Týdeník Kulturní noviny

29. číslo pondělí 15. 7. 2019

Téma Domov,Věda,Osobnosti

Dostal jsem i nabídku zmapovat ruskou šlechtu: včetně předků autora ruské hymny i pánů, od nichž pocházel první kosmonaut

Martin Petiška. Foto Tomáš Koloc

S Martinem Petiškou, který je jako spisovatel znám pod jménem Eduard Martin, už autor v KN jeden rozhovor vedl. Tehdy se ale silně zaměřili na jeho tvorbu a jeho tatínka, spisovatele Eduarda Petišku (o jeho strýčkovi Františku Petiškovi, zakladateli DJC, jsme mluvili zase jinde). Nový rozhovor se zabývá výhradně fenoménem šlechty – a to nejen české.

Jak jste se vlastně dostal k fenoménu české šlechty? Tomu, kdo věří na náhody, bych řekl, že zvláštní náhodou. Dlouho před revolucí jsem redigoval paměti sestry bratří Čapků Heleny Čapkové a její vnučka šla vracet lyže své sestřenici Marii Lobkowicz ... více »

Dokument Dokumenty

V létě stejně jako v zimě potřebujeme vaši podporu

Foto Tomáš Koloc

Kulturní noviny vycházejí jen díky přízni svých čtenářů.

I když například místo klimatizace sedíme ve sklepě, k tomu, aby Kulturní noviny vycházely každý týden a daly se číst, jak pokud jde o obsah, tak co do jazykové správnosti, potřebuje redakce ještě nějaké peníze. Kulturní noviny mohou pokračovat dále ... více »

Společnost a politika Domov

Zelená kronika, krátce Nika

Ivan Makásek. Foto Marek Krajči, ADAM.cz

Ivan Makásek, mezi woodcraftery, trampy a skauty známý jako Hiawatha, vydal své paměti. Je to obšírná a veleužitečná kronika československého a českého environmentálního hnutí od doby, kdy si tak ještě ani neříkalo (60. léta 20. století), skoro až do současnosti.

Text hned na první stránce začíná historkou a miniportrétem (jednoho dočasného autorova souputníka), což jsou – spolu s přetlumočeným nárysem obsahu všech pětadvaceti ročníků bulletinu Nika pod Makáskovým vedením – dominantní složky celé skoro čtyřs ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Amerika v nás

Obálka knihy

Podoba české debaty o situaci ve Spojených státech amerických vypovídá také o momentální náladě v české společnosti, o jejích preferencích, nadějích i obavách.

Domácí amerikanofilové svojí nekritičností a horlivostí Čechům bohužel dokázali Ameriku spíše zošklivit. V mnoha ohledech je to chyba – už proto, že tam vznikají mnohé trendy předjímající budoucí dění u nás, na něž by bylo záhodno se připravit. Knih ... více »

Poezie Kultura

Čtverylka

Carlos Drummond de Andrade. Foto Cultura Genial

Báseň brazilského autora Carlose Drummonda de Andrade.

  Pedro miloval Terezu, Tereza milovala Raimunda, Raimundo miloval Marii, Marie milovala Jáchyma, Jáchym miloval Lili, Lili nemilovala nikoho. Pedro odešel do Spojených států, Tereza do kláštera, Raimundo se zabil při havárii, Marie zůstala na ocet, ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Konec patriarchátu

Pohled z lukovského hradu. Foto I. Sáček sr., Wikimedia Commons

Františka Pavlíčka (1923–2004) si možná vybavíte jako autora scénářů k filmům Markéta Lazarová a Tři oříšky pro Popelku nebo jako polistopadového ředitele Československého rozhlasu, méně už jsou známé jeho vzpomínky na dětství prožité v Lukově u Zlína v časech, které se vyznačovaly velkými rozdíly – v dobrém i ve zlém.

je titul, který se mi dobře hodí pro exkurzi po jazykových zvláštnostech jednoho valašského Vystrkova za dřívějších časů. Pamatuju, že ve třech dědinách, silnicí od sebe vzdálených tak po čtyřech kilometrech a lesem sotva polovičku, bylo možné zasle ... více »

Fejeton Kultura

Jak mi pomáhá, že pomáhám

Fejeton z míst, kam i císařpán chodí pěšky.

Poslední dobou chodím děsně rád čurat. Jako každé zacílené úsilí má i čurání přirozeně svůj vývoj; byly doby, kdy jsem se při každé návštěvě nejmenší místnosti cítil naopak velmi provinile. Ale začnu raději víc zeširoka. Jedním z projevů klimatické ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

duben 2019

Offformat Kultura

Toto je vrba

Přestože jde svého způsobu o střet zájmů, uveřejňujeme zde kurátorský text Markéty Žáčkové o právě probíhající výstavě, jejímž autorem je jeden z redaktorů Kulturních novin.

Petr Kovář je nesmírně všestranný – umělec, kurátor, umělecký kritik a teoretik, učitel a básník. Tato charakteristika zní skoro obrozenecky. Anebo vzbuzuje otázku, zda se pod tímto jménem neskrývá nějaký autorský kolektiv. V souladu s takto rozsáhl ... více »

Offformat Kultura

Okno na stole

Okno na stole je prostor otevřený do prostoru jiného. Je to cyklus nejnovějších obrazů Štěpána Vrbického, absolventa ateliéru Vladimíra Kokolii na pražské AVU, který se před jedenácti lety odstěhoval na samotu na Vysočině.

Když jsem předloni psal o své návštěvě u Štěpána a Jitky na samotě nad Roženeckými Pasekami, a popisoval jejich nový, na půdě budovaný ateliér, ocitoval jsem v závěru Štěpánovu významotvornou otázku: „(…) ateliér to třeba bude pěknej, ale já jsem vž ... více »

Offformat Kultura

Big Little Big Horn

Jsme obklopeni imitacemi, odkazy a citacemi. O tom, že závisí na naší otevřenosti a současně kritičnosti, jestli tuto situaci provází vzrušující klíčení nebo sklíčenost, mluví také výstava dvou umělců klasických médií, malíře a sochaře, která bude zahájena dvacátého čtvrtého ledna v pražské Nové galerii.

Místo toho, aby bylo výtvarné umění prostě vizuálně krásné, neustále k něčemu odkazuje. Divákovi už na to dávno nestačí přirozená výbava kolektivním nevědomím ani slovník symbolů. Jednou jsou to obtíže migrace přes Středozemní moře, jindy konkrétní ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

červenec 2019

Poiésis Kultura

Přečteno

Obrázek nebo fotografie#25653

.

Vždy když přijedu po čase do rodné Chocně, přistihnu se, jak si říkám: tady se říkalo u Koutníků… tady bydlela krásná holka z béčka…tady stával na zahradě nerudnej starej chlap a vždy, když se na nás rozštěkal jeho vlčák, začal na nás řvát i on… ta ... více »

Poiésis Kultura

PAVEL ŠUHÁJEK: SUROVĚ VIDĚT

chci ve tmě poslouchat / jak domu praskaj klouby / jak drmolí děšť / na plechové střeše…

Jak dravý proud řeky, jak noční samomluva, jak jazzový recitativ plynou básně Pavla Šuhájka. Nejdůležitější je na rubu papíru , v noci se dům zvětšuje ještě o jeden , a jen litanické slovo, jen obrazy vyrůstající jeden z druhého umožňují uchopit a ... více »