Týdeník Kulturní noviny

11. číslo pondělí 12. 3. 2018

Téma Domov

V příbytku Jana Masaryka

Foto archiv

Druhý ze série článků, týkající se letošních dějinných výročí, se pohybuje mezi životopisným archetypálním esejem a osobní výpovědí. Autor, kterému není cizí anarchistický pohled na svět, se v něm vyznává z několika okamžiků, v nichž se zrodil jeho vzácný vztah k člověku – který byl po většinu svého života politikem.

Bylo, nebylo, dávno, v době, kdy bylo třetí tisíciletí nové, jsem se seznámil se svým celoživotním přítelem Jardou Svobodou, který byl mým spolužákem ze studijního kruhu na Katedře filosofie Univerzity Hradec Králové. Přednášel tehdy referát o knize ... více »

Komentář Politika

Nedajte sa zmanipulovať, oligarchia sa nedá poraziť volbami

Foto Tomáš Koloc

Nemožno mať demokratický štát, ak demokratické nie sú politické strany a volebný systém umožňuje, aby sa moc koncentrovala v rukách pár ľudí.

Vyzývať na rozvahu a kritické uvažovanie v čase, keď ľuďmi lomcujú tie najnižšie vášne a pudy, je tá najnevďačnejšia úloha pre kohokoľvek, kto sa pohybuje vo verejnom priestore. Tým, ktorí si až doteraz dokázali zachovať chladnú hlavu a triezve uvaž ... více »

Dokument Média

Výzva: KN potřebují podporu!

Foto: Tomáš Koloc.

Děkujeme mnohokrát těm z vás, kteří nás dosud podpořili a zvláště pak těm, kteří zřídili trvalý příkaz na sebemenší částku měsíčně. Pracujeme s minimálními náklady, ale i tak nemáme jistotu. Dosud je pokryta necelá třetina letošního rozpočtu. Potřebujeme získat ještě nejméně 100 tisíc korun. Prosíme o podporu! Jsme vděčni za každý váš příspěvek.

Bankovní spojení: 2400830379/2010 (FIO Bank) Pokud máte zájem o zaslání našeho tištěného speciálu s výběrem textů z loňského roku, uveďte do poznámky k platbě vaši poštovní adresu nebo nám napište na adresu: druzstvo@kulturni-noviny.cz Děkuji mnoho ... více »

Dokument Média

Výzva k nominaci: Ekopublika podruhé!

Obrázek nebo fotografie#21810

Četli jste v uplynulém roce skvěle napsaný článek na ekologické téma? Až do 31. března 2018 jej můžete nominovat na Ekopubliku – Cenu za environmentální publicistiku za rok 2017. Druhý ročník ceny zaměřené na odborně i žurnalisticky kvalitní články opět zviditelní péči o životní prostředí a ochranu přírody a ocení novináře a novinářky, kteří o těchto tématech píší. Nominovat je možné články zveřejněné v denním a týdenním tisku a na online zpravodajských portálech v České republice v roce 2017. Vítěze či vítězku vybere odborná porota, cena spojená s finanční odměnou jim bude předána v rámci festivalu Ekofilm. Podrobná pravidla Ekopubliky i formulář přihlášky jsou k dispozici na www.ekopublika.cz.

 

  Druhý ročník Ekopubliky společně pořádají Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo, Nadace Veronica a Katedra environmentálních studií FSS MU v ... více »

Společnost a politika Politika,Média

Obživlosti: Skandování

Ivan Hoffman. Foto archiv KN

Další díl seriálu známého autora – písničkáře, novináře a komentátora –, který stál mimo jiné u zrodu našeho družstevního média. Vzpomínky na to, co bylo a současně stále je.

Ať už vládne kdokoli, vždy se nakonec náměstí zaplní neštvanými lidmi, kteří skandují, že těch, kteří vládnou, už bylo dost. Ne vždy přitom padne vláda anebo dokonce režim. Čeká se na to, zda skandující skandování neomrzí, respektive zda zůstane pou ... více »

Společnost a politika Osobnosti

Vědec, pedagog a laskavý člověk

Antonín Buček. Foto Pavel Klvač

V pondělí 5. března 2018 nečekaně zemřel v Brně doc. Ing. Antonín Buček, CSc., výjimečná osobnost české krajinné a lesnické ekologie. Kdybychom hledali příklad člověka, který dokázal cílevědomě a systematicky již od studentských let až do konce života nekompromisně a s vysokým nasazením výzkumně, pedagogicky i organizačně působit ve prospěch poznání a ochrany přírody a krajiny, sotva bychom našli někoho vhodnějšího než právě docenta Antonína Bučka.

Rodák z Brna (17. 9. 1942) zůstal celý život rodnému městu věrný, vyjma mnohých zahraničních cest. A vyjma dvou let po maturitě, kdy se uchýlil s přáteli z brněnské Zeměpisné společnosti do Orlických hor a pásl tam v JZD Lomy krávy. V lískovém křoví ... více »

Poezie Kultura

Bitva u Blenheimu

Robert Alexander Hillingford: Vévoda Marlborough u Blenheimu (konec 19. století). Repro Wikimedia Commons

Báseň anglického poety laureáta Roberta Southeyho (1774–1843) se vrací k bitvě u bavorského Blindheimu, v níž 13. srpna 1704 John Churchill, vévoda z Marlborough, spolu s Evženem Savojským rozdrtili francouzskou armádu.

To v letním bylo večeru, kdy u dveří své chaty po práci starý Kašpar sed si v slunce západ zlatý, co vnučka jeho Mina malá si na trávníku vedle hrála.  Tu bratr její Petříček sem cosi valil k hraní, to bylo velké, kulaté to našel, zdroj kde v pláni ... více »

Literární ukázka Domov

Počteníčko: Osrdí čili „bajšl“

Janov na dobové pohlednici

Zpravodajství Národních listů ze srpna 1885 o jednom procesu před chrudimským krajským soudem neslo podtitul „Projev patriotismu Němce ze Svitav“.

Je pravda: Naši bodří sousedé Němci, kteří holdují „ostřejšímu tonu“, tuží se. V jednom týdnu na rozličných koncích Čech v síni soudní odehrává se poslední akt projevů, při nichž Čechové byli předmětem obzvláštního přátelského smýšlení na „druhé“ st ... více »

Fejeton Kultura,Osobnosti

Kak Moskalyk na službe Čechov praslavil akťora Gončarov, tedy: Jak Rusáček ve službách Čechů proslavil herce Töpferů

Obrázek nebo fotografie#22003

Stručně, vděčně a vesele za českou stopou Olega Tabakova (1935–2018)

V pondělí zemřel herec a režisér Oleg Tabakov, jeden z „ruských agentů“, kteří české kultuře pomáhali v době, kdy to bylo potřeba. Jeho nejznámější rolí byl titulní Oblomov v Michalkovově filmu z roku 1979 dle slavného románu I. A. Gončarova (který ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

březen 2018

Offformat Kultura

Zelené ostrovy

Obálka knihy. Foto: archiv galerie OFF/FORMAT

Zabývali se čeští umělci environmentální problematikou? Má tento příběh specifické rysy, a kudy se ubíral? Odpovědět na tyto otázky se alespoň částečně snaží kniha Ondřeje Navrátila, která rozebírá tucet vybraných děl, vzniklých mezi 60. léty minulého století a jeho koncem. Křest knihy proběhne 8. března v 18 hodin v galerii OFF/FORMAT.

Referenčními body publikace jsou umění a environmentální problematika, tématem pak jejich setkávání v českém prostředí. Environmentální problematikou se zde rozumí oblast procesů, které negativně ovlivňují udržitelnost života na Zemi a v posledním p ... více »

Offformat Kultura

Devátý Týden výtvarné kultury v Brně

Z loňského programu TVK: Setkání s barvami v poezii Jana Skácela u sochy J. Skácela na Špilberku. Foto: archiv TVK

Neskrývej!

Ale co?

Co nemáme skrývat? Jaký je význam hesla, které najdeme na pozvánce i plakátu již devátého ročníku brněnského projektu Týden výtvarné kultury? Jako letošní hlavní téma uvádějí tiskové materiály pojem IDENTITA. Neskrývej svou identitu?

Brno je dosud jediným městem v České republice, kde se akce s názvem Týden výtvarné kultury koná. Vlastně by to mohl být příklad pro ostatní – během jediného týdne je možné v Brně navštívit vernisáže, přednášky, tvůrčí dílny, diskuse či jednání odbo ... více »

Offformat Kultura

Zašprajcnutí aneb O důvěrnostech mezi malířem a divákem

Petr Veselý, Hůl, 2017, olej na sololitu, 142 x 114 cm. Foto: Petr Kovář

Potkali se Petr Veselý, Marian Palla a Gerhard Richter… zřejmě poprvé až v tomto textu, v rozpravě nad šedými abstraktními studiemi prvního z nich.

„V Teplých škvarcích výtvarník zachytil podobu svých souputníků a kumpánů, jak s nimi sedával u chráněného pařezu v brněnské kavárně Švanda, podívejte, tady je malíř Vladimír Merta, tady anatom Vladimír Novotný, Honza Zuziak, Jozef Cseres, Jakub Ste ... více »

Offformat Kultura

Reality testing

pohled do instalace Reality testing

Společná výstava Andreje Ševčíka a Andrei Uváčikové v pražské Pragovka Gallery.

Mapy a testery pro čočky fotoaparátů, kamer a objektivů. Anebo kalibrační škály, grafy, schémata… Technické obrazy, které vznikají z utilitárních důvodů jako nástroj racionálních operací, jejichž cíl leží mimo ně. Je vůbec vhodné k jejich označení p ... více »

Offformat Kultura

Nejžlutější slunce

Michal Blecha, FILM, DEGRADACE, SMRT, 2017. Foto: archiv autora

Uherskohradišťský rodák žijící v Praze, fotograf, kameraman, líhnuvší se performer, hudebník a v neposlední řadě student Ateliéru nových médií Tomáše Svobody na Akademii výtvarných umění a Ateliéru fotografie Alexandry Vajd a Martina Kohouta na pražské UMPRUM v loňském roce uspěl v Artyčok OPEN CALL 2017 v kategorii student, zaměřujícím se na podporu audiovizuálních děl. Coby prezentační výstup této podpory je také realizována aktuální výstava v galerii OFF/FORMAT.

Dokument. Umělci, věrohodně opřeni o fakta naší reality, odhalují temné, hanebné stránky naší společnosti. Konkretizací roste autenticita díla. Co kdyby však přebrala otěže dokumentu fabulace a imaginace? Co když je fikce vlastně pravdou? Můžeme stá ... více »

Offformat Kultura

Konsolidace krajností

Foto: archiv Jan Peknik Kozák

Pelhřimovská vizionářská kavárna Café PORTO funguje již dlouhodobě také jako galerie s pozoruhodnou dramaturgií propojující vizuální a hudební vystoupení do společně komunikujících celků. Takovou byla i právě skončená výstava Jana Peknika Kozáka.

Od Jendy jsem odposlechl myšlenku ke smyslu vědecko-technologicko-mediálního zkreslení jako podkladu inspirace, který následuje proměna strukturalizací ve „věc“. Objasněním toho všeho se zdá být životaschopnost věci prokázaná právě obtížnější kunsth ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

březen 2018

Poiésis Kultura

PŘEČTENO

Obrázek nebo fotografie#21967

.

Když napíši, že to, jak Petr Hruška ve svých básních přímočaře svědčí o světě kolem nás, o našich životech, je natolik působivé, že to nelze než mít rád, bude to znít nejspíše banálně. Jenže, co naplat, je to tak. A mě to nepřestává fascinovat, ne ... více »

Poiésis Kultura

MAREK FENCL: NA SAMOSpÁDNÝCH TRATÍCH

žebra roštů určovala směr / přibitá do kříže

  Nevtíravé a nedoceněné bývá umění pokorně se dívat, vnímat svou existenci nikoliv v expresivních kulisách velkého světa , nýbrž v paměti nejbližších míst a věcí, v nenápadných paralelách, v nezřejmých metaforách, ke kterým se lze dobrat jen ztiše ... více »