Čtrnáctideník Kulturní noviny

1. číslo pondělí 3. 1. 2022

Téma Ekonomika,Věda

Chvála pomalosti

Kdo jezdí rychleji, nedostane se nutně dříve do cíle.  Ilustrace: Katja Gendikova

Vyšší rychlost dobu jízdy nezkrátí. Ve městě rychlostí 25 km/h dojedeme do cíle dřív – a navíc bezpečněji, šetrněji ke klimatu, uvolněněji a zdravěji.

Zpomalení, to zní hezky, ale tak trochu jako romantická hudba včerejška. Pomalost si užíváme na dovolené v malebné vesničce s certifikací „ Cittaslow “ (asociace obcí, které se soustředí na kvalitu života, inspirovaná hnutím Slow Food – pozn. red. K ... více »

Společnost a politika Věda,Osobnosti

PSYCHOLOGIE JAKO ŽIVOTNÍ ÚDĚL: Za Karlem Plockem

Dr. Karel Plocek - foto Jiří Plocek

Dne 22. prosince v odpoledních hodinách zesnul ve věku 87 let po dlouhé a těžké nemoci moravský psycholog a překladatel PhDr. Karel Plocek. Pohřební obřad se uskutečnil 30. prosince v brněnském kostele sv. Augustina v přítomnosti značného počtu smutečních hostů.

Plockovou celoživotní profesí byla psychologie, zvláště pak dětská a poradenská. Jako ke svému učiteli – ve smyslu inspirativní osobnosti nad školskými institucemi – se hlásil k za socialismu ostrakizovanému profesoru Robertu Konečnému, válečnému od ... více »

Dokument Média

Patnáct nejčtenějších textů v Kulturních novinách v roce 2021

Obrázek nebo fotografie#43577

Některé poněkud překvapivé, mnohé zneklidňující a snad všechny inspirativní.

1. Christoph Lehermayr: IKEA na scestí Jak se dostává ilegální dřevo z Ukrajiny do nábytku švédského giganta, co s tím mají společného rakouští dřevobaroni a proč mnohé z toho má zůstat utajeno. Samotný text dorazil do KN z Addenda přes Archipel. ht ... více »

Komentář Domov

Zrcadlo odpíračů

Pouliční instalace v indickém městě Mehsana. Foto Wikimedia Commons

Probíhající epidemie není pouze problémem zdravotnickým, ale ukazuje se, že přinejmenším stejně závažný je i aspekt sociologický. Jednoduchá rovnice očkování = řešení v reálu neplatí. Situace má více rovin, v nichž se děje úzdrava. Klíčovým faktorem pro zvládání závažných celospolečenských problémů je důvěra. A špatným řešením jsou silové způsoby.

Nemusíme být ani odbornými sociology, abychom po troše pátrání v různých patrech společnosti zjistili, že se nacházíme uprostřed pestré směsi jednotlivců či skupin, z nichž každá v životě naplňuje jiný úděl – a nezřídka i v opozici vůči stávajícímu, ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Boj s větrnými mlýny aneb životopis průšviháře 1.

Autorova grafika Don Quijote.

Na pokračování uveřejňujeme paměti legendárního východočeského barda devíti uměleckých řemesel (herec, loutkoherec, loutkář, malíř, výtvarník, scénograf, ilustrátor, umělecký knihař a básník).

Sedím ve stísněném pokojíku vymezeném policemi a skříňkami s popraskanými skly oken, plném neuklizených krámů, nakupených knih, papírků s poznámkami, nedomalovaných obrazů, nedodělaných plánů a nepronesených myšlenek. Venku hřmotí ocelové roury a kl ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura

Dvojitá dávka z Drnovic

Foto město Vyškov

V závěru minulého roku vydal agilní spolek Drnka dvě drobné, ale podle našeho soudu nepřehlédnutelné publikace, a to v oboru prózy i poezie.

Drnka  je spolek okrašlovací, vlastivědný, ekovýchovný, osvětový, kulturní atd. atp. z Drnovic. Někteří snad znají nevelké Drnovice na Vyškovsku díky tamnímu fotbalovému klubu, který v letech 1977 až 1993 postoupil z okresního přeboru až do první li ... více »

Kultura a umění Kultura

Centra mimo centra 4/6

Galerie Dolu Michal, aktuální výstava Jiřího Kuděly

Čtvrtý díl cyklu, který vznikl ve spolupráci se studenty Katedry výtvarné výchovy Masarykovy univerzity. V rámci předmětu Základy provozu umění objevují místa, která se věnují prezentaci výtvarného umění, přitom se však zpravidla nacházejí na periferii nejfrekventovanějších tras. Tato periferie může souviset s lokalitou, aktuálně (ne)preferovanými formami umění, diváckou cílovkou nebo i s autorsky osobitým zákresem mapy. Vedle nesamozřejmé pozornosti k méně sledovaným projektům tak cyklus představuje jakousi rozhlednu s výhledem do krajiny nejmladší generace „lokátorů“. Tentokrát se, pro mnohé jistě překvapivě, ocitají „mimo centrum“ ostravské magnety Galerie Dolu Michal a Plato, jakož i mikulovská galerie Závodný.

Tereza Blažková Tato galerie, která se nachází v prostorách národní kulturní památky Dolu Michal, situovaném na samém kraji města Ostravy, je i přes svou lokalitu považována za centrum umění v Ostravě. Výstavní činnost zaměřená na prezentaci soudobé ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura

Humblebrag

Tomáš Moravanský: Humblebrag

Je-li součástí instituce „bezpečná zóna“, v níž lze instituci kritizovat, posiluje to instituci samu, podobně jako neoliberální kapitalismus posiluje to, že v něm mohou otevřeně koexistovat antikapitalisté. Výstava Tomáše Moravanského představuje takovou bezpečnou zónu jako muzejní exponát, včetně jejího stálého obyvatele, který o prostředí „vypovídá“, jsa utvářen výlučně jím.

Zahradní trpaslíci jsou ze své podstaty pyšnými tvory, hrdě reprezentují svou pozici, bývají strážci, někteří hlídají poklad. Místo jim takříkajíc patří. Pokud bychom se měli zaměřit na jejich osobnost, jejich obeznámenost se světem a duševní rozvoj ... více »

Kultura a umění Kultura

Deník Jana Dočekala, 17. – 30. prosince 2021

Arnošt_Budík_koláž_na_pozvánku_k_výstavě_Les_doutes_rassurants_(Uklidňující_pochybnosti),_Galerie_Regard_17,_Brusel,_20_x_15_cm,_1972

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

  Jan Dočekal se narodil v roce 1943 v Třebíči. Negraduovaný fatalista, protestant, historik umění, výtvarný pedagog, kolážista, malíř. Vydal tři knihy recenzí a rozhovorů, monografii Josef Kremláček, spolupracoval na Slovníku českých a slovenských ... více »

Poezie Kultura

Za zimního večera

Valerius de Saedeleer: Zimní krajina (1927)

Báseň Georga Trakla v překladu Romana Kopřivy.

ZA ZIMNÍHO VEČERA 2. znění Na okno když padá sníh, dlouze zvoní na klekání, stůl je mnohým přichystaný, dům po práci poslední. Kdo tu musíš putovat, temnou stezkou dojdeš k bráně. Strom milostí požehnaně z chladné prsti raší zlat. Poutník vstoupí v ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: O muži osmirukém

Vratislav Hugo Brunner: Obálka knihy

Japonská pohádka v podání Adolfa Weniga: pro pobavení i poučení.

Žil jednou ve velkém městě truhlář, velmi pilný a obratný řemeslník, jen tu měl chybu, že byl velmi žádostiv bohatství a po ničem netoužil, než jak by stále víc a více peněz vyzískal. Modlil se denně k bohům o milost; nepřál si jiného, než aby mu da ... více »

Fejeton Kultura

Viel Glück für uns alle!

Obrázek nebo fotografie#43579

Poznámka na staré a nové téma.

Nemám rád Sudetoněmecké krajanské sdružení, kterému se někdy taky říká ladsmanšaft, což mi zní jako něco mezi lančmítem a fotbalový manšaftem. Důvodů, proč ho nemám rád, je víc, konče těmi vědomými, které mají svůj počátek už u slova „Sudety“. Tento ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

říjen 2021

Offformat Kultura

Neantropocentrické terény

Řečiště a vlna, AND AND AND prezentace na Dokumentě 13, foto Ondřej Navrátil

Klimatická změna, ztráta biodiverzity, degradace půdy, sucho… vzájemně propletené krize dnes poutají širokou, i když evidentně stále nedostatečnou pozornost. Prolínání těchto témat do umělecké sféry je již přijímáno jako samozřejmost, přestože ještě nedávno zaujímala zcela marginální roli. Kdy, jak a proč se to změnilo? Zpráva o tomto procesu je obsahem právě vydané knihy historika umění, kurátora a umělce Ondřeje Navrátila, nazvané Řečiště a vlna – České umění a environmentální problematika na počátku 21. století, z níž přinášíme redakčně krácenou a mezititulky doplněnou ukázku jedné z úvodních kapitol.

Za nejvlastnější příčinu tohoto zvláště ve druhé dekádě našeho století rostoucího zájmu umělců o environmentální problematiku lze považovat klimatickou a další krize, které rozechvívají chatrný dům antropocénu. Reakce na ně se, podobně jako i dříve, ... více »

Offformat Kultura

Podruhé v krajinách třetích

V krajinách třetích II Jana Turecká

Imaginativní, posthumanisticky vyznívající text zve do výstavy v pelhřimovském prostoru TICHO46, který spolu s tamo vzniklým Klubem korealistických aktivit spoluutváří umělec a kurátor Jakub Minářů.

Vážení a milí, vítejte v Tichu, snad náhoda nebo osud, možná dlouhá chvíle, anebo touha po umění svedla vaše kroky na výstavu V krajinách třetích II sestavenou pod kurátorským dohledem umělce, teoretika, stavitele a tak trochu poustevníka MgA. Jakub ... více »

Offformat Kultura

Příliš zřejmá pravda

Přiliš zřejmá pravda

„Každý máme zcela jasnou představu o pravdě, přesto jako by nebylo možné ji vidět ze všech úhlů stejně, natož z jednoho stanoviště pojmout celou.“ Tuto situaci, denně mimoděk zakoušenou, zhmotnil umělec František Novák v instalaci pro galerii Nonstrop, pod širým nebem, a prostřednictvím kartonu, materiálu charakteristického pro jeho dlouhodobý projekt zpřítomňující problémy lidí bez domova.

František Novák pochází z Třeště, už 15 let pracuje v azylovém domě pro muže bez domova v Jihlavě a v Praze se po studiích Akademie výtvarných umění etabloval jako umělec pracující na rozhraní figurální kresby, konceptuálních situací a sociálního ak ... více »

Offformat Kultura

Deník Elsy Rauerové

Matěj ve své dočasné dílně před galerií. Foto: archiv Elsy Rauerové

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Elsa Rauerová (1993) je umělkyně, kurátorka galerie Photogether a doktorandka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po střední textilce vystudovala bakalářský stupeň na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně a poté magisterský stupeň na R ... více »

Offformat Kultura

Okouzlit Apollóna

Kolos

x

Před policií jsem prchal jen párkrát. Byl jsem vychován k úctě k řádu a autoritám. Při prvním pokusu dojet stopem do Itálie, coby student bez prostředků na tak nákladnou cestu, jsem se dokonce nechal zadržet dálniční policií a do Itálie jsem se tak ... více »

Offformat Kultura

Jaká je cena půdy?

Jaká je cena půdy_zahájení výstavy_foto_archiv galerie

Výstavní projekt EPOSe 257 pro galerii OFF/FORMAT tematizuje nakládání s bohatstvím, které představuje půda, s aktivistickou razancí obnažuje postupy územních plánovačů – vida, i ve městě je stále kde brát! – a připomíná tak mimo jiné i stále ohrožené zahrádkářské kolonie.

Návštěvník, který prošel dveřmi galerie OFF/FORMAT, za nimi stane před hromadou hlíny. Obyčejné zeminy, jen tak halabala nasypané na plachtě, která mu asi připomene kupy, jaké může vidět u kdejakého výkopu. Možná na něj v té chvíli zapůsobí kontrast ... více »

Offformat Kultura

Deník Šárky Basjuk Koudelové, 13. – 26. září 2021

Deník Šárky Basjuk Koudelové

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Šárka Basjuk Koudelová (1987) studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Grafika II prof. Vladimíra Kokolii, Kresba Jiřího Petrboka a diplomovala v ateliéru doc. Vladimíra Skrepla. Absolvovala studijní stáž v Ateliéru abstraktní ma ... více »

Offformat Kultura

Deník Petra Nikla, 30. srpna - 12. září 2021

Deník Petra Nikla

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Petr Nikl (1960) je výtvarník, hudebník a divadelník. Studoval v malířském ateliéru Arnošta Paderlíka na Akademii výtvarných umění v Praze. Člen umělecké skupiny Tvrdohlaví (1987–1991) a loutkového sdružení Mehedaha (1985–dosud). V roce 1995 se sta ... více »

Offformat Kultura

Hlavně se o nic nesnažit

Kouř z domu jako klikatící se cesta domů

V rámci mapování umělecky a ekologicky zaměřených aktivit mimo klasická centra měst, které již tradičně provádí iniciativa RurArtMap, vzniká kniha s podrobnějším vhledem do inspirativního dění na venkově. S dovolením z ní publikujeme krácenou verzi rozhovoru s umělcem Martinem Jelínkem.

Hanka a Martin Jelínkovi žijí v malé vesničce Krásné u Sněžného. Seznámili se na katedře výtvarné výchovy olomoucké pedagogické fakulty, Martin poté absolvoval brněnskou Fakultu výtvarných umění, ateliér Environment pod vedením Vladimíra Merty a Mar ... více »

Offformat Kultura

Fragment úhrnného fenoménu František Skála

František Skála: Dva obři, suchá jehla, 2013. Foto: Jan Dočekal

Výstava obrazů a grafiky renomovaného tvůrce je povzbuzujícím činem Galerie 12 po pandemické odmlce.

Mezi moravskými soukromými galeriemi nelze přehlédnout Galerii 12 v Náměšti nad Oslavou, jejíž majitelkou je Ludmila Tasovská. Stojí v sousedství zámeckého parku, má pohledný interiér a uzavřený dvůr s kovovými sochami a objekty Pavla Tasovského a j ... více »

Offformat Kultura

Přibyslavský plenér (také) rusko-izraelským okem

Přibyslavský plenér, instalace I, foto Petr Kovář

Teprve podruhé, ale s mimořádnou zahraniční účastí, se uskutečnil Přibyslavský plenér organizovaný malířským párem Hanou Sommerovou a Jaroslavem Grodlem.

Když před necelými dvěma sty lety vyrazili francouzští malíři soustředění kolem Théodora Rousseaua do „plenéru“ poblíž vesnice Barbizon, aby se od ateliérových klišé zpodobňování přírody dostali k jejímu „reálnému“ obrazu, otevřeli také téma „sociál ... více »

Offformat Kultura

Deník Petra Vaňouse, 16.–29. srpna 2021

16. 8. Malvazinky, Praha

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Petr Vaňous (1975) je nezávislý kurátor, teoretik a publicista, jedna z klíčových osobností spojených v tuzemsku se znovuobnoveným zájmem o malbu po roce 2000, a s objevováním jejích proměn v postmediální době. Podílí se na koncepci Galerie Dům v Br ... více »

Offformat Kultura

Deník Radka Horáčka, 2.–15. srpna 2021

Slimák

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Radek Horáček (1959) je teoretik a historik umění, publicista, vedoucí Katedry výtvarné výchovy PdF MU a oblíbený pedagog. V letech 2002–2006 byl ředitelem brněnského Domu umění. Je propagátorem galerijní pedagogiky a neúnavným zastáncem a vynálezce ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

říjen 2021

Poiésis Kultura

PŘEČTENO

Obrázek nebo fotografie#39183

.

S  Vladimírem Mikešem sdílím rodné město Choceň a jeho okolní krajinu. Poznávám některé postavy jeho próz i básní, poznávám místa v lesích táhnoucích se k Hornímu Jelení, poznávám místa u Tiché Orlice. Je to další rozměr čtení, rozměr, který je čte ... více »

Poiésis Kultura

JAKUB KOSTELNÍK: zvěčněn v pomíjícnu

ze semen jmen / vzejde osud / přeorávaný bolestí

Krátké znělé verše a odvaha stavět na slovech jako jsou svět, duše, láska – nejfrekventovanějších básnických slovech. Jakub Kostelník dokáže vytvořit ve slokách, básních tenzi, která nedopustí chátrat , vkládá abstrakta do neobvyklých spojení až na ... více »