl jsem v jeho vesnici a lidi kolem něj jsem dobře znal. Když mi bylo přes rok (na přelomu let 1978 a 1979), našel si můj otec práci s bytem ve Všetatech u Mělníka, kde jsme potom bydlel ... více »

Komentář Domov,Politika,Ekonomika

Polámaná demokracie

Obrázek nebo fotografie#16239

Meditace nad tuzemskými i mezinárodními chorobami Churchillova „nejlepšího ze všech špatných systémů vlády“.

Můžeme říci, že společenský systém, v němž žijeme, je v pořádku, a to, co potřebuje, je občasné jemné „poštelování“ formou zákonů, které upraví jeho některé parametry podle vyvíjející se situace či případně aby se dalo voličstvu najevo, že něco dělá ... více »

Dokument

Podpora KN v roce 2016 a náš dárek

Jak jsme avizovali již dříve, Kulturní noviny připravují pro své příznivce dárek. Z úrody roku 2015 vybíráme texty pro tištěný speciál. Zašleme jej těm, kteří na základě naší výzvy přispěli na náš provoz v roce 2016. Prosíme ty, kteří přispěli a opomněli připsat svou úplnou poštovní adresu do poznámky k platbě, aby nám ji poslali e-mailem na adresu druzstvo@kulturni-noviny.cz. - Děkujeme!

Milí čtenáři, díky vám mohlo vedení našeho družstva počátkem ledna rozhodnout o pokračování provozu Kulturních novin na první pololetí. Nemáme sice ještě zcela podepřen celý rozpočet vydání, avšak prognóza je příznivá, a pokud neustanete s průběžnou ... více »

Poezie Kultura

Při pozorování květu v prvních dnech února 1796

Foto Itsiko, Deviantart

Dvě stě dvacet let stará báseň Samuela Taylora Coleridge.

Při pozorování květu v prvních dnech února 1796 Ty sladký květe! s bázní vyhlédáš z rudého kmenu (nebo, podivno! ten chmurný, drsný, zimomřivý měsíc dech vánku vydlužil si a zří k tobě pln touhy modrým okem!) Chudý květe! Toť nevěrného času lichocen ... více »

Literární ukázka Kultura

Redaktor Whedon

Foto Ralf Roletschek, Wikimedia Commons

V první čtvrtině 20.století zaznamenala sbírka básnických charakteristik ve formě epitafů Spoonriverská anthologie neobyčejný ohlas. Realistický, citlivý i satirický obraz povah obyvatel malého amerického města promlouval ke svým čtenářům s neobyčejnou intenzitou. I po sto letech se ukazuje, jak nadčasově jsou mnohé Mastersovy podobizny skicovány.

Být schopen vidět všechny strany každé otázky, stranit tam i tam, být vším a ničím dlouho, znetvořit pravdu, záměrně ji osedlat, využít všech citů a vášní lidského společenství pro nízké úmysly a záludné cíle, nosit masku jako řečtí herci – svých os ... více »

Fejeton Domov

Ortel

Obrázek nebo fotografie#16242

Úvaha o hlasu lidu a hlasu božím.

Vzpomínám si, jak v sedmdesátých letech brněnští recesisté díky své dokonale zorganizované akci způsobili, že v redakci časopisu Mladý svět (který tehdy byl – coby její zakladatel – pořadatelem soutěže Zlatý slavík) se sešlo nejvíc hlasovacích kupon ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

leden 2016

Příloha Kulturních novin Příloha Weles

leden 2016

Offformat Kultura

Brněnští rytíři bázně a hany

Jaroslav Róna, socha markraběte Jošta, Brno, Foto: munimedia.cz

Řešit sochy v ulicích města patří k brněnskému folklóru. To plyne již z toho, že v tomto městě vznikají, což je dobře, stejně jako z prosté skutečnosti, že jsou na očích a dotýkají se reality širší veřejnosti než galerijní kousky. V této glose si všimnu dvou čerstvých přírůstků – pomníků, z nichž první vzbudil jen minimální pozornost, zatímco druhý má za sebou již barvitou mediální historii, jejíž závěrečné dějství se nedávno odehrálo.

Oním oukropkem je pomníček, který se v loňském roce objevil na náměstí Konečného. Zelený střed jinak rušné křižovatky – zóna nikoho – byl vcelku smysluplně zrekonstruován; mezi známky úspěchu můžeme počítat fakt, že v teplých měsících zde na lavičká ... více »

Offformat Kultura

Bitevní pole akční Prahy

Obálka knihy Pavlíny Morganové Procházka akční Prahou

Pamětní kryt kanálu s nápisem „Zde uskutečnil roku 1974 Karel Miler akci Mříž“ na nádvoří Klementina nepotkáte. Pomník bitevních polí pražského akčního umění přesto již vznikl.

Že mapy patří k oblíbeným prostředkům historiků, není třeba prokazovat, stačí zalistovat v kdejaké publikaci z jejich pera či si vzpomenout na školní dějepisné atlasy. Více či méně komplexní plány mají ambici zachytit leccos, například chaos válečný ... více »

Offformat Kultura

Off time

Off Time, pohled do instalace výstavy Michala Šmerala, Foto: Martina Schneiderová

Do 8. ledna je možno navštívit pozoruhodnou výstavu sochaře Michala Šmerala v galerii OFF/FORMAT. Objekty, které zpochybňují a proměňují předsudečnost našeho pohledu na živé a neživé.

Blížení k plastikám Michala Šmerala bych začal pojmem tvarohový dům. Tento zcela osobní terminus technicus označuje vizuální stránku stavby poté, co byly na její zdi navršeny kilogramy omítek a rozličných nátěrů, takže hrany opticky měknou, roh se z ... více »

Offformat Kultura

Budoucí dřevní doba Pavla Matysky

Pavel Matyska, Výkřik, 2015, 200 x 150 cm

„Spousta lidí si už z nás utahovalo, že píšeme o událostech, ještě než k nim dojde (...) a pak nedokázali skrýt údiv, když se ukázalo, že se ty události uskutečnily na vlas stejně, jak jsme to napsali. A k mnoha událostem došlo jenom proto, že jsme o nich nejdřív referovali,“ říká novinář v Pamukově románu Sníh. Zkoušíme to taky – článkem o výstavě, která bude v jihlavské galerii Alternativa zahájena 28. ledna (tedy za čtyřiadvacet dní po publikování tohoto textu).

Kdy jste naposledy dostali peníze hezky na dřevo? Přitom proměna materiálu, na niž tu poukazujeme, je až tou poslední iluzí v řadě. Nejdříve narazíme na iluzi peněz, které samy o sobě hodnotu nemají, jsou věcí společenské dohody, v druhé řadě vám je ... více »

Offformat Kultura

Hommage Ateliér

Množství, pohled do výstavy Michala Cába a Marka Hlaváče při vernisáži, Foto: archiv OGV Jihlava

Kde jste se dočetli o skvělých jihlavských výstavách Tomáše Svobody, Michala Cába a Marka Hlaváče, nebo o tom, proč dal Zbyněk Baladrán přednost malbě před konceptem?

Do nového roku jsme vstoupili už bez časopisu Ateliér . O jeho likvidaci jsem psal v  posledním prosincovém čísle Kulturních novin, kde jsem mimo jiné poukázal na schopnost Ateliéru přinášet zprávy o výtvarném dění z regionů a pro regiony. Přestož ... více »

Weles Kultura

Nová literární příloha Weles

Obrázek nebo fotografie#15954

Redakce Kulturních novin připravila novou literární přílohu ve spolupráci s revue Weles.

Literární revue Weles je časopisem, který se věnuje zejména současné české poezii a próze. Reflektuje ale také tvorbu cizojazyčnou a prostor dává také kritické literární reflexi. Od roku 2003 vycházejí čtyři čísla ročně, která jsou příležitostně sp ... více »

Weles Kultura

Petra Pichlová: Tenké průsvity dětského strachu

... zůstat bdělý v bezčasí návratu...

Minimalistickými prostředky na velmi malém půdorysu vystavěné básně Petry Pichlové jsou ohlédnutími, osobními rekapitulacemi, krátkými záznamy situací, nečekaně zahlédnutými vertikálami. Průsvity, noci, odrazy, rána – světlo tu není ornamentem či sc ... více »

Weles Dokumenty

Archivní čísla Welesu

Odkazy na starší čísla Welesu dostupná v PDF souborech.

Archiv čísel 1–5 (1996–1997) a 11–18 (2000–2003): http://welenoviny.blogspot.cz/2014_12_01_archive.html   Archiv čísel 30–61 (2007–2014): http://www.typograf.org/weles/weles-archiv-cisel-2007-2014.html     Období 2015–     Přejeme příjemné počtení ... více »