Čtrnáctideník Kulturní noviny

8. číslo středa 13. 4. 2022

Téma Domov,Zahraničí,Politika

Jak mě proti českým demokratickým institucím nepostavili Rusové

Foto Tomáš Koloc.

Otevřený dopis Františku Vrabelovi.

Otevřený dopis Františku Vrabelovi. Vážený pane Františku Vrabele, analytiku a řediteli společnosti Semantic Visions, začnu zeširoka. Žijeme v době, kdy nás každý den čeká nové překvapení. Když jsme před pěti lety s Jaroslavem Baštou (zakládajícím č ... více »

Dokument Politika

Čas prolomit tabu: zastíraná fakta o následcích očkování proti covidu

Foto: Tomáš Koloc.

 

Expertní a občanská Iniciativa 21 ve své tiskové zprávě z 11. dubna 2022 upozorňuje, že podezření na zdravotní problémy vzniklé po očkování jsou hlášena u desítek procent lidí, závažné pak u jednotek procent.

 

Expertní a občanská Iniciativa 21 ve své tiskové zprávě z 11. dubna 2022 upozorňuje, že podezření na zdravotní problémy vzniklé po očkování jsou hlášena u desítek procent lidí, závažné pak u jednotek procent.   Aktuální údaje o nežádoucích účincích ... více »

Společnost a politika Domov,Politika

Otázky pro lidi – Nežádoucí účinky 1.

Foto: Tomáš Koloc.

Hloubavý spisovatel a nakladatel ze Šumavy shromažďuje příběhy lidí se závažnými nežádoucími účinky očkování proti covidu-19, a to bez ohledu na značku vakcíny.

Hloubavý spisovatel a nakladatel ze Šumavy shromažďuje příběhy lidí se závažnými nežádoucími účinky očkování proti covidu-19, a to bez ohledu na značku vakcíny.   Zahajujeme volný cyklus textů, v nichž se budeme věnovat možným závažným následkům očk ... více »

Společnost a politika Politika,Média

Co dál ...

Foto Tomáš Koloc.

Polemická reakce na úvodní text Jiřího Plocka v minulém vydání Kulturních novin.

V posledním čísle Kulturních novin vyšel má reakce k textu Víta Zapletala. Hned nad ním pak úvodník Jiřího Plocka, ke kterému bych se, nedá mi to, také rád vyjádřil. Je totiž, byť třeba nezamýšleně, nepřímým komentářem k mému příspěvku. Nejdříve byc ... více »

Společnost a politika Zahraničí,Ekonomika,Věda

Zelená dohoda ceny nahoru nežene

Obrázek nebo fotografie#46667

Před ruskou invazí diskutovali ekonomové o „zelené inflaci“. Skutečným problémem jsou ale fosilní energie.

Greenflace versus fosilflace – o co jde?   Ta debata vyvrcholila v Německu v polovině února. Vysoká míra inflace znepokojila veřejnost a ekonomičtí výzkumníci a politici hledali vysvětlení. Populárním pojmem se stala zelená inflace, a to v podobě ka ... více »

Kultura a umění Kultura

Druhý život stoletého Zdeňka Lišky (1922–1983)

Zdeněk Liška.

Šestnáctého března oslavil nedožité sté narozeniny největší český a jeden z největších světových filmových hudebních skladatelů, skladatel československé nové filmové vlny Zdeněk Liška. V českém umění ho co do žánrové univerzálnosti, tvůrčí šíře i četnosti jeho tvorby lze srovnat jen se dvěma umělci: scenáristou Jaroslavem Dietlem a režisérem Otakarem Vávrou. Ovšem s tím, že na rozdíl od díla těchto dvou se dílo Zdeňka Lišky právě probouzí ke svému druhému, mezinárodnímu životu.

Šestnáctého března oslavil nedožité sté narozeniny největší český a jeden z největších světových filmových hudebních skladatelů, skladatel československé nové filmové vlny Zdeněk Liška. V českém umění ho co do žánrové univerzálnosti, tvůrčí šíře i č ... více »

Kultura a umění Kultura

Běsnění kojota a další překlady současné indiánské prózy

Foto Tomáš Koloc.

Po všech stránkách zdařilé čtyři knížky.

Po všech stránkách zdařilé čtyři knížky.   Minulý rok byl nezvykle bohatý na překlady z literatury psané původními Američany. Autorská tvorba indiánských spisovatelů se navzdory slabosti Čechů pro vše indiánské objevuje v češtině spíše nepravidelně, ... více »

Kultura a umění Kultura

Jako zelená oáza v poušti

Foto: Michal Resl.

Galerie U zřícené lávky v Praze-Troji ve dnech 10. 3. – 24. 4. 2022 vystavovala tvorbu experimentálního fotografa Michala Resla, synovce výtvarníka a básníka Ladislava Nováka. Výstava s názvem Nová příroda divákovi zpřítomnila genezi české imaginativní fotografie a přiblížila autorův mnohoznačný vztah ke krajině. Převážně černobílé surrealistické fotografie poukazují na oblast interakce mezi lidskou psychikou a přírodním, resp. krajinným prvkem. Šlo o ryze výjimečný umělecký zážitek.

 

Galerie U zřícené lávky v Praze-Troji ve dnech 10. 3. – 24. 4. 2022 vystavovala tvorbu experimentálního fotografa Michala Resla, synovce výtvarníka a básníka Ladislava Nováka. Výstava s názvem Nová příroda divákovi zpřítomnila genezi české imaginati ... více »

Kultura a umění Kultura

Lyrický subjekt Zbyňka Ulčáka

Obálka knihy.

Projev básníka a redaktora brněnského vydavatelství Host na uvedení druhé sbírky Ulčákovy insitní poezie ve formě SMS Potkan je bratrancem Mickey Mouse. Konalo se v pátek 8. dubna ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka. Čtenářům KN jsme tuto knížku představili už v čísle 1/2022.

Projev básníka a redaktora brněnského vydavatelství Host na uvedení druhé sbírky Ulčákovy insitní poezie ve formě SMS Potkan je bratrancem Mickey Mouse. Konalo se v pátek 8. dubna ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka. Čtenářům KN jsme tuto knížku př ... více »

Kultura a umění Osobnosti

Boj s větrnými mlýny aneb Životopis průšviháře 7.

Obrázek: Boris Šlechta.

Na pokračování uveřejňujeme paměti legendárního východočeského barda devíti uměleckých řemesel (herec, loutkoherec, loutkář, malíř, výtvarník, scénograf, ilustrátor, umělecký knihař a básník).

Na pokračování uveřejňujeme paměti legendárního východočeského barda devíti uměleckých řemesel (herec, loutkoherec, loutkář, malíř, výtvarník, scénograf, ilustrátor, umělecký knihař a básník).   Malířské sebevědomí ve mně vlastně vypěstoval pan řídí ... více »

Poezie Zahraničí,Kultura

K. H. Borovský: Křest svatého Vladimíra

Báseň se odehrává v Kyjevské oblasti.

Karel Havlíček Borovský v roce 1855 ve své satirické básni popsal mnoho z budoucích událostí země, jež se za doby knížete Vladimíra, který dal v 80. letech 10. století boha svých předků utopit v kyjevském Dněpru, ještě nejmenovala Ukrajina…

Karel Havlíček Borovský v roce 1855 ve své satirické básni popsal mnoho z budoucích událostí země, jež se za doby knížete Vladimíra, který dal v 80. letech 10. století boha svých předků utopit v kyjevském Dněpru, ještě nejmenovala Ukrajina…   ZPĚV P ... více »

Literární ukázka Kultura

Karel Čapek: Balada o Juraji Čupovi

Povídka se odehrává na Podkarpatské Rusi, v dnešní Zakarpatské oblasti.

Dokud byla dnešní Zakarpatská oblast Ukrajiny v letech 1919 - 1939 součástí Republiky československé pod názvem Podkarpatská Rus a její ukrajinské obyvatelstvo bylo úředně vnímáno jako Rusíni, zabýval se tamním životem z českých literátů kromě Ivana Olbrachta soustavně i Karel Čapek. Dílo z jeho sbírky Povídek z druhé kapsy vypráví o tom, že i v rusínském zločinci dříme větší kus Boha nežli v českém četníkovi.

Dokud byla dnešní Zakarpatská oblast Ukrajiny v letech 1919 - 1939 součástí Republiky československé pod názvem Podkarpatská Rus a její ukrajinské obyvatelstvo bylo úředně vnímáno jako Rusíni, zabýval se tamním životem z českých literátů kromě Ivana ... více »

Fejeton Politika,Kultura

Na latríně

Foto: Tomáš Koloc.

O boji za světový mír

O boji za světový mír   Hluboká noc. K latríně v polích tápe tmou voják. Překračuje železné harampádí a mrtvá těla, která nikdo neuklidil po odpoledních přestřelkách.   Latrína je obyčejná kláda, na které se sedí, když se napřed povolí opasek a stáh ... více »

Fejeton Domov

Pryč

Obrázek nebo fotografie#46666

Autor v pondělí 11. dubna prožil zajímavý den, během něhož se mimo jiné poprvé setkal a vedl rozhovor s čerstvým uprchlíkem ze separatistické oblasti na východě Ukrajiny. A taky fotil.

 

Autor v pondělí 11. dubna prožil zajímavý den, během něhož se mimo jiné poprvé setkal a vedl rozhovor s čerstvým uprchlíkem ze separatistické oblasti na východě Ukrajiny. A taky fotil.   Pondělí byl den všeho, co jenom jde. V těch pár hodinách, kdy ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

říjen 2021

Offformat Kultura

Neantropocentrické terény

Řečiště a vlna, AND AND AND prezentace na Dokumentě 13, foto Ondřej Navrátil

Klimatická změna, ztráta biodiverzity, degradace půdy, sucho… vzájemně propletené krize dnes poutají širokou, i když evidentně stále nedostatečnou pozornost. Prolínání těchto témat do umělecké sféry je již přijímáno jako samozřejmost, přestože ještě nedávno zaujímala zcela marginální roli. Kdy, jak a proč se to změnilo? Zpráva o tomto procesu je obsahem právě vydané knihy historika umění, kurátora a umělce Ondřeje Navrátila, nazvané Řečiště a vlna – České umění a environmentální problematika na počátku 21. století, z níž přinášíme redakčně krácenou a mezititulky doplněnou ukázku jedné z úvodních kapitol.

Za nejvlastnější příčinu tohoto zvláště ve druhé dekádě našeho století rostoucího zájmu umělců o environmentální problematiku lze považovat klimatickou a další krize, které rozechvívají chatrný dům antropocénu. Reakce na ně se, podobně jako i dříve, ... více »

Offformat Kultura

Podruhé v krajinách třetích

V krajinách třetích II Jana Turecká

Imaginativní, posthumanisticky vyznívající text zve do výstavy v pelhřimovském prostoru TICHO46, který spolu s tamo vzniklým Klubem korealistických aktivit spoluutváří umělec a kurátor Jakub Minářů.

Vážení a milí, vítejte v Tichu, snad náhoda nebo osud, možná dlouhá chvíle, anebo touha po umění svedla vaše kroky na výstavu V krajinách třetích II sestavenou pod kurátorským dohledem umělce, teoretika, stavitele a tak trochu poustevníka MgA. Jakub ... více »

Offformat Kultura

Příliš zřejmá pravda

Přiliš zřejmá pravda

„Každý máme zcela jasnou představu o pravdě, přesto jako by nebylo možné ji vidět ze všech úhlů stejně, natož z jednoho stanoviště pojmout celou.“ Tuto situaci, denně mimoděk zakoušenou, zhmotnil umělec František Novák v instalaci pro galerii Nonstrop, pod širým nebem, a prostřednictvím kartonu, materiálu charakteristického pro jeho dlouhodobý projekt zpřítomňující problémy lidí bez domova.

František Novák pochází z Třeště, už 15 let pracuje v azylovém domě pro muže bez domova v Jihlavě a v Praze se po studiích Akademie výtvarných umění etabloval jako umělec pracující na rozhraní figurální kresby, konceptuálních situací a sociálního ak ... více »

Offformat Kultura

Deník Elsy Rauerové

Matěj ve své dočasné dílně před galerií. Foto: archiv Elsy Rauerové

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Elsa Rauerová (1993) je umělkyně, kurátorka galerie Photogether a doktorandka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po střední textilce vystudovala bakalářský stupeň na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně a poté magisterský stupeň na R ... více »

Offformat Kultura

Okouzlit Apollóna

Kolos

x

Před policií jsem prchal jen párkrát. Byl jsem vychován k úctě k řádu a autoritám. Při prvním pokusu dojet stopem do Itálie, coby student bez prostředků na tak nákladnou cestu, jsem se dokonce nechal zadržet dálniční policií a do Itálie jsem se tak ... více »

Offformat Kultura

Jaká je cena půdy?

Jaká je cena půdy_zahájení výstavy_foto_archiv galerie

Výstavní projekt EPOSe 257 pro galerii OFF/FORMAT tematizuje nakládání s bohatstvím, které představuje půda, s aktivistickou razancí obnažuje postupy územních plánovačů – vida, i ve městě je stále kde brát! – a připomíná tak mimo jiné i stále ohrožené zahrádkářské kolonie.

Návštěvník, který prošel dveřmi galerie OFF/FORMAT, za nimi stane před hromadou hlíny. Obyčejné zeminy, jen tak halabala nasypané na plachtě, která mu asi připomene kupy, jaké může vidět u kdejakého výkopu. Možná na něj v té chvíli zapůsobí kontrast ... více »

Offformat Kultura

Deník Šárky Basjuk Koudelové, 13. – 26. září 2021

Deník Šárky Basjuk Koudelové

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Šárka Basjuk Koudelová (1987) studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Grafika II prof. Vladimíra Kokolii, Kresba Jiřího Petrboka a diplomovala v ateliéru doc. Vladimíra Skrepla. Absolvovala studijní stáž v Ateliéru abstraktní ma ... více »

Offformat Kultura

Deník Petra Nikla, 30. srpna - 12. září 2021

Deník Petra Nikla

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Petr Nikl (1960) je výtvarník, hudebník a divadelník. Studoval v malířském ateliéru Arnošta Paderlíka na Akademii výtvarných umění v Praze. Člen umělecké skupiny Tvrdohlaví (1987–1991) a loutkového sdružení Mehedaha (1985–dosud). V roce 1995 se sta ... více »

Offformat Kultura

Hlavně se o nic nesnažit

Kouř z domu jako klikatící se cesta domů

V rámci mapování umělecky a ekologicky zaměřených aktivit mimo klasická centra měst, které již tradičně provádí iniciativa RurArtMap, vzniká kniha s podrobnějším vhledem do inspirativního dění na venkově. S dovolením z ní publikujeme krácenou verzi rozhovoru s umělcem Martinem Jelínkem.

Hanka a Martin Jelínkovi žijí v malé vesničce Krásné u Sněžného. Seznámili se na katedře výtvarné výchovy olomoucké pedagogické fakulty, Martin poté absolvoval brněnskou Fakultu výtvarných umění, ateliér Environment pod vedením Vladimíra Merty a Mar ... více »

Offformat Kultura

Fragment úhrnného fenoménu František Skála

František Skála: Dva obři, suchá jehla, 2013. Foto: Jan Dočekal

Výstava obrazů a grafiky renomovaného tvůrce je povzbuzujícím činem Galerie 12 po pandemické odmlce.

Mezi moravskými soukromými galeriemi nelze přehlédnout Galerii 12 v Náměšti nad Oslavou, jejíž majitelkou je Ludmila Tasovská. Stojí v sousedství zámeckého parku, má pohledný interiér a uzavřený dvůr s kovovými sochami a objekty Pavla Tasovského a j ... více »

Offformat Kultura

Přibyslavský plenér (také) rusko-izraelským okem

Přibyslavský plenér, instalace I, foto Petr Kovář

Teprve podruhé, ale s mimořádnou zahraniční účastí, se uskutečnil Přibyslavský plenér organizovaný malířským párem Hanou Sommerovou a Jaroslavem Grodlem.

Když před necelými dvěma sty lety vyrazili francouzští malíři soustředění kolem Théodora Rousseaua do „plenéru“ poblíž vesnice Barbizon, aby se od ateliérových klišé zpodobňování přírody dostali k jejímu „reálnému“ obrazu, otevřeli také téma „sociál ... více »

Offformat Kultura

Deník Petra Vaňouse, 16.–29. srpna 2021

16. 8. Malvazinky, Praha

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Petr Vaňous (1975) je nezávislý kurátor, teoretik a publicista, jedna z klíčových osobností spojených v tuzemsku se znovuobnoveným zájmem o malbu po roce 2000, a s objevováním jejích proměn v postmediální době. Podílí se na koncepci Galerie Dům v Br ... více »

Offformat Kultura

Deník Radka Horáčka, 2.–15. srpna 2021

Slimák

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Radek Horáček (1959) je teoretik a historik umění, publicista, vedoucí Katedry výtvarné výchovy PdF MU a oblíbený pedagog. V letech 2002–2006 byl ředitelem brněnského Domu umění. Je propagátorem galerijní pedagogiky a neúnavným zastáncem a vynálezce ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

říjen 2021

Poiésis Kultura

PŘEČTENO

Obrázek nebo fotografie#39183

.

S  Vladimírem Mikešem sdílím rodné město Choceň a jeho okolní krajinu. Poznávám některé postavy jeho próz i básní, poznávám místa v lesích táhnoucích se k Hornímu Jelení, poznávám místa u Tiché Orlice. Je to další rozměr čtení, rozměr, který je čte ... více »

Poiésis Kultura

JAKUB KOSTELNÍK: zvěčněn v pomíjícnu

ze semen jmen / vzejde osud / přeorávaný bolestí

Krátké znělé verše a odvaha stavět na slovech jako jsou svět, duše, láska – nejfrekventovanějších básnických slovech. Jakub Kostelník dokáže vytvořit ve slokách, básních tenzi, která nedopustí chátrat , vkládá abstrakta do neobvyklých spojení až na ... více »