Týdeník Kulturní noviny

17. číslo pondělí 27. 4. 2015

Téma Dokumenty

Den Země a návrh Ústavy Země

Obrázek nebo fotografie#14013

Den Země byl poprvé oslaven před 45 lety. Dnes si jej připomíná miliarda lidí po celém světě. Hrozby, jež se mohou naplnit, pokud se k naší hostitelce Zemi nezačneme chovat zodpovědně, ale i tak dál trvají. Filosof Josef Šmajs vydal v této souvislosti propracovaný originální návrh Ústavy Země, který zveřejňujeme.

Připomeňme si, že první Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayese organizací série protestních setkání s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených s ... více »

Dokument Věda

Otázky bez odpovědi (4. část)

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti či inspirativnosti. Přinášíme další část tohoto dříve nepublikovaného textu.

Motto: Leckdo popírá strast, připomínaje slunce. On však popírá slunce, připomínaje strast. (Kafka) Císař Timur prý požádal své učence, aby mu sepsali vše, co je známo o dějinách. Než však učenci splnili císařovo přání, vládce zestárl a viděl, že by ... více »

Kultura a umění Kultura

Století básníků s kytarou. Ale kam s nimi?

Jarka Mottl. Foto archiv autora

Trampští písničkáři v meziválečné době byli těmi prvními, koho bychom mohli označit za básníky s kytarou. Před 115 lety se narodil první z nich, Jarka Mottl.

Bloudit světem bez děvčete, žít ve stanu sám, to abys měl nervy jako drát.Pak se divit nemůžete, že si asi dámdo nedělních novin inzerát. Hledám děvče na neděli, aby mi kamarádi záviděli,aby si nemysleli, že jsem samotář... (Jarka Mottl: Hledám děvč ... více »

Kultura a umění Kultura

Mexické ženy to nemají lehké

Obrázek nebo fotografie#14015

Próza Ukradené modlitby od Jennifer Clementové zobrazuje současné Mexiko pohledem mladé dívky z chudého venkova.

Šance chudé venkovské dívky z Mexika na „normální“ život je podle prózy Ukradené modlitby prakticky nulová. V Mexiku se žije špatně. A to naprosté většině obyvatel, s výjimkou úzké vrstvy bohatých, která tvoří jedno nebo nanejvýš dvě procenta tamě ... více »

Poezie Zahraničí

Liyou Libsekalová

Moderní novostavby v Addis Abebě.

Verše o čínských náklaďácích v betonové divočině z pera mladé etiopské básnířky.

Ve městě jsou divoká zvířata sípou a skřípou hučí a vrčí už od rozbřesku kdy je jejich afričtí krotitelé vzbudí a řídí je ležérní lidskou rukou až do večerní špičky kdy zůstanou opuštěná a bezduše strnou zatímco my spíme, jejich tíha se vypíná nebo ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: Snědené vévodství

Erb Anhaltského vévodství

Úryvkem z novely Manfreda Bielera připomínáme sedmdesáté výročí konce druhé světové války.

Jednoho jarního dne, jestli byl vydařený nebo ne, to nevíme, vyhořel zámek, padací most spadl do vody, vévoda Joachim Ernst vyšel ze svého bunkru a rozhlédl se kolem. Dojem byl tak zdrcující, že se další prohlídky zřekl. Zatímco město a vévodství le ... více »

Fejeton Zahraničí

Nic nového

Exponáty moskevské národopisné výstavy. Repro www.russian-history.ic

Někteří lidé u nás jsou s Ruskem ve válce, byť pouze mediální, jiní mu nepokrytě fandí. Ostatně ve vztahu k Rusku byla už česká společnost podobně hystericky rozdělena nejednou.

Například v roce 1863 protiruské povstání Poláků přivítala naše omladina s velikým jásotem (v Moskvě se tehdy tradovalo – jaká novinka! –, že v Čechách se o Rusku píše nejjízlivěji z celé Evropy). I někteří revolucionáři „z instinktu“, jako třeba Jo ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

březen 2015

Offformat Kultura

Vesmírná shoda?

Jiří Štourač, Na půdě, olej/plátno, 190 x 160 cm, 2014, Foto: archiv OGV Jihlava

Uvidět, prožít… (4 pojetí figury) v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Cena kritiky za mladou malbu 2015 v Galerii kritiků v Praze a Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet autorské dvojice Julia Gryboś a Barbora Zentková v Domě umění města Brna, tři výstavy v doprovodu mimozemšťana.

Existuje nějaká společná gramatika umění?“ zeptala se mě jedna blízká příbuzná. Nějaký společný základ, který je cítit pod všemi specifiky a subjektivními přístupy? Noam Chomsky například formuluje existenci univerzální gramatiky v oblasti jazyka. T ... více »

Offformat Kultura

Výt + Ter = VSZ / Výtvarník plus teoretik vytřou světu zrak

Výtěr - plakát s vyznačenámi dvojicemi výtvarníků a teoretiků, které se domluvily na roční spolupráci

Letošní Týden výtvarné kultury v Brně přinesl vyvrcholení loňské otevřené výzvy pro výtvarné umělce a teoretiky. Ve čtyřech týdenních výstavních termínech prezentuje galerie OFF/FORMAT výsledky roční spolupráce osmi párů „výtvarník-teoretik“.

Proč teoretici nechodí na vernisáže? Protože jim současné umění připadá stále více nesrozumitelné? Proč je současné umění nesrozumitelné? Protože zůstává u vhledu umělce, ale chybí mu nadhled teoretika? Toho, který obsáhne prostor uvnitř i vně? Je m ... více »

Offformat Kultura

Ariadnino klubko filosofie bláznovství a výtvarné tvorby (1. část)

Románská hlavice sloupu, sochař Gislebertus, katedrála sv. Lazara, Autun, poč. 12. stol., Repro: http://www.znakyznackyznameni.cz/000_zzz/strom.html

Fenomén šílenství, vyjádřený termíny follia, furore či mania, je respektovanou energií tvůrčí inspirace. Červená nit filosofie bláznovství a šílenství nás vede historickým labyrintem evropského myšlení: od názorů Sokratových a Platonovy řeči v Illisu přes pozdní středověk až k dominujícím složkám concettismu v teoriích o umělcově tvorbě; od estetických názorů Giordana Bruna přes teoretiky manýrismu až po estetiku art brut ve dvacátém století.

Vkroč do písku, neb šílím nade všemi, ach, mušlemi, jež stříbří tvoje pata, jež dotknutím v nich zrodí perly tuhé, že nemusí být rosou samodruhé. (Luis de Góngora: Moře) Od časů triumfu osvícenství v sedmnáctém a osmnáctém století je mimorozumový pr ... více »

Offformat Kultura

Mark Ther feat Franz Schmelz

ilustrativní foto z filmu Enkel (2012), Foto: archiv galerie OFF/FORMAT

Mark Ther, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011), ve svých videofilmech odkrývá tabuizovaná provokativní témata prostřednictvím vytříbené estetiky. Výsledek je tak často emotivně velmi kontrastní.

Část galerie je ponořena do tmy, stěny jsou zahaleny černým plátnem, několik židlí se obrací k bílé ploše. Třičtvrtěhodinová projekce, kterou je na ní možno shlédnout, se nepromítá v typické galerijní smyčce, ale jen v určitou dobu či na požádání. N ... více »

Offformat Kultura

Rozmarná glosa o dvojjediné kontinuitě

Denisa Krausová, Zátiši s růží a melounem, olej na plátně, 2015, Foto: archiv autorky

Pokud se nacházíte v přísném životním režimu, pro nějž kupříkladu můžete navštívit pouze jednu malířskou výstavu v měsíci, pak vám pro duben doporučuji společnou výstavu Denisy Krausové a Markéty Hosové v brněnském divadle Reduta.

V  prvním vydání této přílohy jsem avizoval, že kromě recenzí a dalších obsáhlejších textů by se tu měly objevovat také krátké glosy a pozvánky na výstavy. Přihází se tedy první vlaštovka. Snad jen na okraj: Výstava Inspirováno neznámým autorem je ... více »