Petr Čermáček

Petr Čermáček (nar. 1972) je pedagog a lesník. Vystudoval Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, na téže univerzitě také v současnosti pracuje.

Na konci devadesátých let byl členem redakční rady časopisu Psí víno, od roku 2005 byl redaktorem literárního revue WELES, od roku 2011 do roku 2014 pak jeho šéfredaktorem. Vydal básnické sbírky: Drkotání větví (Host 1998), V průsečíku ryb (Host 2002), Mezi rezedami (Sursum 2005), Rozhovory běloby (Host 2006), Linea nigra (Protis 2008), Vrstevnice (Weles 2010) a Ohniště (Ears & Wind Records a Weles 2016).

Seznam článků