Týdeník Kulturní noviny

8. číslo pondělí 20. 2. 2017

Téma Osobnosti

Miloš Forman – osud viděný zblízka (1. část)

Miloš Forman a Božena Kolocová na Máchově jezeře v létě 1948. Foto: Vladislav Koloc, archiv autora. Foto je chráněno copyrightem knihy BARRANDOV - NEZAPOMENUTELNÍ: MILOŠ FORMAN, kterou vydalo Ottovo nakladatelství a do níž autor článku tímto snímkem přispěl.

V sobotu 18. února oslavil své 85. narozeniny Miloš Forman, jeden z tvůrců tří zásadních fenoménů československé kultury padesátých a šedesátých let (Laterny magiky, Divadla Semafor a československé nové filmové vlny), který po svém odchodu roku 1968 kromě americké filmové kultury výrazně ovlivnil i poměry československých umělců v exilu i doma (a to nejen tím, že řadu z nich přizval, aby se stali spolutvůrci jeho amerických filmů, které měly globální publicitu a byly oceňovány Oscary). Autorovi tohoto životopisného eseje byl kromě toho, že film je jeho oborem, osud Miloše Formana přiblížen tím, že se třikrát protnul s osudem jeho rodu i jeho osobně.

Miloš Forman vyrostl ve Starých Splavech u Máchova jezera, odkud pochází i rod Koloců – a jako šestnáctiletý se tam seznámil s mou o devět let starší babičkou Boženou Kolocovou, což dokládá ilustrační snímek z mého rodinného archivu. (Po jeho odchod ... více »

Společnost a politika Média

Nakonec japonec Kulturní noviny

Foto Tomáš Koloc

Esej o tom, jak spolu souvisí japonská televize a českomoravské družstevní médium.

Na dotazy, jak se mám, odpovídám zpravidla, že báječně; jelikož teď hlavně sleduju en ejč kej, což je sice jen písmeno od en ejč el, ale ten rozdíl! Zatímco NHL je ta neustále otřípaná nuda (ostatně mlácení do toho kousku pryže vzniklo prý u jakési ... více »

Kultura a umění Domov

Poslední dva díly seriálu Bohéma: „Pozůstalí, nežalujte, nestojí to za to“

Obrázek nebo fotografie#19255

Seriál Bohéma skončil. Po své první i druhé reflexi recenzent do poslední chvíle čekal, že se v závěrečných dílech „vylepší“ a jeho kvalita se o stupeň zvýší, tak jako se to stalo seriálu České století. U Bohémy k tomu ale nedošlo.

Začátek předposledního dílu: Celý Barrandov pod vedením Miloše Havla je na barikádách, všichni s hrůzou čekají, zda do nich německý tank střelí, nakonec nestřelí, Martin Frič se podělá do kalhot a Miloši Havlovi nějaký revolucionář (zřejmě komunista ... více »

Kultura a umění Kultura

Normalizace napodruhé

Foto Tomáš Koloc

Román literárního historika Michala Přibáně (1966) Všechno je jenom dvakrát je důležitým přínosem k umělecké reflexi doby normalizace a jejího polistopadového pokračování. Má ambici být jedním z generačních románů.

Ta knížka mne na první pohled docela vyděsila. Tolik stránek k prodírání. Skoro pět set! – Vůbec se zdá, že autoři toho mají dnes hodně na srdci. Nová kniha Olgy Tokarzcukové Knihy Jakubovy , většího formátu než ta Michala Přibáně, má stránek dokon ... více »

Kultura a umění Kultura

Konstruktér a výtvarník. Jak se to rýmuje?

Hynek Luňák: Brána letního slunovratu, litografie, 1984. Foto: Jan Dočekal

Výběr z tvorby kreslíře, malíře a grafika Hynka Luňáka (12. dubna 1926 – 14. května 2014) představuje u příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozenin Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. Výstava má věcný titul Retrospektiva.

Malíř Hynek Luňák byl pražským rodákem, od počátku padesátých let žil na Vysočině, v horácké Třebíči. Od jinošství měl osobnostní strukturu založenou na proniku zesílené dispozice pro rozličné projevy techniky a pro výtvarnou tvořivost. K tomu se sa ... více »

Poezie Politika

Theognis z Megary

Trosky agory antického města Philippi. Foto Wikimedia Commons

Ponaučení o správě obce od antického básníka s aktuální otázkou – opravdu musí takto skončit každá demokracie?

Dobrý žádnou obec až doposud nezničil, Kyrne.    Když se však zalíbí špatným provádět zpupnost a pych, hubí-li lid a za právo dávají nespravedlivým,    toliko pro vlastní zisk, pro vlastní sílu a moc, nečekej, taková obec že v klidu se udrží dlo ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: Zpráva ze služební cesty

Domorodci z provincie Chimbu. Foto Paga Hill Media

Český vědec Vojtěch Novotný s nadhledem a ironií popisuje své zážitky ze studijního pobytu na Papui – Nové Guineji. Vpád postindustriální civilizace s jejími technologiemi, ekonomikou, zákony a hodnotovým žebříčkem do země žijící dosud v době kamenné přináší řadu tragikomických situací. Jak praví již dávno zlidovělý reklamní slogan místní letecké společnosti Air Niugini, Papua – Nová Guinea je „the land of unexpected“.

Na pravidelnou inspekci našeho detašovaného pracoviště, entomologické laboratoře ve vesnici Mu v provincii Chimbu na novoguinejské Vysočině, jsme se s kolegou Williamem vypravili jako obvykle linkou hromadné dopravy. Vcelku hladký průjezd rozeklaným ... více »

Fejeton Domov

Loutky a babičky

Foto Tomáš Koloc

Fejeton reformátorský.

On se mne ten fejsbúk ustavičně ptá, co se mi honí hlavou, tak já to teda řeknu: máme u nás v Chrudimi léta loutkářské muzeum, a protože by si už přece jen zasloužilo nějakou inovaci, napadlo mne, že bychom zde mohli provozovat taky loutkovou vládu ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

leden 2017

Offformat Kultura

Proti kultu jména

Úder pěstí o zeď, co zní po celý den, pohled do instalace. Foto: archiv autorek

Pravidelná podzimní sklizeň cen ve výtvarném umění nabízí prostor k otázce, co ozdobit životy měnícím metálem - umělcovu hruď, anebo dílo?

Zřejmě proto, aby bylo zřejmé, že si kultura co do přirozenosti nezadá s přírodou, je podzim i na výtvarné scéně obdobím sklizně. Zatímco zemědělci sklízejí úrodu, umělci ceny. Nezadaří se každému, a tak se barevný podzim nezřídka zazelená závist ... více »

Offformat Kultura

NONSTROP

Logo galerie. Repro: archiv galerie

S novým rokem se v Jihlavě objevuje nová místně specifická galerie.

galerie NONSTROP je úzký ale otevřený prostor v němž představy o umění nenarážejí na strop ale dějí se ve vztahu k místně specifickým podmínkám nejmenší ulice v historickém centru Jihlavy   Galerie NONSTROP je veřejné místo vymezené stěnami domo ... více »

Offformat Kultura

Zkamenělina

Václav Kopecký, Zkamenělina

Václav Kopecký v galerii OFF/FORMAT na přelomu ledna a února uzavírá tematický cyklus výstav. Zkamenělina jako metafora fotografie? „Více než motiv před objektivem ho zajímá vlastní médium a jeho problematika.“

Spíše než v cyklech děl pracuje Václav Kopecký v cyklech výstav. V jednotlivých galeriích prezentuje instalace, které jsou vždy svébytným řešením, všechny však zastřešuje společný název a shodné ústřední téma. V tomto konceptuálním formátu vznikala ... více »

Offformat Kultura

Traffic (letní provoz)

Joanna Marcinkowska, stanice Katedrála, olej na plátně, 140 x 180 cm, 2014. Foto: archiv autorky

Překvapivě domácky mezinárodní projekt, který jsme vetkli do prázdninové pauzy ve výstavním programu galerie OFF/FORMAT.

Koncept čtrnáctidenní výměny byl především institucionální spoluprací mezi kurátory-umělci poznaňské galerie a kurátory-umělci naší galerie. Na přelomu července a srpna 2016 se tak představila v brněnské galerii OFF/FORMAT dvojice polských malířů, J ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

leden 2017

Poiésis Kultura

HYNEK PASEKA: Kousat se do rtu

vyju tiše / a smetám vlastní srst

Sdílím snahu vymanit se ze zajetí dalších a dalších otočných dveří. Čtu básně horečky, básně zimnice, hořící, hořlavé, tiché vytí. Expresivní básně, ve kterých při hlasitém čtení úporně hledám místo pro nádech. Účinné a přitom úsporné obrazy: vločk ... více »