Týdeník Kulturní noviny

43. číslo pondělí 24. 10. 2016

Téma Zahraničí

Odešli jsme, když nám za dům dopadla raketa a někdo nám na dveře psal divné věci

Foto Tomáš Koloc

Rozhovor redaktora našeho týdeníku s Natálkou H. (14), jeho královéhradeckou sousedkou z rodiny syrských křesťanů, kteří přišli do České republiky v roce 2013 a před několika měsíci legálně absolvovali proces naturalizace.

Odkud pochází vaše rodina? Moji rodiče jsou z Damašku, kde jsem se i narodila, ale v Sýrii se to bere, jako to bylo za dob Pána Ježíše, který se sice narodil v Nazaretě, ale jeho rod byl z Betléma, takže já jsem podle tradice taky z města Homs, odku ... více »

Dokument Zahraničí

Balkánské zápisky aneb putování ve stínu nedávných konfliktů (1. část)

Sarajevo - stále živý komunistický vůdce a symbol globalizace. Foto autorka

Mladí studenti různých humanitních oborů se letos v létě vydali na putování několika balkánskými zeměmi, aby poznali, jak se tyto oblasti vyrovnávají s následky nedávných konfliktů, jejichž kořeny vycházejí nejen ze současných rozporů, ale i z minulosti. Publikujeme osobní zápisky účastnice této výpravy.

Neopakovatelná atmosféra Balkánu již pohltila srdce i duši nejednoho cestovatele. Co je vlastně na tomto koutu světa tak magického, že už jenom vyslovení jeho názvu v mnoha lidech vyvolává chvění v samém nitru? Nechci se chlubit, ale myslím, že ales ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Rakouská prezidentská volba jako pravý vídeňský guláš

Obrázek nebo fotografie#18316

Skutečná pravda o rakouské „obálkové metodě“.

V září 2016 předstoupil před rakouské novináře tamní spolkový ministr vnitra Wolfgang Sobotka a oznámil, že druhé kolo prezidentských voleb, už předtím jednou soudem zneplatněné, se odkládá na 4. prosince. (1) Rakouský Sobotka je – na rozdíl od ně ... více »

Dokument Média

Stručná bilance Kulturních novin 2016

První družstevní médium v české historii má za sebou další rok existence, a to již sedmý. Na počátku stálo nadšení a idealismus zakládajících členů, dnes stavíme na realismu a postupném budování čtenářské a autorské komunity. Naše existence je již plně odvozena od čtenářů – díky za dosavadní podporu! A neustávejte, prosím.

1. Přípravná fáze: podzim 2009 – červen 2011 V době od zakládající schůze dne 10. října 2009 do června 2011 jsme vydali tři tištěná ukázková čísla a snažili se rozšiřovat a konsolidovat členstvo, abychom vytvořili kapitálový základ pro další postup ... více »

Kultura a umění Osobnosti

Dylanova tvorba jako zrcadlo západní kultury

Obrázek nebo fotografie#18299

Písně Boba Dylana odrážejí celé dějiny západní kultury a současně nastavují kritické zrcadlo jejímu dnešnímu stavu. Kéž bychom jim poté, co jejich autorovi byla udělena Nobelova cena za literaturu, dokázali hlouběji a pozorněji naslouchat.

S literaturou mají Dylanovy písně každopádně společného mnohem víc, než by se při povrchním pohledu mohlo zdát. Dylan je mužem mimořádně sečtělým, který zná různé literární tradice a dokáže na ně tvůrčím způsobem navazovat. To se ukázalo již v jeho ... více »

Poezie Kultura

Stále šak laská nás niveau

Foto Tomáš Koloc

Výběr z facebookových básní Romana Krištofa.

duchařina. znáte to. mrholí. de člověk, mluví si sám pro sebe, občas rozhodí rukama. jasně vidím. s někerýma to tak dopadá už zaživa, s někerýma až po smrti   ve všech pohádkách se neviditelnosti dosahuje požitím nějakýho kouzelnýho nápoje nebo jídl ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: O zločinu a trestu

Foto Tomáš Koloc

Pravděpodobně nejznámější moderní knihou pocházející z arabského kulturního okruhu je rozjímavé vyprávění libanonského maronitského křesťana Chalíla Džibrána Prorok. Následující slova vyřkl jeho kazatel o dvou stranách bolesti…

Potom jeden z městských soudců vystoupil vpřed a řekl: Promluv k nám o zločinu a trestu. A on odpověděl těmito slovy: Když váš duch bloudí kdesi ve větru, pak vy, sami a nestřeženi, spácháte zlo na druhých a tím i na sobě. A pro toto spáchané zlo mu ... více »

Fejeton Domov

S poctivostí nejdál dojdeš

Jedna malá osobní bilance.

Kdo nezná mezinárodní festival sborového zpěvu Bohemia Cantat Liberec, o moc přichází. Letos jsem byl v Liberci potřinácté. Ale jednatel zpronevěřil peníze, budoucnost festivalu je nejistá a organizátoři mají dluh na dluh. Stránky festivalu plní kom ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

září 2016

Příloha Kulturních novin Příloha Weles

září 2016

Offformat Kultura

Tato recenze se jmenuje stejně jako kniha Stoletý stařík nejen kvůli stovce

Guyla Hembach, pohled do instalace, foto: archiv Galerie TIC Brno

Projekt Tatrahundert by se mohl jevit do značné míry jako paradoxní – můžeme jej označit za skvělé dílo Svätopluka Mikyty doprovázené slabou výstavou. Odpovídá však konceptuálním strategiím, v nichž jsou konkrétní díla participujících umělců potřebná, ale podružná.

Beru do ruky velký kuchyňský nůž, krájím chleba. Na rozdíl od ostatních nožů je jeho čepel klenutá nikoli konvexně, ale konkávně, jako při srpovitém ubývání měsíce, ujedená apetitem brousku, který se projeví až po desetiletích. Pronikající čepel uvo ... více »

Offformat Kultura

R-evoluce

Umění bez revolucí? Titulní strana knihy

Radek Horáček se ve své knize zamýšlí nad revolučností umění nedávných dob.

Umělecké revoluce! Bádání, výboje, objevování… Vědecko-vojensko-cestovatelská a jiná obdobná terminologie, užívaná s oblibou v těchto kontextech, naznačuje razantní zlomy, energické posuny paradigmatu a heroické činy. S těmito přeryvy jsou pak spojo ... více »

Offformat Kultura

Nejlepší z nejlepších

Otázka prostoru, Dmitrij Bulawka-Fankidejski, foto: Petr Kovář

Už jste viděli letošní nejlepší diplomovou práci ze všech našich výtvarných škol? Nevadí. A chcete vidět dílo, které je v této kategorii nejlepší v Polsku?

  Konec akademického roku s sebou pravidelně přináší prezentaci mladých adeptů umění, kteří právě ukončili proces institucializovaného vzdělávání. Výstava bývá poslední šancí ukázat své dílo i těm, kteří by jinak na výstavu neznámého autora v podezř ... více »

Offformat Kultura

Zahrada (III. část)

Vejce - jeskyně, Hynek Kovář

„Duch země a duše člověka jsou tragicky odděleny. (…) Upadla-li znalost zahrady počátků v zapomenutí, pak toto skutečné bezvědomí a hluboký spánek podobný smrti by již nemusil vést k probuzení do nového Brahmova dne.“ Třetí závěrečná část eseje výtvarného umělce a teoretika Jiřího Havlíčka, který byl publikován v souboru Poutník Antonín dostupném pouze na autorově blogu.

Tato země je utkána ze snů našich, snů našich předků i těch, jež v lineárním profánním čase jen zdánlivě přicházejí po nás. Podoben „čchi“, proudící drahami subtilního lidského těla, je ornament hmotné země zpomaleným vlněním oceánické tvůrčí potenc ... více »

Offformat Kultura

A víte, že...

Timo, repro: archiv OGV

Julie Gryboś a Barbora Zentková, Timo, Jakub Tomáš, Ondřej Basjuk a Šárka Basjuk Koudelová.

Kulturní noviny nejsou zpravodajské médium, zdůrazňuje příležitostně náš šéfredaktor Jirka Plocek, se zprávami pracujeme jinak, s větším odstupem, nadhledem, kdy potřeba sdělit novinu ustupuje komentáři, reflexivnímu kritickému zhodnocení. Dovolil j ... více »

Weles Kultura

IRENA ŠŤASTNÁ: SBĚRAČI, PANÍ a PSI

… Usedne ztěžka. Vzdychne. / Až do noci mlčí s vázou.

  Překotné a uhrančivé. Tato dvě adjektiva jsou prvními, která mne napadnou, mám-li charakterizovat poezii Ireny Šťastné. Obrazy se střídají v tempu, které je přízračné, strhávají tě jako rozvodněná řeka, jak tanec dervišů. Opakují se, variují se, s ... více »

Weles Kultura

Archivní čísla Welesu

1–5 (1996–1997) a 11–18 (2000–2003):  http://welenoviny.blogspot.cz/2014_12_01_archive.html 30–61 (2007–2014):  http://www.typograf.org/weles/weles-archiv-cisel-2007-2014.html Na této stránce nebo dole v náhledu strany je možné stáhnout celá čísla r ... více »