Poezie

Vadim Kalinin

Vadim Kalinin

Říkáš, že jsi vyzkoušela všechno
Připadá mi to směšné, vždyť já jsem zůstal
Za hranicí tvé zkušenosti.

Dnes jsou profesionálové
Velice špatně placení,
Obzvlášť profesionální zahaleči.

Mám dnes narozeniny? Ztratil jsem hlavu?
Je to můj dům? Bydlím tu načerno?
A brzo bude zima! Zima!

Pijí tu a píšou, aby se nějak zahřáli.
Prodat verše v takové zemi
Je těžší než vysavač v New Yorku.

Co může být sladšího
Než připadat si
Schopen koupit jí čokoládku?

Vadim Kalinin (narozen 1973), básník, prozaik a rockový zpěvák, žije v Mytiščích u Moskvy, pracuje jako reklamní výtvarník. Autor knih Pokušení, Kukaččí slzy a Kilogram výbušniny a vagon kokainu. Trojverší pocházejí ze sbírky Reklamní příloha.

Přeložil Jakub Grombíř.