Týdeník Kulturní noviny

12. číslo pondělí 18. 3. 2019

Téma Domov,Kultura,Média

Efelvěkové atomového věku

Ludvík Vaculík na obálce samizdatové encyklopedie. Foto Nakladatelství Academia

Díky pracovníkům Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR vyšla rozsáhlá encyklopedie věnovaná fenoménu českého samizdatu. Obsahuje 311 hesel představujících různé neoficiální edice a periodika, má 616 stran a váží 1,75 kg – její pravá váha je však v dodatečném zhodnocení práce mnoha nadšenců, udržujících kulturní kontinuitu bez nároku na zisk a slávu.

Důvody existence samizdatové literatury jsou všeobecně známé. Dělení publikací na oficiální a neoficiální má v našich poměrech dlouhou tradici a zesilovalo samozřejmě v období totality nacistické a stalinistické (do dějin české literatury vešla zejm ... více »

Téma Domov,Kultura,Média

K čemu je samizdat dnes

Foto nekrologu dramatika J. Dietla v samizdatovém časopise Obsah pořídil Tomáš Koloc.

Nynější nadbytek informací je podložen i oběťmi těch, kteří byli pro svobodu informací ochotni strpět pronásledování.

V recenzi nedávno vyšlé Encyklopedie českého literárního samizdatu, vydané nakladatelstvím Academia a sestavené Ústavem pro českou literaturu Akademie věd, která vychází v tomto čísle Kulturních novin, si klade Jakub Grombíř otázku, co ze samizdatov ... více »

Dokument Dokumenty

V zájmu kvality a pravidelnosti

Foto Tomáš Koloc

Kulturní noviny mohou pokračovat dále jen díky přízni svých čtenářů. 

Velkou část redakční práce dělají členové redakce Kulturních novin bez nároku na honorář, ale na vyvažování kvality a aktuálnosti textů s pravidelností (a včasností) tvorby jednotlivých čísel potřebuje ještě nějaké peníze. Kulturní noviny mohou pokr ... více »

Společnost a politika Domov,Osobnosti

Miroslav Polreich nebyl kuchař, ale muž, který věděl, co je svět

Foto zesnulého v jeho bytě pořídil autor.

Za diplomatem a politologem JUDr. Miroslavem Polreichem (17. 6. 1931 – 15. 3. 2019)

Když jsem se dozvěděl o smrti Miroslava Polreicha na silnici vedoucí z Čáslavi, první, co mě napadlo, byl jeden citát z našeho prvního rozhovoru, který jsme spolu dělali v roce 2011. Doktor Polreich tehdy vzpomínal na svou misi v New Yorku, která by ... více »

Společnost a politika Domov,Věda

Jak udržet vodu na Šumavě

Šumavské mokřady. Foto Eliška Václavíková

Pět miliónů eur nejen pro šumavské mokřady, ale i pro lidi; to je „evropský“ projekt k naplnění Programu revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť.

Kdy z krajiny zmizela voda? Určitě ne až v roce 2015, kdy velké horko a nepravidelné srážky, které svlažily vždy jen tu a tam některá místa, ukázaly problém v celé jeho nahotě. Voda z krajiny mizí už hezky dlouho: Za posledních sto let byla více neb ... více »

Společnost a politika Domov

Český skauting: Celostátní tradice na příkladu jednoho města

Poválečná průkazka Junáka.

Skautské organizace získávají na společenské prestiži. Je to pozitivní zpráva, protože to znamená pronikání humanistických hodnot do každodenního života. V rámci besed „Kuřim – místo, kde žiji“, které připravuje autor tohoto textu, se objevilo i téma skautů a dalších organizací, které se věnují výchově dětí a mládeže. Přinášíme stručnou rekapitulaci tématu a rozhovor s jedním z vůdců kuřimských skautů Petrem Mackem.

Organizace Junák – český skaut je dnes (spolu s mládežnickou organizací hasičskou) největší neziskovou organizací zabývající se výchovou dětí a mládeže v České republice a její společenská prestiž roste. Není to prestiž vynucená vládní politikou, al ... více »

Společnost a politika Domov

Země beze jména v letech 1919-1945 II.

Foto archiv KN.

Pokračování textu o moderní historii Rusínů – tentokrát je tématem začlenění Podkarpatské Rusi do Československa.

23. července 1918 se v Homesteadu (USA) sešli světští i náboženští vůdci Rusínů v USA a spojením světského proudu s náboženským vytvořili Americkou národní radu Uhro-Rusínů (ANRUR). Subjektivním faktorem urychlení se stal příchod Grigorije Žatkovi ... více »

Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Kubistické inspirace krajináře Vlastimila Tomana

Vlastimil Toman s kocourem Ferdíkem, 2010.  Foto: Jana Plevová, archiv autora článku

Ohlédnutí za autorem bibliofilií, originálně spojujících poezii s výtvarným uměním.

Akademický malíř a grafik Vlastimil Toman (19. 2. 1930 v Třebíči – 11. 12. 2015 v Třebíči, původním povoláním malíř pokojů) vytvořil od vysokoškolských uměleckých studií, během padesáti pěti let v odříkavé existenci v třebíčském předměstí Týn trvají ... více »

Poezie Kultura

Hladový pán

Elihu Vedder: Vláda lidu (freska v Kongresové knihovně ve Washingtonu, D. C., 1896). Foto Carol Highsmithová

Báseň Clovise Huguese o tom, že s demokracií to nebylo jednoduché ani v devatenáctém století.Lid pravil ke mně: „Ze své slávy, lesk jejíž celým nebem plál, já v historie mramor tmavý si věčný pomník vytesal. Věk bezohledný, spravedlivý, pochmurný mstitel starých práv, na ňadra má, v nichž oheň živý, mi připjal králů zlatý háv. Ó mudrců ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Devatenáctka

Foto Sean O'Flaherty, Wikimedia Commons

Povídka uruguayského spisovatele Maria Benedettiho (1920–1999).

„Kapitán Farías?“ „Ano.“ „Vy si na mě nepamatujete?“ „Opravdu ne.“ „Číslo 19 vám nic neříká?“ „Aha.“ „Už si vzpomínáte?“ „Takových bylo.“ „Jak kterejch. V tom letadle nás bylo pár.“ „Ale vy…“ „Úředně jsem mrtvej?“ „To jsem neřekl.“ „Ale myslíte si t ... více »

Fejeton Domov,Kultura

Ponožka a sandál, to je ale skandál!

Foto Tomáš Koloc.

Kdo chce jít s módou, musí občas rezignovat na logiku.

Nerozumím módě! Vlastně ani nerozumím tomu, proč už se neříká móda, ale trendy. Nebo se ani neříká trendy, ale in? A jak to, že aut-door je in. Nemusím všemu rozumět a vlastně by mě to ani nezajímalo, kdyby… Některé věci diktované etiketou ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

listopad 2018

Offformat Kultura

I malý ptáček se umí za letu vykakat

Marian Palla, Koloběžka pro Steklíka, 2018

„Na Honzovi se mi líbilo, že o svém umění, jako správný frajer, nikdy nemluvil. Nechtěně mě podporoval v kacířském názoru, že život je důležitější než umění samo, nebo opačně – že abychom ten svůj život prožili, potřebujeme nějakou zástěrku, něco jako umění…,“ říká Marian Palla o loni zesnulém Janu Steklíkovi (https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/prilohy/2018/off-001-2018/jan-steklik-in-memoriam). A povídka/vzpomínka, kterou zde publikujeme, je toho dokladem. Do osmnáctého listopadu můžete navštívit výstavu Steklík v brněnském Domě umění.

„Na Honzovi se mi líbilo, že o svém umění, jako správný frajer, nikdy nemluvil. Nechtěně mě podporoval v kacířském názoru, že život je důležitější než umění samo, nebo opačně – že abychom ten svůj život prožili, potřebujeme nějakou zástěrku, něco ja ... více »

Offformat Kultura

Galaxie smutných rozkoší

Václav Magid, Galaxie smutných rozkoší, akvarel, studie, 2018, foto: archiv autora

Musíme to či ono udělat ještě jednou a pak znova a znova, abychom nepošli hlady, měli co na sebe a mohli se dostat z práce domů, přičemž šetrnější a udržitelnější varianty jsou pro většinu z nás nedostupným luxusem. Bez chování, v němž jsou ústupky natolik časté, až se pro nás staly samozřejmostí, by jistě nebyla možná ani tato výstava. Komplexní důsledky našeho každodenního chování se ukáží až jeho mnohonásobným zmnožením. To je ale možné uvidět jen z odstupu. Teprve tehdy se mohou různě vzdálené jednotky spojit do čitelného útvaru – podobně jako se různě vzdálené hvězdy pro pohled spojují do souhvězdí a galaxií, říká o svých pohnutkách k výstavnímu projektu Václav Magid.

Václav Magid vystupuje jako umělec, kurátor a teoretik, přičemž pořadí těchto rolí se stanovuje nesnadno, protože ve všech dosahuje výrazných výsledků. Možná to však ani není potřeba, tyto perspektivy se v jeho aktivitách vzájemně ovlivňují a mísí ... více »

Offformat Kultura

Vítejte v lidových časech

Vítejte v těžkých časech, DOX, pohled do instalace, repro: www.protext.cz

Rozjímání v nové posilovně pražského Centra současného umění DOX.

Před deseti lety nás tehdy nová umělecká instituce DOX vítala v kapitalismu ( Vítejte v kapitalismu , 2008), dnes nás vítá v těžkých časech. V časech teroristických útoků, masivní migrace, klimatických změn i komerčních strategií, které nám prodávaj ... více »

Offformat Kultura

Zavřeniny

Zavřeniny, foto: Štěpán Vrbický

Reportáž z „ateliéru“ Jitky Chrištofové, o spojené hmotě prostoru, otevřených lidech a správně načasovaném zavření víček.

Na počátku byly mžitky. Sotva postřehnutelné mihotání, ujíždějící okraje zorného pole, narušitel objektivní reality, osina v oku, matoucí přítomnost těla v jiné přítomnosti, erupce světla, husí kůže pohledu, psanec, chvění. Začala je pronásledovat ... více »

Offformat Kultura

Vypůjčená krajina

Vypůjčená krajina, video Matěj Smetana, malby Vladimír Kovář, foto: Martina Schneiderová

Cosi si neustále ze svého okolí půjčujeme a taktéž stále propůjčujeme sebe svému okolí. Aneb lomnická krajina v roli kurátorky současného umění.

Možná to znáte. Jdete, pohlédnete doleva a vidíte Lorraina, o kus dál Mařák, a tamhle… není to Newman? Díla umělců se mohou při pohledu na krajinu zjevovat jako neodbytní duchové a nemusí to být jen ta, ve kterých je krajinný výsek explicitním námět ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

březen 2019

Poiésis Kultura

Přečteno

Obrázek nebo fotografie#24732

...

Když jsem kdysi v Přezimování pod širým nebem četl následující verše, cítil jsem spříznění srovnatelné se sdílením snů či dětských vzpomínek. V závějích spánku viděl jsem tě tam / pohřbenou po pás v sněhu na pláni. / Vztáhla jsi ke mně ruce: prob ... více »

Poiésis Kultura

MARCELA PÁTKOVÁ LINHARTOVÁ: HRST HLÍNY A LIÁNY Z NEBE

…vyvrhnout kus / cizí země // a strnout

  Výčty, variace, hry s možnostmi a snaha skrze ně zahlédnout, vytrhnout, zakotvit… Autorský prostor i přístup Marcely Pátkové Linhartové je v zásadě prostý – ohledávány jsou obrysy osobního světa v přesazích stejně tak obligátních jako jedinečnýc ... více »