Týdeník Kulturní noviny

48. číslo pondělí 30. 11. 2015

Téma Ekonomika

Solidární ekonomika jako cesta k udržitelnosti: případ České republiky (1. část)

Komunitní zahrada. Foto www.vitalia.cz

Pojetí ekonomiky jde ruku v ruce s podobou společnosti a s její budoucností. Pokud nechceme propadnout do zhoubné jednostrannosti současného ekonomického mainstreamu, která vede k nadřazení určitých částí společnosti nad jinými a k nereflektovanému zacházení se zdroji, pak musíme pojmenovat a podpořit alternativní ekonomické přístupy, které celý systém vyvažují a zrcadlí potřeby společnosti jako celku. Přinášíme text, který přehledně popisuje rodící se alternativy.

Jako jeden z faktorů pokračující krize současného světa se jeví převládající ekonomický systém. Jeho znepokojivým rysem je takzvaný růstový imperativ: systémový tlak na stále větší produkci, který má silně negativní dopady na přírodu i lidské komuni ... více »

Komentář Vzdělávání

Odcházet ze školy sytý

Obrázek nebo fotografie#15641

Úvaha o tom, co vše potřebují školáci vedle možnosti se řádně naobědvat.

Ministryně školství Valachová navrhuje, aby stát dětem do třetí třídy platil obědy. Komentáře k tomuto návrhu jsou většinou výrazně odmítavé, obvykle s příznačnou dávkou bigotnosti: jsou špatné, protože „co taky od socialistky chcete“, jsou špatné, ... více »

Společnost a politika Politika

Státní podniky v České republice a v Evropě (dokončení)

Státní podniky jsou součástí ekonomické politiky státu. Pomáhají mu plnit jeho základní funkce, vytvářejí jeho zřetelnou ekonomickou a materiální základnu, přispívají k jeho sociální a ekonomické stabilitě. Po období negativního vnímání státních podniků, jež bylo zatíženo ideologií, je zapotřebí ve veřejném zájmu přehodnotit jejich smysl a využít jejich strategického potenciálu pro stát.

Historie státních podniků v Itálii byla předmětem dlouhých interpretací a debat. Po dobu několika desetiletí (zejména v padesátých a šedesátých letech minulého století) italský veřejný sektor do značné míry vzrůstal a ovlivňoval sociální, ekonomický ... více »

Kultura a umění Kultura

Svět je zlý sen

Milánská ulička via Bagnera, jedno z dějišť Ecovy knihy. Foto www.nuok.it

Umberto Eco v románu Nulté číslo klade znepokojivé otázky, ale především chce čtenáře pobavit. Přesněji řečeno, baví je právě těmi znepokojivými otázkami. To, nad čím bychom si měli zoufat, se mění ve frašku.

Není pochyb o tom, že konspirační teorie zaujaly v dnešní době (přinejmenším v Evropě) místo náboženství jako opia lidu. Ve světě, který postrádá srozumitelná pravidla, se už nelze vyznat jinak než pomocí paranoidních konstrukcí. Vzpomínám si třeba, ... více »

Kultura a umění Kultura

Poezie pro adventní čas

Poezie Adama Zagajewského je ovlivněna vzpomínkami na Gliwice, kde vyrůstal. Foto Wikimedia Commons

Adam Zagajewski je v současnosti ve světě nejznámějším žijícím polským básníkem. Sbírá literární ceny v Evropě, v Americe i v Číně. Český výbor ze Zagajewského posledních sbírek Neviditelné věci se vydařil.

V Polsku Adam Zagajewski (1945) není zdaleka tak oceňovaný jako ve světě. Není to tím, že by neměl v rodné zemi své čtenáře, naopak má jich dost a v Polsku je oblíbeným básníkem. Polské literární kritice ale do oka moc nepadl, ta jej ve své většině ... více »

Kultura a umění Kultura

Dylanův křeček a Kočka na kolejích

Legendární hra Josefa Topola v Divadle za branou

Malé divadelní zpravodajství: ohlédnutí za irským komikem, padesátým výročím Divadla za branou a novinkami v Divadle v Řeznické.

Po dvou letech zavítal do České republiky irský představitel žánru stand-up comedy Dylan Moran. U nás již dříve oblíbený komik po dvou vyprodaných vystoupeních v pražské Hybernii 18. a 19. listopadu zamířil 20. listopadu poprvé do Brna, kde se objev ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Můj první literární pokus

Samuel L. Clemens (Mark Twain), 29. 11. 1850, Zdroj www.marktwainproject.org

Vyprávění Marka Twaina o tom, jak to taky může dopadnout, když svěříte chlapci s osobitým smyslem pro humor na týden vydávání novin. Publikujeme jej při příležitosti 180. výročí autorova narození (30. listopadu 1835).

Ve třinácti jsem byl obrovsky chytré dítě – dokonce jsem si tehdy myslel, že jsem dítě neobvykle chytré. Prvně jsem tenkrát napsal něco do novin a proti všem mým očekáváním to v místní obci vzbudilo hotovou senzaci. Ano, senzaci, a já na to taky byl ... více »

Fejeton Vzdělávání

Interview

Obrázek nebo fotografie#15666

Fejeton písmenkově-voňavý.

Malá respondentka, která seděla vedle mě, do domečků v sešitě pro předškoláky hbitě domalovala okénka tak, aby jich v každém domečku bylo deset. Pak se zeptala: „A když budou dva domečky vedle sebe, kolik to bude okýnek?“ „Dvacet,“ odpověděl jsem. „ ... více »

Dokument Média

KN 2016: Prosíme o podporu a máme pro vás dárek!

Redakční kruh Kulturních novin se rozhodl připravit pro své příznivce překvapení. Projdeme úrodu roku 2015 a vybereme pro vás to nejzajímavější. Čtěte podrobnosti dále.

Kdybychom v každém vydání Kulturních novin v roce 2015 přinesli jen šest nových textů, tak by to bylo celkem zhruba tři sta článků. Ono jich ve skutečnosti bylo více a k tomu jsme od loňského roku vedle pravidelného týdenního vydání zavedli kurátors ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

říjen 2015

Offformat Kultura

V zelených zátokách benátské laguny

Herman de Vries, pohled do expozice nizozemského pavilonu. Foto: Petr Kovář

Vzhledem k sousloví „Všechny budoucnosti světa“, které se stalo osou letošního benátského Bienále, asi neudiví, že v jeho rámci narazíme i na prezentace, které tematizují environmentální rozměr lidské existence. Překvapení je o to menší, že jsme řadu zelených a zelenajících se projektů mohli zaznamenat na mamutích přehlídkách umění již v minulosti, stačí připomenout poslední Documentu v Kasselu. Jak se kurátoři, umělci a environmentalisté vyrovnali s problematikou tentokrát? Vydejme se na krátkou procházku městem, jehož obyvatelé mají v tomto ohledu skutečně o čem přemýšlet.

Sraz je před ázerbájdžánským pavilónem, respektive jeho částí B. Zatímco áčko je jakýmsi přehledovým koncentrátem „ázerbájdžánské moderny“, krotké avantgardy vznikající v místech politicky, kulturně i geograficky vzdálených uměleckým epicentrům Zápa ... více »

Offformat Kultura

Zpráva z Benátského bienále: nelžete, buďte čestní a slušní

Pohled na instalaci Adriany Piperové. Foto: Marta Kovářová

Benátské bienále, prestižní mezinárodní přehlídka současného umění, pozvolna uzavírá svůj padesátý šestý ročník. Letošní ambiciózní, přitom citlivě zvolené téma, All the World’s Futures, naznačuje, že umělci a kurátoři tu hodlají přispět k vizím chodu světa.

Mám rodinného příbuzného, vědce, který se skutečně trápí (ne)strategickými a nesystémovými kroky naší společnosti. Sám přitom rozvíjí a snaží se prosadit, ze své pozice jednotlivce stojícího vně vlivných skupin, určitá řešení alespoň dílčích problém ... více »

Offformat Kultura

Hrana je hladina

Lucia Sceranková? Šálky. Repro: archiv galerie OFF/FORMAT

DIY manipulace a interpretace ve fotografiích a objektech Lucii Scerankové a Kataríny Hruškové, aneb první poprázdninová výstava v galerii OFF/FORMAT.

Schodiště, ručník, nůžky, příprava bramborové kaše, šálek mléka, hvízdání konvice. Konvenční domácí objekty, ruchy a aktivity jsou jedním ze stabilních, opakovaně se navracejících motivů obou autorek. Spíš než „ženský pohled“ ( i když osobní a intim ... více »

Offformat Kultura

S flexou na houby, s nůší na trpaslíky

Tomáš Hlavenka, Jana Hlavenková Prekopová, Pět minut za městem, OGV, Jihlava, pozvánka. Repro: archiv OGV, Jihlava

Tohle má být výstava s přírodní tematikou? Tomáš Hlavenka a Jana Hlavenková Prekopová v jihlavské Alternativě.

S jakým očekáváním člověk přichází na výstavu s názvem Pět minut za městem? Očekává téma přírody, krajiny, snad i ve formě lyrického sladkobolného útěku z města. Ale tváří v tvář exponátům výstavy Tomáše Hlavenky a Jany Hlavenkové Prekopové si nutně ... více »

Offformat Kultura

ura In vent

Obálka knihy Ján Mančuška, První retrospektiva

Když už je nám zvykem psát tu o věcech a dění, jimiž jsme skutečně zaujati, nemohu nezmínit mlžným pozastavením knihu / katalog První inventura, jakož i inventuru majetku a idejí mně blízké školy.

  Ve škole, kde učím, děláme inventuru vybavení učeben a kabinetů každý rok. To je jistě běžné. Jde o to zjistit, jak se po roce používání změnil stav věcí, prostor, který staví rámec možnostem výuky. Ale samozřejmě vzhledem k agendě, případně nutno ... více »