Týdeník Kulturní noviny

34. číslo pondělí 24. 8. 2015

Téma Domov

Zborcené harfy tón, prchlého běžence stín…

Foto autor

Reportážní zpráva z kraje pod Bezdězem „tehdy“ a „dnes“, podaná většinou formou rozhovoru.

„Nad jezerem pahorek stojí. Na něm se sloup, s tím kolo zdvíhá…“ Karel Hynek Mácha: Máj Návrat do kraje, kde jsme nebyli čtvrt století, je příběh, z něhož lze – kromě dojetí a vzkříšení dávno zapomenutých (po)citů – vytěžit mnoho poznání o podstat ... více »

Společnost a politika Osobnosti

Rozhovor s nihilistou: Se světem není něco v pořádku

Roland Jaccard (1995). Foto Erling Mandelmann

Švýcarský esejista, spisovatel, psychoanalytik a nakladatelský editor Roland Jaccard (1941) nezastírá své bytostné sklony k pesimismu a nihilismu. Jeho svérázné názory jsou jádrem následujícícho rozhovoru.

S Rolandem Jaccardem jsem se setkal v roce 2013 v luxusním a slavném pařížském hotelu Lutecia. Roland Jaccard nezklamal a k rozhovoru se dostavil v ošumělém oblečení a se starou plátěnou bílou kšiltovkou. Jeho oblečení a vzhled kontrastoval s luxusn ... více »

Kultura a umění Kultura

Slovácký rok 2015 aneb o některých akcích média mlčí. Naštěstí

Krojovaný průvod - foto Jiří Plocek

Největší a nejstarší regionální národopisné slavnosti na Moravě. Konají se s různými přestávkami od roku 1921. Letos jsme je zažili již podevatenácté a jejich charisma neslábne. Slovácký rok je zážitek, na který se nezapomíná.

Kolem pětadvaceti tisíc návštěvníků, tisíce účastníků slavnostního průvodu a jednotlivých pořadů. To byl Slovácký rok 2015 v Kyjově (13.–16. srpna). Když jsem viděl, jak skupina chlapů na kyjovském náměstí pomocí tyčí a důmyslného systému povelů vzt ... více »

Kultura a umění Kultura

Symbolismus a další výtvarné vize belgického umělce

Jean Delville: Mossemanův les

Ještě do konce tohoto týdne, do neděle 30. srpna, je v pražském Domě U Kamenného zvonu možné navštívit výstavu představující tvorbu belgického tvůrce Jeana Delvilla (1867–1953). K vidění je tu i řada děl českých výtvarných umělců z přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Výstava U Kamenného zvonu je za prvé objevná. Jean Delville se po dlouhých létech, kdy byl umělcem spíše zapomenutým, představil první velkou retrospektivou svého výtvarného díla ve své rodné zemi v roce 2014. Z této přehlídky vychází i pražská výst ... více »

Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Bohumil Krátký: Umění se začíná vracet ke kořenům

Bohumil Krátký: Sedící akt, kvaš, 1957. Foto: Jan Dočekal. Výřez.

Telčská retrospektiva malíře Bohumila Krátkého Zátiší, krajiny, figury nepojímá jeho dílo v celé šíři: na jeho imaginativní umění si budeme muset ještě počkat.

V  Telči , v rekonstruovaném historickém domě na náměstí Zachariáše z Hradce, v září 2004 otevřeli Městskou galerii Hasičský dům . Úvodní výstava představila výběr z tvorby Bohumila Krátkého, tehdy již jednadevadesátiletého akademického malíře a gr ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: Poránu se probudili...

Obrázek nebo fotografie#14869

Úryvek z nedokončené divadelní povídky Vasilije Šukšina, odehrávající se na záchytné stanici, jejíž klienti jsou podrobeni sociologickému průzkumu.

„Takže se ptáte na včerejšek, jo?“ „Ano, přesně tak. Jak se vám to včera stalo.“ „Moje stará – jak bych vám to vyložil,“ okamžitě spustil muž. „Zkrátka – ustavičně někoho hostí, pořád u nás doma někdo dřepí, všelijaký takový divný chlapi a ženský… J ... více »

Fejeton Zahraničí

Varování americkým voličům

Obrázek nebo fotografie#14878

Náčrt povolebního katastrofického scénáře.

Drazí občané Spojených států amerických, po dlouhou dobu jsem to, že umožňujete Donaldu Trumpovi veřejně mluvit a zvažujete jeho volbu prezidentem, považoval za jistý druh recese. Už to ale přestalo být vtipné. Prosím, skončete s tím. Nebo vás Polsk ... více »

Dokument

POZOR! Nové číslo účtu Kulturních novin

Od srpna jsme aktivovali nový účet u Fio banky - 2400830379/2010. Náš původní účet u Raiffeisenbank bude aktivní do 14. září. Prosíme naše podporovatele, aby využívali od nynějška nový účet a popřípadě změnili zadání dosavadního trvalého příkazu. Děkujeme!

... více »

Dokument

Kulturní noviny nemohou fungovat bez podpory čtenářů

Prosíme o podporu. Za prvních sedm měsíců roku 2015 nám čtenáři přispěli částkou 40 280,- Kč. Na celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom alespoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky honorované základní provozní funkce našeho média: obsluhu a rozvoj webu, korektury, komunikaci se čtenáři a propagaci.

Vězte, že každá stokoruna bude účelně využita pro vaše Kulturní noviny a jejich další rozvoj a nezávislost. Za redakci děkuje Jiří Plocek ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

srpen 2015

Offformat Kultura

Slovy mezi obrazy aneb řezbář, krejčí a ten třetí

Esej nahlíží současnou výtvarnou publicistiku, které je zejména v nespecializovaném tisku jako šafránu, a to ještě šafránu často nesrozumitelného. Jaká jsou její úskalí a možnosti?

Motto:  Byl jsem telefonicky zavolán do Radiojournalu, abych něco přednesl, mohlo by to být tak něco – (…) O umění?, no ovšem, řekl jsem si, ale co z toho lidé budou mít? (Josef Čapek: Co má člověk z umění) Komu patří panna? Otázka nám asociuje příb ... více »

Offformat Kultura

Ariadnino klubko filosofie bláznovství a výtvarné tvorby (3., závěrečná část)

Nacistická výstava Zvrhlé umění, Haus der Kunst, Berlín. Únor 1938. Foto: Reuters - www.zpravy.aktualne.cz

Fenomén šílenství, vyjádřený termíny follia, furore či mania, je respektovanou energií tvůrčí inspirace. Autor eseje sleduje proměny abnormálního od řecké antiky až do současnosti.

Analýza posedlosti naší epochy je nesporně věrohodnější z hlediska sociálních věd, jež tvoří pomyslné přemostění mezi vědami humanitními a přírodovědami. Dění ve dvacátém věku a jeho interpretaci předznamenal i zakladatel moderní sociologie Max Webe ... více »

Offformat Kultura

Brněnské výhledy

Jiří Sobotka, Anamnesis, 1994, sádra, akrylát, tmel. Repro: www.jirisobotka.com

Sochař Jiří Sobotka a brněnský Špilberk – tato vazba je v současnosti aktuální. Většině, předpokládám, asociuje vyústění brněnské pomníkové kauzy „Skácel“. Navrženou monumentální hlavu „moravského barda“ z baterie nerezových trubek na spočinku kopce si ale zatím můžeme pouze představit. Pevnost na jeho vrcholku konvertovaná v městské muzeum však nyní nabízí také výstavu, která může sloužit jako hmatatelnější a reprezentativnější zdroj úsudku o tomto tvůrci.

Vítězství v soutěži, životní jubileum umělce (narozen 1955) a nepříliš rozsáhlé prostory galerie daly vzniknout výstavnímu tvaru, který lze snad označit za komorní retrospektivu. Z více než tří desetiletí tvůrčí produkce je tak představen omezený vý ... více »

Offformat Kultura

Užitkovost volného umění

Periférne Centrá, Unimo. Repro: www.ogv.cz

Jaká je současná vesnice? Je to místo, odkud zmizeli všichni mladí a kde pár stařen dožívá? Je to městský satelit, kam se jezdí lidé jen vyspat? Oáza klidu a poslední z mála míst, kde žije člověk v sepětí s přírodou? Výstava Vesnice je svět se naštěstí na takové otázky nepokouší jednoznačně odpovědět. Nabízí ale fenomén venkova, prostředí mimo umělecká centra, jako podnět pro tvorbu současných umělců.

„Domnívám se, že regiony čeká většinou něco jako skutečný kulturní převrat, kterým se prolomí zhoubný stereotyp o přednosti (jakékoliv) výtvarné tvorby – nad systematickým a opravdu zaujatým přijímáním umění,“ věští před dvaceti lety výtvarný teoret ... více »