Čtrnáctideník Kulturní noviny

22. číslo pondělí 25. 10. 2021

Téma Zahraničí,Ekonomika,Věda

Jaderná lobby a covid – jak se to rýmuje?

Kniha Roberta Jungka Atomový stát (1977) viděná „novýma očima“ dnešní doby.

Číst dnes knihu o pozadí jaderné energetiky, kterou napsal německý protijaderný aktivista v roce 1977, se může zdát poněkud pošetilé. Kdo se však odváží, ozřejmí se mu nejen mnohé posuny v energetice i společnosti posledních dekád, ale uvidí tehdejš ... více »

Společnost a politika Domov,Osobnosti

Jiří Guth o pradědečku Jiřím Stanislavu Guthovi-Jarkovském: Ani on nebyl dokonalým Mirkem Dušínem

Rozhovor o tvůrci republikánského dvora.

Robin Čumpelík: Jako spolupracovník prezidentské kanceláře byl JSGJ ceremoniářem, dnes bychom řekli možná ředitelem protokolu prezidenta, a zejména odborníkem na etiketu. Mohl byste vzpomenout jeho práci s prezidentem? Jiří Guth: Sám pradědeček své ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Joint Venture: čeká nás legalizace konopí?

taz

Němečtí policejní odboráři varují před možnou legalizací konopí ze strany tzv. semaforové koalice (označení pro vládu se zastoupením sociálních demokratů, liberálů a zelených – pozn. překl.). Zelení a liberálové jsou pro, u sociálních demokratů je to složitější.

Sondovací rozhovory mezi Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD), Svobodnou demokratickou stranou (FDP) a zelenými ještě probíhají, už teď se ale o slovo hlásí policejní odbory, aby varovaly před legalizací konopí. Oliver Malchow, celostátní pře ... více »

Společnost a politika Zahraničí,Věda

Zákazy patřící včerejšku

Ilustrace konopí v Hodinkách Anny Bretaňské (asi 1508)

V debatě o legalizaci konopí jsou varování policejních odborů naprosto neudržitelná. Konopí mělo být legalizováno už dávno.

Od základu změněná konopná politika není zcela jistě nejdůležitějším tématem v návaznosti na volby do Německého spolkového sněmu. V žádné jiné oblasti však neexistuje tak velká šance zahájit zásadní změnu po mnoha desetiletích úplně pomýlené prohibi ... více »

Společnost a politika Domov

Dopis Mikuláši Kroupovi z Paměti národa

Cenzurovaný autor dnešní doby píše svému cenzorovi.

24. září jsem dostal mail od Mikuláše Kroupy z Paměti národa, který mě zval k oslavám jejího výročí. Obratem jsem odpověděl následujícím mailem, na který jsem se však už nedočkal žádné reakce: „Vážený pane Kroupo, děkuji Vám za výzvu, abych spolu s ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Arnošt Lustig: Němce bych nechal tisíc let mlčet, Rusům okupaci z roku 1968 nezazlívám

Arnošt Lustig, syn obchodníka z pražské Libně, jeden ze světově nejúspěšnějších českých spisovatelů (za román Krásné zelené oči si vysloužil nominaci na prestižní americkou Pulitzerovu cenu, za celkové dílo přeložené do angličtiny – v níž publikoval po své emigraci z ČSSR v roce 1968 – zase na britskou Mezinárodní Man Bookerovu cenu) má v letošním roce dvě kulatá výročí: 10 let od úmrtí a 95 let od narození. Lustiga, který byl nejslavnějším východoevropským spisovatelem-svědkem holocaustu a který mimo jiné mezi spisovateli (jež sovětský spisovatel Jurij Oleša nazval „inženýry lidských duší“) nesl skutečný titul Ing. – si autor pokládal za čest znát do té míry, že mu spisovatel tykal. Proto autor dvojí výročí svého blízkého připomíná vzpomínkovým rozhovorem.

Fotograf Miroslav Hucek, který s Arnoštem Lustigem v 60. letech zakládal časopis Mladý svět, mi pro své paměti, jejichž jsem byl redaktorem-zapisovatelem a které později vyšly pod názvem Takoví jsme byli? o Arnoštu Lustigovi řekl: „Jan Kloboučník, s ... více »

Kultura a umění Kultura

Kolik je ti podzimů?

Anna Hulačová, foto archiv OGV

Výstava Temná noc duše nepřekvapuje svým tématem, je ale sugestivním přitom pestrým zážitkem, vybízejícím nejen k přiznání či pojmenování aktuálních krizí, ale k účasti na nich jako nezbytném aktu uzdravení.

Žijeme v podzimním čase. Nemyslím pouze ten banální fakt, že se nacházíme v ročním období, které jsme si navykli takto označovat. Náš časem přesně neohraničený „podzim“ však s citovaným obdobím vykazuje určité podobné rysy. Po blahobytné fázi sklizn ... více »

Kultura a umění Věda,Kultura

Člověk, to zní směšně

Mapa zmenšování Aralského jezera

Dějiny lidstva se dají vyprávět také jako dějiny chybných rozhodnutí.

Anglický novinář Tom Phillips, působící na webu BuzzFeed a v neziskové organizaci Full Fact, sepsal do jednoho svazku nejkřiklavější příklady nevyléčitelného lidského sklonu k pošetilosti: od dob australopitéků až po jednadvacáté století. Nic neohro ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Deník Jaroslava Grodla, 8. – 21. října 2021

Dřevo do hranice

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

 

Jaroslav Grodl (1984) působí pod pseudonymy Pure Beauty a Huck Finn. Malíř, grafik, ilustrátor. Absolvoval AVU v Praze (2003–2009), studoval v ateliérech Jiřího Sopka, Vladimíra Kokolii a absolvoval stáž na mnichovské akademii u Jerryho Zeniuka (20 ... více »

Poezie Kultura

Měsíc

Báseň finské lyričky Edith Södergranové (1892–1923).

Jak zvláštní a nevýslovné je vše, co je mrtvé: mrtvý list a mrtvý člověk, a měsíční kotouč. Všechny květiny znají tajemství, a les je zachovává, že kroužení měsíce okolo země je dráha smrti. A měsíc přede svou podivuhodnou tkáň, kterou květiny miluj ... více »

Poezie Kultura

Vítězná píseň ulic

Foto Diego Torres Silvestre, WmC

Sonet Jiřího Karáska ze Lvovic o střetu dekadentního básníka s moderním světem.

Sám mezi davy jdeš, řev reklam v oči stříká, Aut hlukem ohlušen, jsi všeho drážděn změnou. V tvé nitro násilně to všechno cizí vniká Jak do ocele rez. A s duší poraněnou Jak z hrobky vyšel bys, kde minulost tvá mizí, A dosud v přítomnu jak bys vůbec ... více »

Literární ukázka Kultura

Neviditelná vesta

Čelný český surrealista a vedoucí surrealistické revue Analogon o tom, že Rusko a surrealismus jedno jsou.

Ve stanu Jednoho dopoledne – bylo to v dubnu 2008 – se Arne nechal při svém moskevském pobytu odvézt na Kutuzovovu třídu k panoramatu bitvy u Borodina. Na čtyřproudé komunikaci se najednou všechno zarazilo, jako když člověk zapomene, co chtěl říct ... více »

Literární ukázka Kultura

Hřbitovní plevel

Kuriózní nápisy na náhrobcích, které sebral Antonín Šorm a uveřejnil v časopise Český lid č. 25.

Do teskné nálady dušičkové vnáším několik příkladů, jak podivně bývaly psány nápisy hřbitovní. Ručím za věrnost zápisů. Podávám tím zároveň ukázku ze své bohaté sbírky. Po válce v roce 1866 postavili u Litomyšle křížek pruskému vojákovi, který zemře ... více »

Fejeton Kultura

Vzpomínka kolem které profrčíte – a je zas pryč

O hledání ztraceného času.

„Jaroušku, to divadlo se nějak hejbe,“ řekl mi těžkým jazykem kamarád Honza, kterého jsem našel v sobotu krátce po poledni v restauraci „U Myslivce“ spokojeně pijícího dvanáctou desítku smíchovského moku a vůbec netušícího, že má za chvíli odpolední ... více »

Společnost a politika Domov

Vyhlášení výsledků udělení ceny Ekopublika 2020

Dne 21. října 2021 v Hotelu International, Brno proběhlo slavnostní vyhlášení ceny Ekopublika 2020 a to v rámci pátého ročníku Národní konference EVVO a environmentálního poradenství s názvem: Krajina pro život.

  za článek Zemědělec vrací do krajiny tůně a remízky, platí to z dotací uveřejněný v Deníku N, 2. 9. 2020 .   Přikládáme zde články i dalších pěti autorů, kteří se dostali do úžšího výběru, ze kterého komise vybrala článek E. Černé. Uvádíme je ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

říjen 2021

Offformat Kultura

Neantropocentrické terény

Řečiště a vlna, AND AND AND prezentace na Dokumentě 13, foto Ondřej Navrátil

Klimatická změna, ztráta biodiverzity, degradace půdy, sucho… vzájemně propletené krize dnes poutají širokou, i když evidentně stále nedostatečnou pozornost. Prolínání těchto témat do umělecké sféry je již přijímáno jako samozřejmost, přestože ještě nedávno zaujímala zcela marginální roli. Kdy, jak a proč se to změnilo? Zpráva o tomto procesu je obsahem právě vydané knihy historika umění, kurátora a umělce Ondřeje Navrátila, nazvané Řečiště a vlna – České umění a environmentální problematika na počátku 21. století, z níž přinášíme redakčně krácenou a mezititulky doplněnou ukázku jedné z úvodních kapitol.

Za nejvlastnější příčinu tohoto zvláště ve druhé dekádě našeho století rostoucího zájmu umělců o environmentální problematiku lze považovat klimatickou a další krize, které rozechvívají chatrný dům antropocénu. Reakce na ně se, podobně jako i dříve, ... více »

Offformat Kultura

Podruhé v krajinách třetích

V krajinách třetích II Jana Turecká

Imaginativní, posthumanisticky vyznívající text zve do výstavy v pelhřimovském prostoru TICHO46, který spolu s tamo vzniklým Klubem korealistických aktivit spoluutváří umělec a kurátor Jakub Minářů.

Vážení a milí, vítejte v Tichu, snad náhoda nebo osud, možná dlouhá chvíle, anebo touha po umění svedla vaše kroky na výstavu V krajinách třetích II sestavenou pod kurátorským dohledem umělce, teoretika, stavitele a tak trochu poustevníka MgA. Jakub ... více »

Offformat Kultura

Příliš zřejmá pravda

Přiliš zřejmá pravda

„Každý máme zcela jasnou představu o pravdě, přesto jako by nebylo možné ji vidět ze všech úhlů stejně, natož z jednoho stanoviště pojmout celou.“ Tuto situaci, denně mimoděk zakoušenou, zhmotnil umělec František Novák v instalaci pro galerii Nonstrop, pod širým nebem, a prostřednictvím kartonu, materiálu charakteristického pro jeho dlouhodobý projekt zpřítomňující problémy lidí bez domova.

František Novák pochází z Třeště, už 15 let pracuje v azylovém domě pro muže bez domova v Jihlavě a v Praze se po studiích Akademie výtvarných umění etabloval jako umělec pracující na rozhraní figurální kresby, konceptuálních situací a sociálního ak ... více »

Offformat Kultura

Deník Elsy Rauerové

Matěj ve své dočasné dílně před galerií. Foto: archiv Elsy Rauerové

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Elsa Rauerová (1993) je umělkyně, kurátorka galerie Photogether a doktorandka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po střední textilce vystudovala bakalářský stupeň na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně a poté magisterský stupeň na R ... více »

Offformat Kultura

Okouzlit Apollóna

Kolos

x

Před policií jsem prchal jen párkrát. Byl jsem vychován k úctě k řádu a autoritám. Při prvním pokusu dojet stopem do Itálie, coby student bez prostředků na tak nákladnou cestu, jsem se dokonce nechal zadržet dálniční policií a do Itálie jsem se tak ... více »

Offformat Kultura

Jaká je cena půdy?

Jaká je cena půdy_zahájení výstavy_foto_archiv galerie

Výstavní projekt EPOSe 257 pro galerii OFF/FORMAT tematizuje nakládání s bohatstvím, které představuje půda, s aktivistickou razancí obnažuje postupy územních plánovačů – vida, i ve městě je stále kde brát! – a připomíná tak mimo jiné i stále ohrožené zahrádkářské kolonie.

Návštěvník, který prošel dveřmi galerie OFF/FORMAT, za nimi stane před hromadou hlíny. Obyčejné zeminy, jen tak halabala nasypané na plachtě, která mu asi připomene kupy, jaké může vidět u kdejakého výkopu. Možná na něj v té chvíli zapůsobí kontrast ... více »

Offformat Kultura

Deník Šárky Basjuk Koudelové, 13. – 26. září 2021

Deník Šárky Basjuk Koudelové

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Šárka Basjuk Koudelová (1987) studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Grafika II prof. Vladimíra Kokolii, Kresba Jiřího Petrboka a diplomovala v ateliéru doc. Vladimíra Skrepla. Absolvovala studijní stáž v Ateliéru abstraktní ma ... více »

Offformat Kultura

Deník Petra Nikla, 30. srpna - 12. září 2021

Deník Petra Nikla

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Petr Nikl (1960) je výtvarník, hudebník a divadelník. Studoval v malířském ateliéru Arnošta Paderlíka na Akademii výtvarných umění v Praze. Člen umělecké skupiny Tvrdohlaví (1987–1991) a loutkového sdružení Mehedaha (1985–dosud). V roce 1995 se sta ... více »

Offformat Kultura

Hlavně se o nic nesnažit

Kouř z domu jako klikatící se cesta domů

V rámci mapování umělecky a ekologicky zaměřených aktivit mimo klasická centra měst, které již tradičně provádí iniciativa RurArtMap, vzniká kniha s podrobnějším vhledem do inspirativního dění na venkově. S dovolením z ní publikujeme krácenou verzi rozhovoru s umělcem Martinem Jelínkem.

Hanka a Martin Jelínkovi žijí v malé vesničce Krásné u Sněžného. Seznámili se na katedře výtvarné výchovy olomoucké pedagogické fakulty, Martin poté absolvoval brněnskou Fakultu výtvarných umění, ateliér Environment pod vedením Vladimíra Merty a Mar ... více »

Offformat Kultura

Fragment úhrnného fenoménu František Skála

František Skála: Dva obři, suchá jehla, 2013. Foto: Jan Dočekal

Výstava obrazů a grafiky renomovaného tvůrce je povzbuzujícím činem Galerie 12 po pandemické odmlce.

Mezi moravskými soukromými galeriemi nelze přehlédnout Galerii 12 v Náměšti nad Oslavou, jejíž majitelkou je Ludmila Tasovská. Stojí v sousedství zámeckého parku, má pohledný interiér a uzavřený dvůr s kovovými sochami a objekty Pavla Tasovského a j ... více »

Offformat Kultura

Přibyslavský plenér (také) rusko-izraelským okem

Přibyslavský plenér, instalace I, foto Petr Kovář

Teprve podruhé, ale s mimořádnou zahraniční účastí, se uskutečnil Přibyslavský plenér organizovaný malířským párem Hanou Sommerovou a Jaroslavem Grodlem.

Když před necelými dvěma sty lety vyrazili francouzští malíři soustředění kolem Théodora Rousseaua do „plenéru“ poblíž vesnice Barbizon, aby se od ateliérových klišé zpodobňování přírody dostali k jejímu „reálnému“ obrazu, otevřeli také téma „sociál ... více »

Offformat Kultura

Deník Petra Vaňouse, 16.–29. srpna 2021

16. 8. Malvazinky, Praha

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Petr Vaňous (1975) je nezávislý kurátor, teoretik a publicista, jedna z klíčových osobností spojených v tuzemsku se znovuobnoveným zájmem o malbu po roce 2000, a s objevováním jejích proměn v postmediální době. Podílí se na koncepci Galerie Dům v Br ... více »

Offformat Kultura

Deník Radka Horáčka, 2.–15. srpna 2021

Slimák

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Radek Horáček (1959) je teoretik a historik umění, publicista, vedoucí Katedry výtvarné výchovy PdF MU a oblíbený pedagog. V letech 2002–2006 byl ředitelem brněnského Domu umění. Je propagátorem galerijní pedagogiky a neúnavným zastáncem a vynálezce ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

říjen 2021

Poiésis Kultura

PŘEČTENO

.

S  Vladimírem Mikešem sdílím rodné město Choceň a jeho okolní krajinu. Poznávám některé postavy jeho próz i básní, poznávám místa v lesích táhnoucích se k Hornímu Jelení, poznávám místa u Tiché Orlice. Je to další rozměr čtení, rozměr, který je čte ... více »

Poiésis Kultura

JAKUB KOSTELNÍK: zvěčněn v pomíjícnu

ze semen jmen / vzejde osud / přeorávaný bolestí

Krátké znělé verše a odvaha stavět na slovech jako jsou svět, duše, láska – nejfrekventovanějších básnických slovech. Jakub Kostelník dokáže vytvořit ve slokách, básních tenzi, která nedopustí chátrat , vkládá abstrakta do neobvyklých spojení až na ... více »