Týdeník Kulturní noviny

16. číslo pondělí 15. 4. 2019

Téma Kultura

Naštěstí už dnes spisovatelé neexistují

Martin Benka: Cez rozvodnenú rieku

Současná slovenská literatura je v českých zemích stále poněkud přehlížena – přitom se z ní můžeme dozvědět leccos zajímavého nejen o Slovensku, ale i o nás samých.

Egon Hostovský píše ve svém románu Úkryt: „Napadlo mě, že většina knih mladších autorů, které jsem v poslední době četl, znavuje smysly temnosvitnou šedí, obestírající hrdiny i jejich osudy. Jako by život měl co nevidět skončit a jako by dobrodruzi, ... více »

Dokument Dokumenty

V zájmu kvality a pravidelnosti

Foto Tomáš Koloc

Kulturní noviny mohou pokračovat dále jen díky přízni svých čtenářů. 

Velkou část redakční práce dělají členové redakce Kulturních novin bez nároku na honorář, ale na vyvažování kvality a aktuálnosti textů s pravidelností (a včasností) tvorby jednotlivých čísel potřebuje ještě nějaké peníze. Kulturní noviny mohou pokr ... více »

Komentář Domov,Věda

Zmije a Jára Cimrman

Foto archiv.

Méně známá epizoda ze života českého polyhistora.

 

Cimrman zmije obdivoval. Dokladem toho je, že tak nazýval samotnou Rakousko-Uherskou císařovnu, které ostatní občané monarchie hanlivě říkali Sisi. O kladném vztahu Cimrmana ke zmijím svědčí i scénka ze hry Němý Bobeš, kde se popisuje, jak jde hajný ... více »

Kultura a umění Kultura

Nebetyčná dávka optimismu

Jan Turner, Péče o pahýl, pohled do instalace výstavy. Foto: Markéta Lisá

„Umělec opravuje pahýl neboli to, co je potlačeno, ale ne z bezvadného správňáctví, v kterém se mnohdy snažíme zachránit sami před vlastním pahýlem, ale prostě proto, že je už vážně čas se na to konečně mrknout.“ Jan Turner se dlouhodobě kriticky zabývá vztahem člověka a krajiny, aktuální výstava není výjimkou.

  V Galerii 35m2 najdeme několik starých úlomků dřeva z lesa pečlivě omatlaných lepidlem, některá úplně celá, jiná jen v určitých místech. Dva z pahýlů jsou vztyčeny, jeden je pojednán plastem pouze místy, druhý je naopak zcela zalitý v poloprůhledn ... více »

Kultura a umění Kultura

Týden výtvarné kultury - Brno Art Week

Foto archiv BAW

V týdnu po Velikonocích se v Brně uskuteční již desátý ročník festivalu umění, letos nově nazvaný Brno Art Week (BAW). Co můžeme vyčíst z nového názvu? Proč a jakým způsobem se snaží vymezit proti minulým devíti letům Týdne výtvarné kultury?

Festival Týden výtvarné kultury vznikl z iniciativy profesora Radka Horáčka, vedoucího Katedry výtvarné výchovy PdF MU v Brně. Jeho ambicí je spojit instituce národního i lokálního významu, jednotlivce i skupiny do formátu oscilujícího mezi festival ... více »

Poezie Kultura

V zákopech

Srbští vojáci za druhé balkánské války. Foto Wikimedia Commons

Balkánská válka – myšlena ta z let 1912–1913 – pohledem básníka Ivana Vazova.

Už je po krvavé řeži, soumrak padá, tichne zem. V zákopu dva padlí leží, srbský voják s Bulharem. Navzájem se postřelili, dobíjeli bodáky, a teď hasnou, s krví síly opouštějí vojáky. Srb se ozve: „Kamaráde, my se přece známe, ne? Já jsem Jov ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Jak potrestat bosorky?

Bosorka z fašankového průvodu v Kopanicích. Foto Tomáš Koloc.

Trocha velikonočního čarování z rázovitého regionu Kopanic.

Když bosorka (čarodějnica) škodila dobytku, měla se před východem slunka natrhat na devíti mezách mateřídúška, vyvařit v novém hrnci a přimíchávat túto čajku dobytku do nápoja. Vyvařená mateřídúška sa měla zakutat do ohnišťa a celé to pchat špičatým ... více »

Fejeton Kultura

Tatíček

Foto Josef Jindřich Šechtl

Jak vítat vzácnou návštěvu.

Už od května visela ve Zlíně na kdejakém rohu Vyhláška ( Vyvěšeno dne 27. května 1928. Sejmuto dne 20. července 1928. ), že do Zlína 24. června 1928 v 15 hodin přijede tatíček Masaryk. Nechť tedy všichni občané dají si do pořádku své příbytky, co dř ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

duben 2019

Offformat Kultura

Toto je vrba

Přestože jde svého způsobu o střet zájmů, uveřejňujeme zde kurátorský text Markéty Žáčkové o právě probíhající výstavě, jejímž autorem je jeden z redaktorů Kulturních novin.

Petr Kovář je nesmírně všestranný – umělec, kurátor, umělecký kritik a teoretik, učitel a básník. Tato charakteristika zní skoro obrozenecky. Anebo vzbuzuje otázku, zda se pod tímto jménem neskrývá nějaký autorský kolektiv. V souladu s takto rozsáhl ... více »

Offformat

Okno na stole

Okno na stole je prostor otevřený do prostoru jiného. Je to cyklus nejnovějších obrazů Štěpána Vrbického, absolventa ateliéru Vladimíra Kokolii na pražské AVU, který se před jedenácti lety odstěhoval na samotu na Vysočině.

Když jsem předloni psal o své návštěvě u Štěpána a Jitky na samotě nad Roženeckými Pasekami, a popisoval jejich nový, na půdě budovaný ateliér, ocitoval jsem v závěru Štěpánovu významotvornou otázku: "(…) ateliér to třeba bude pěknej, ale já jsem ... více »

Offformat

Big Little Big Horn

Jsme obklopeni imitacemi, odkazy a citacemi. O tom, že závisí na naší otevřenosti a současně kritičnosti, jestli tuto situaci provází vzrušující klíčení nebo sklíčenost, mluví také výstava dvou umělců klasických médií, malíře a sochaře, která bude zahájena dvacátého čtvrtého ledna v pražské Nové galerii.

Místo toho, aby bylo výtvarné umění prostě vizuálně krásné, neustále k něčemu odkazuje. Divákovi už na to dávno nestačí přirozená výbava kolektivním nevědomím ani slovník symbolů. Jednou jsou to obtíže migrace přes Středozemní moře, jindy konkrét ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

březen 2019

Poiésis Kultura

Přečteno

Obrázek nebo fotografie#24732

...

Když jsem kdysi v Přezimování pod širým nebem četl následující verše, cítil jsem spříznění srovnatelné se sdílením snů či dětských vzpomínek. V závějích spánku viděl jsem tě tam / pohřbenou po pás v sněhu na pláni. / Vztáhla jsi ke mně ruce: prob ... více »

Poiésis Kultura

MARCELA PÁTKOVÁ LINHARTOVÁ: HRST HLÍNY A LIÁNY Z NEBE

…vyvrhnout kus / cizí země // a strnout

  Výčty, variace, hry s možnostmi a snaha skrze ně zahlédnout, vytrhnout, zakotvit… Autorský prostor i přístup Marcely Pátkové Linhartové je v zásadě prostý – ohledávány jsou obrysy osobního světa v přesazích stejně tak obligátních jako jedinečnýc ... více »