Týdeník Kulturní noviny

34. číslo pondělí 19. 8. 2019

Téma Domov,Kultura,Osobnosti

Zapomenutý pozoruhodný autor dosud živé písně

Vladimír Šťastný - zdroj Wikipedie

Vladimír Šťastný byl žákem významného bohoslovce a sběratele moravských lidových písní Františka Sušila. Přátelil se s dialektologem Františkem Bartošem i hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. Časopisecký redaktor, kněz, básník, autor a editor duchovních písní přispěl významně ke kulturnímu životu Brna i Moravy na konci 19. století a zanechal po sobě mimo jiné „velehradskou hymnu“. V Brně však na něj zapomínáme.

Když jsme s mým otcem v roce 2014 uspořádali první setkání u nově postaveného památníku moravským patronům, svatým Cyrilovi a Metodějovi, na jižním svahu nejvyššího kopce Vysočiny Javořice, tedy symbolicky na „západní hranci říše cyrilometodějské“, ... více »

Dokument Dokumenty

V létě stejně jako v zimě potřebujeme vaši podporu

Foto Tomáš Koloc

Kulturní noviny vycházejí jen díky přízni svých čtenářů.

I když například místo klimatizace sedíme ve sklepě, k tomu, aby Kulturní noviny vycházely každý týden a daly se číst, jak pokud jde o obsah, tak co do jazykové správnosti, potřebuje redakce ještě nějaké peníze. Kulturní noviny mohou pokračovat dále ... více »

Komentář Domov

Odborník

Ivan Hoffman. Foto archiv KN

K letošní hraboší kalamitě.

Stanislav Jerzy Lec: „Vždy se najdou Eskymáci , kteří vypracují pro obyvatele Konga pokyny, co dělat za velkých veder.“ Kdysi to byl vtip, ale když se dnes najde ornitolog, který poradí zemědělcům, jak vycházet s přemnoženými hraboši, nikdo se nesm ... více »

Komentář Politika

O Okakalovi, jeho dvoře, a jiných věčných králích

Foto Tomáš Koloc.

Každý samec má svou samici, každý optimistický režimní hymnus svou pohřební parodii.

Jdeme zas na výlet s Jardou a tentokrát i jeho synkem Honzíkem a vymýšlíme si. Honzík, který brzy nastoupí do druhé třídy a dosud nemá televizi ani mobil, má ve zvyku všechno, co vypráví, prožívat skrze bytosti, které vytváří. Někdy nás nechá, aby ... více »

Společnost a politika Domov,Vzdělávání,Osobnosti

Učitel neslyšících, o kterém bylo hodně slyšet

Jan Kouřil. Foto archiv města Ivančice

V nedožitých devětadevadesáti letech zesnul 4. srpna 2019 pedagog Jan Kouřil. Žil s rodinou v Moravských Bránicích, jeho učitelským, sokolským i dalším působištěm byly po desetiletí nedaleké Ivančice. Svou činností ve specializované profesi učitele neslyšících přesahoval hranice regionu. Taktéž se na stáří vpravil do role svébytného fejetonisty.

Byl to zvláštní pohřeb. Smutečních hostů bylo tolik, že se nevešli do obřadní síně. A zatímco ven proznívala otevřenými dveřmi hudba, někteří lidé jako by ji nevnímali. Živě na sebe gestikulovali a něco si posunky sdělovali. Byli to totiž neslyšící ... více »

Společnost a politika Domov

Moknutí v nížině i na hoře aneb tři dny a tři noci na severozápadě

Vzácná saská renesance v Benešově nad Ploučnicí. Foto Wikimedia Commons

Vzpomínka na vandr z Ústí nad Labem do České Lípy, kdy meteorologům velmi vyšla předpověď počasí. Bohužel.

Celý čtvrtek si zvyšuju optimismus vybranou předpovědí a to tou, že bude pršet jen sem tam. Tu od ČHMÚ, která slibuje vícedenní chcanec, ignoruji. Pytlíkuji věci, první nezabalené objevy: nemám kartuši do vařiče (ale co, oheň bude, pršet nebude!) a  ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Tvorba Rostislava Magni se uzavřela před pětadvaceti roky

Rostislav Magni s manželkou, malířkou Růženou v polovině 80. let minulého století. Foto: Jan Dočekal

Ohlédnutí za výtvarníkem, jenž byl osudově spojen s rodným krajem.

 Když se řekne vysočinský umělec , mnozí, i ti, kteří o výtvarném umění něco vědí, slyší: kumštýř, nepřekročivší významem sumární hranice kulturních center regionu . Nutně ale platí, že i v regionech byli a jsou umělci, kteří bez ohledu, jak dalek ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Oslava papírové pyramidy

Pomník Jaroslava Vrchlického v Kutné Hoře. Foto archiv

Ohlédnutí za literárním skandálem, který zahýbal českou společností na počátku minulého století.

Byla to velká sláva, když český národ slavil padesátiny Jaroslava Vrchlického. Z dnešního hlediska je jistě pozoruhodné, že básníkovo jubileum se stalo věcí veřejného zájmu, stejně jako to, že padesátník byl oslovován jako „velebný kmet“. Ale jak už ... více »

Poezie Kultura

Stá zrada, stý klam, stá lež

Má cigareto, družko jediná

S odstupem času se nabízí otázka, zda „Long Tom“ Jaroslavu Vrchlickému přeci jen poněkud nekřivdil. Ve skutečnosti nebyl jen „veselý a svěží tanečník“ a jeho poezie zdaleka nebyla až tak bezproblémová a konformní, jak by mohly nasvědčovat ukázky vybrané do čítanek.

  Nebude jiný svět! Hleďme mu rozumět, on pán je, my jsme sluzi; o něco sázíme, v prachu se plazíme a plod seberou – druzí. Nebude jiný svět! Spousta jen cetek, tret… On zdroj a my v něm pstruzi; šupinou zablýsknem, nestýsknem, nevýsknem, nás chytí ... více »

Fejeton Kultura

Kvadratická rovnice

Obrázek nebo fotografie#25976

Děkuji Vám, pane profesore.

Ten maturitní ročník 1938/39 na brněnském učitelském ústavu byl provázen dramatickými událostmi, jen co je pravda. Na veřejnosti i ve škole. Po všeobecné mobilizaci přišel Mnichov se záborem pohraničí. To byl jen krok k okupaci v březnu. Ve třídě př ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

červenec 2019

Offformat Kultura

Bez těla an sich

A COOL BREEZE, pohled do instalace, foto Martin Polák

Trojí pohled na jednu výstavu – Dunja Slavíková, Petr Kovář a Jozef Cseres o výstavě pražského Rudolfina, A Cool Breeze.

Výstava v Rudolfinu má název A Cool Breeze a podle katalogu představuje nový přístup ke klasickému sochařskému námětu, k figuře. Autor katalogu, kurátor výstavy a ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma si zde klade otázku, zda je dnes v sochařství j ... více »

Offformat Kultura

Vidím figuru, tedy rozumím

Isa Genzken: Herci III 2 2015. 9 figurín, různé předměty a materiály Foto archiv Galerie Rudolfinum

Trojí pohled na jednu výstavu – Dunja Slavíková, Petr Kovář a Jozef Cseres o výstavě pražského Rudolfina, A Cool Breeze.

Etnografické muzeum pražského Rudolfina konečně otevřelo! Po mnohaletých přípravách, kdy prostor dočasně okupovala galerie zaměřená na nesrozumitelné současné umění, přišli organizátoři s první výstavou oživující umělecko-historickou archeologii. Ne ... více »

Offformat Kultura

Krásné politikum

Elmgreen a Dragset On (zelená) 2013 epoxidová pryskyřice, polyuretanový odlitek, metalický lak (měď), zelená patina, v pozadí Ron Mueck

Trojí pohled na jednu výstavu – Dunja Slavíková, Petr Kovář a Jozef Cseres o výstavě pražského Rudolfina, A Cool Breeze.

Za metaforickým názvem „A Cool Breeze“ (Svěží vánek) se skrývá ambiciosní výstavní projekt. Je to nesporně kvalitní výstava, její kurátor Petr Nedoma v ní klade aktuální poetické otázky figurativního sochařství s přesahem do ožehavých sociálně-antro ... více »

Offformat Kultura

České kresby na prodej v New Yorku?

Rozlehlý prostor Galerie Gagosian s obrovskými fotografiemi Jeffa Walla.

Zůstaňte klidní. Žádná masová vlna světového či amerického zájmu o české umění nenastala. Přesto veletrh současného výtvarného umění pod názvem Frieze New York jako pobočka slavného stejnojmenného veletrhu londýnského dílčí českou stopu přinesl.

Frieze je koncipován jako prodejní přehlídka aktuálního výtvarného umění, takže Picassa nebo jiné ověřené klasiky minulosti tu nenajdete. Naopak díla slavných osobností umění těchto dnů se tu objevují ve větším počtu, než třeba na veletrhu Art Colog ... více »

Offformat Kultura

Jako bubnování

Jana Švecová: Rostliny na organtýnu (detail instalace). Foto archiv galerie

Umění jako celoživotní způsob učení aktuálně představuje, nebo spíše zosobňuje Jana Švecová v brněnské galerii OFF/FORMAT.

O filmu Jima Jarmushe, Paterson, se mluví jako o „poetickém a komorním“, protože život, sny a krásu nahlíží přes všednodennost v prostoru výrazně nepřekračujícím konkrétní hrdinovu „komůrku“ (byt, ulici před ním, kabinu autobusu). A také proto, že t ... více »

Offformat Kultura

Ne přijít – projít! (Ohlédnutí za výstavou DEFLECTION.)

Pavel Korbička_DEFLECTION_pohled do instalace

Ne vidět, ale zažít. Ne zhlédnout, ale prožít. Je jistě krásné umělecké dílo pozorovat – ale ještě krásnější je do něj vstoupit. To bylo podmínkou letošní jarní výstavy DEFLECTION Pavla Korbičky v Domě umění města Brna.

Brněnská galerie je pro tento typ imerzních instalačních projektů jedinečnou institucí. Má nejen ideální architektonické dispozice pro práci se světlem při variování prostoru. Má rovněž profesionální kurátorský a instalační tým a minimálně jednou ro ... více »

Offformat Kultura

Knot Island II.

Jozef Mrva ml., pohled do instalace. Foto archiv KN

Plastické mapy pavoučích sítí komunikací, fotokoláže zaplétající do uzlu snímky tichomořských atolů, video, v němž náš pohled peláší po jejich vzpínajícím se povrchu jak veverka ve šlapacím bubnu. Na obrazy jakého světa se to díváme?

 Jsou mezi námi tací, kteří si vystačí s představou Země jako lívance, my ostatní víme, že se podobá kopačáku. Jak však nastiňuje název Mrvova staršího díla Reject the Globe and Oppose Flat Earth at the Same Time, je možno zpochybnit oboje. Smyslová ... více »

Offformat Kultura

Nebetyčná dávka optimismu

Jan Turner, Péče o pahýl, pohled do instalace výstavy. Foto: Markéta Lisá

„Umělec opravuje pahýl neboli to, co je potlačeno, ale ne z bezvadného správňáctví, v kterém se mnohdy snažíme zachránit sami před vlastním pahýlem, ale prostě proto, že je už vážně čas se na to konečně mrknout.“ Jan Turner se dlouhodobě kriticky zabývá vztahem člověka a krajiny, aktuální výstava není výjimkou.

 V Galerii 35m² najdeme několik starých úlomků dřeva z lesa pečlivě omatlaných lepidlem, některá úplně celá, jiná jen v určitých místech. Dva z pahýlů jsou vztyčeny, jeden je pojednán plastem pouze místy, druhý je naopak zcela zalitý v poloprůhledné ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

červenec 2019

Poiésis Kultura

Přečteno

Obrázek nebo fotografie#25653

.

Vždy když přijedu po čase do rodné Chocně, přistihnu se, jak si říkám: tady se říkalo u Koutníků… tady bydlela krásná holka z béčka…tady stával na zahradě nerudnej starej chlap a vždy, když se na nás rozštěkal jeho vlčák, začal na nás řvát i on… ta ... více »

Poiésis Kultura

PAVEL ŠUHÁJEK: SUROVĚ VIDĚT

chci ve tmě poslouchat / jak domu praskaj klouby / jak drmolí děšť / na plechové střeše…

Jak dravý proud řeky, jak noční samomluva, jak jazzový recitativ plynou básně Pavla Šuhájka. Nejdůležitější je na rubu papíru , v noci se dům zvětšuje ještě o jeden , a jen litanické slovo, jen obrazy vyrůstající jeden z druhého umožňují uchopit a ... více »