Týdeník Kulturní noviny

35. číslo pondělí 29. 8. 2016

Téma Domov

Jak jsem se (ne)stal sekáčem

Obrázek nebo fotografie#17914

Barvitá komunální reportáž s převahou zelené.

  „Zaměstnanec městské zeleně neboli komu­nální sekáč má pořád zelenou,“ říkám si, když sedím v čekárně podnikové lékařky, která má za úkol prověřit mou zdravotní způsobilost. Z pozitivních myšlenek mě vyvede sama lékařka, která při pohledu do mé ka ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Na jakou válku se to chystá Německo

Obrázek nebo fotografie#17928

Rozbor nedávné krizové výzvy německé vlády k občanům.

Německá spolková vláda vyzvala své občany, aby se připravili na tzv. civilní obranu. (1) Občané mají mít zásoby vody na 5–10 dní (doporučované množství je dva litry na osobu a den), totéž s potravinami, dále léky, rezervní hotovost, deky, svíčky. Ve ... více »

Dokument

Kulturní noviny existují i díky vám: Prosíme o podporu

Kulturní noviny vycházejí již pátým rokem na internetu díky podpoře členů svého vydavatelského družstva a dalších čtenářů. Založili jsme tak tradici nezávislého občanského kulturně-politického média. Každý, kdo dosud podpořil Kulturní noviny, je součástí této tradice. Děkujeme za to.

Naše noviny nemohou vycházet bez podpory čtenářů.  Projekt Redaktor , který jsme vyhlásili v prvním pololetí, byl úspěšný a díky našim sympatizantům máme na druhé pololetí možnost platit práci jednoho redaktora. To je velká pomoc při stabilizaci obs ... více »

Komentář Věda

Jak se zas jednou komentář minul s předmětem

Obrázek nebo fotografie#17936

Je víc než pochopitelné, že se někdy čtenář „mine“ s knížkou, respektive že od díla očekává něco jiného než autor nebo mu v díle chybí něco, co autor zcela záměrně vynechal, a podobně. Nejpozději od Umberta Eca jsou ale díla „otevřená“, takže napřík ... více »

Kultura a umění Kultura

Plody třicetileté lásky

Obrázek nebo fotografie#17925

Časopis Veronica slaví letos třicet let existence a k tomuto výročí sobě i veřejnosti nadělil neobyčejnou knihu: sborník příspěvků, které mají společného jmenovatele – lásku ke krajině. Zatímco po jiných médiích zůstávají hromady bezcenného potištěného papíru, kniha Krajiny srdce je nadčasovým vyznáním.

V úvodu ke knize Krajiny srdce píše jeden z editorů, Václav Cílek, mimo jiné toto: „Globalizační vlna je za svým vrcholem. Nyní se učíme opět hospodařit doma. Eroze půdy, správné zacházení s vodou, přirozený les, čistý rybník, zdravá stáda, klid duš ... více »

Poezie Kultura

Táto báseň nie je súčasťou žiadneho projektu

Obrázek nebo fotografie#17919

Tři básně rumunského básníka Gheorghe Mocuţy ve slovenském překladu jeho banátské spoluobčanky Dagmar Máriy Anocy.

  Ako na nebi tak aj na zemi   Ak zamestnanci Pandora Oil objavia bridlicový plyn na západnej nižine kade sa prehnali Huni, Tatári, Turci a Rusi my úplne vyjdeme nanivoč i s oboma kostolmi v centre aj s modlitebnami i s roľníckymi pagodami a radnica ... více »

Literární ukázka Dokumenty

Mnichovský komplex

Jan Tesař v závěrečných odstavcích své eseje Mnichovský komplex hájí Edvarda Beneše před obviněním, které formuloval Jan Patočka ve své práci Co jsou Češi?, podle něhož přijetí diktátu velmocí v roce 1938 neodvratně odsoudilo český národ k věčné malosti. Tesařova ostrá polemika pochází z března 1989 a od té doby se samozřejmě mnohé změnilo: normalizační funkcionáři se odebrali na smetiště dějin, zanikli i Čechoslováci jako politický národ, snad i sám pojem svobody dostal poněkud jiný obsah. Co je však stále aktuální, je Tesařův apel na zodpovědné, poučené a statečné občanství, bez sebelítosti, sebeklamů, teatrálních gest a věčného hledání obětních beránků. To platí dnes stejně jako v letech 1938, 1968 i 1989: i přesto, že od doby, kdy vznikly následující řádky, jsme promarnili další více než čtvrtstoletí.

  Myslím, že zde je zřetelně vidět, že opoziční činnost je proto špatná, že je naprosto špatná opoziční filozofie. Vůbec české dějiny jsou právě proto špatné, že je špatná česká filozofie. Tvrzení, že příležitost byla zmarněna provždy, bylo psáno (s ... více »

Fejeton Domov

Masky čas

Obrázek nebo fotografie#17918

Fejeton o Máji.

Čekám v obchodě. Čekám, až na mě přijde řada a budu moci vyslovit své přání, jehož splnění si hodlám zaplatit. Nespěchám. Čekám opodál a očima oprašuji tady lustry, snad z doby Husákovy, tam porcelán, kterému by slušelo méně mysliveckých motivů. U p ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

červenec 2016

Příloha Kulturních novin Příloha Weles

červenec 2016

Offformat Kultura

Černá záře

Martin Gerboc, Léthé ticho plynie v mojich žilách, 2014, akryl, olejový pastel, papír na plátně, 180 x 180 cm. Repro: archiv galerie OFF/FORMAT

Galerie OFF/FORMAT zakončila předprázdninovou sezonu výstavou provokativních a melancholických jevišť pomíjivosti slovenského malíře Martina Gerboce.

Agrese, erotika, extáze, hrůza, chtíč… tak by mohl začínat slovník pojmů, které krouží texty popisujícími tvorbu Martina Gerboce. A pokračovat třeba: kabaret, ku-klux-klan, koncentráky…, a nebo dále: marnost, pomíjivost, provizornost, smutek… „Nemys ... více »

Offformat Kultura

Let kobercem u prababičky

Mae Sara, Koberec u prababičky, ukázka z knihy (dvojstrana). Repro: galerie Magda

Malá, ale pozoruhodná komiksová kniha, Koberec u prababičky, která přesto uniká pozornosti širší veřejnosti, vyšla loni v nakladatelství Magda.

„Píšu scénář k novému sci-fi. Lidé v něm uvěří, že musí jíst, a vyvinou emoci strachu ze smrti. To rozhýbe bizarní události,“ sděluje na úvodních stránkách hlavní hrdina příběhů, ve kterých se dostaneme na jinou planetu, do minulých životů nebo také ... více »

Offformat Kultura

Zahrada (I. část)

temple of the Golden Pavillion

„Opravdové zahradnické dílo je kontemplací svého architekta o prvotní představě, kterou sdílí s kulturou, jejímž je nositelem.“ Ve třech částech přinášíme esej výtvarného umělce a teoretika Jiřího Havlíčka publikovaný v souboru Poutník Antonín dostupném pouze na autorově blogu.

Zahrada je ve své podstatě fenoménem člověkem uspořádaného přírodního jsoucna. Jako somatická encyklopedie universa ve svém pradávném posvátném i soudobém profánním významu je lidskou myslí, vůlí a činností uchopenou výsečí kosmické bezmeznosti. Ima ... více »

Offformat Kultura

Místo mostu místo

Průčelí železničního mostu před započetím prací

Videozáznam ze slavnostního odhalení a krátké zamyšlení nad realizací monumentální mozaiky na periferii města Jihlavy.

Odhalení mozaiky na železničním mostě u Hruškových Dvorů proběhlo minulý týden, ve středu 29. června v sedmnáct hodin, bez plachty, ale o to vzletněji – jako symbolické odkrytí jednotlivých figurálních výjevů z mozaiky. Sami autoři, studenti střední ... více »

Offformat Kultura

Zahrada (II. část)

Strom Yggdrasil. Repro: http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1103/devet-svetu

„Je ozvláštněním a připomínkou priority nebeského řádu, jestliže kameny a skaliska plynou ve vyšších horizontech jako oblaka a naopak nebesa sestupují na zemi, až na nejnižší stupně pomyslného schodiště a zrcadlí se v nehybné hladině umělých tůní.“ Ve třech částech přinášíme esej výtvarného umělce a teoretika Jiřího Havlíčka publikovaný v souboru Poutník Antonín dostupném pouze na autorově blogu.

Strom je případ obzvláště vzpřímeného bytí, praví Gaston Bachelard v eseji Plamen svíce. Imago mundi mírně a mlčenlivě plápolajícího bytí, jež zdánlivě po čase zakmitá a mizí, vyhasíná a umírá, aby se vzápětí zase zjevilo z věčných jisker semen a zá ... více »

Weles Dokumenty

VĚRA ROSÍ: kůstku po kůstce

Obrázek nebo fotografie#17493

… Kolikrát ještě smím projet, / než zůstanou trčet nahé cihly? …

Snad proto, že ohlížet se, rekapitulovat a spolu s tím i trochu tesknit je přirozenou a tím i běžnou součástí života, je leckdy takto tematizovaná poezie přehlížena či bagatelizována. Není to ale trochu zbytné a zbytečné, to stálé vzdychání po „velk ... více »