Komentář

Česká televize v kauze Salm: Dezinformace a nekorektnost

Vaše televize lže. Kresba Latuff

Psali jsme před nedávnem (viz. Kauza Salm: Amatérský a zbytečný pokus o očistu na ČT1 ) o manipulativní reportáži ČT (Archiválie vyvrátily kolaboraci hraběte Salma s nacisty, 13. července, 18.00, ČT1), která nekorektně interpretovala dokumenty s údaji o vztahu knížete Salma k nacistickému státu a celkovým vyzněním ponechala ve vzduchu jako nedořešený osud restitučních nároků Salmových dcer. Veřejnoprávní médium se nechovalo korektně ani v dalším dějství.

Nejde tu přitom o nějaké marginální tahanice, ale je to zásadní spor o interpretaci dějinné spravedlnosti a o miliardové majetky, jež jsou kvůli soudním řízením zablokovány. Historik Jiří Jaroš v rozhovoru pro Kulturní noviny i jinde doložil, kde všude byla zmíněná reportáž povrchní, manipulativní či dokonce až lživá. Posléze jako představitel boskovické pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu odeslal právnímu zástupci České televize JUDr. Rostislavu Vrzalovi dle tiskového zákona žádost o nápravu nejkřiklavějších dezinformací, které v reportáži zazněly.

Bylo to za prvé: „Protokolní knihy města Rájce nezmizely záhadně. Byly ukradeny podle protokolu Policie ČR čj. OBRK-1734/ČH-TČ-2004 z pancéřové skříně Městského úřadu Rájec. Vrácení knih nepopřelo trestný čin krádeže.“ V této souvislosti je dobré připomenout, že o těchto krádežích jsme podrobněji psali v rozhovoru s Jiřím Jarošem v KN 8/2012. A za druhé: „První protokolní kniha na str. 228 obsahuje informaci o členství Hugo Salma v německých organizacích a jeho zjevné podpoře německé věci jakožto výsledek vyšetřování komise MNV Rájec a citaci vyšetřovacího protokolu Hugo Salma, kde jsou tyto organizace podrobně uvedeny. Tyto informace byly uznány jako relevantní pro vyšetřování občanství Hugo Salma platným rozsudkem Městského soudu v Praze z 19. 6. 2008.“ Pro pořádek dodejme, že občanství nebylo panu Salmovi zpětně přiznáno (a výsledek dlouholetého sporu nakonec potvrdil definitivně Ústavní soud), čímž skončily naděje na restituční nároky.

Odpověď Rostislava Vrzala zněla: „K níže připojené žádosti Vašeho sdružení si Vám dovoluji sdělit, že ze strany České televize nebyly shledány právní důvody k navrhovanému postupu, přičemž si tímto dovolujeme celou záležitost pokládat za uzavřenou.“

Takto jedná veřejnoprávní Česká televize, navíc ve velmi choulostivé kauze. Člověk by čekal, že se straně, která byla manipulativně zmiňována jako neúspěšný odpůrce (bez možnosti se vyjádřit), nabídne prostor v další bezprostřední reportáži, aby se vyvážila původní jednostrannost. Neudělala to redakce a nakonec to neudělal ani právní zástupce České televize. To vzbuzuje dojem, že reportáž byla cíleně manipulativní a Česká televize se prostřednictvím odpovědné redaktorky Hedviky Dědkové podílí na šíření dezinformací. Kdyby takto postupovalo privátní médium, jež může reprezentovat zájmy některé ze stran, lze to pochopit. U České televize, která navíc odvysílá takovou relaci na nejsledovanějším kanálu, jde o velký problém.

Navíc se ukazuje, že reportáž nevznikla náhodou, ale je součástí větší mediální vlny. Na stránkách České televize se dne 26. července pod autorstvím ČT 24 objevil příspěvek s názvem Zámek v Rájci se chlubí cennou expozicí − klenotnicí Salmů, v němž se v textu a na fotografiích opakovaně objevuje dcera Hugo Salma Marie Salmová, což by v principu nemuselo být nic podivného. Ale závěr článku zní: „Salmům zabavil jejich rozsáhlý majetek stát na základě Benešových dekretů. Jejich potomci usilují o jeho navrácení.“ – Kromě toho vychází najevo, že ministerstvo vnitra (rozhodující orgán při udělování občanství) je opět – po několika předchozích neúspěšných pokusech − napadáno žalobami ze strany Salmových potomků. Celou situaci budeme i nadále sledovat.