Čtrnáctideník Kulturní noviny

21. číslo pondělí 20. 8. 2012

Téma

Tour de Lettre aneb Měsíc autorského naslouchání pana JÉ

Básník Erik Jakub Groch ze Slovenska, foto: David Konečný

Také letošní červenec byl v brněnském divadle Husa na provázku Měsícem autorského čtení (MAČ), tentokrát tematicky zaměřeným na středoevropskou a zvláště slovinskou literaturu. O své dojmy se s Kulturními novinami podělil nejvěrnější návštěvník festivalu.

Po třináctý rok se v neděli 1. července JÉ usadil na svou druhou židli v druhé řadě zleva – třináctý rok po sobě – zoči voči do očí čtenáři vlastních řádků. Je to nejdelší festival, jaký zná, celý rok pak na žádný jiný nepojede. V tomto roce slovinš ... více »

Komentář

Král nic nedělá aneb jak se rodí básně

Básník Petr Král. Zdroj: orfeus.cz

Od studánky ke studánce, od zřídla ke zřídlu, tak by se dalo nazvat putování od jednoho autorského čtení ke druhému během červencového literárního festivalu v Brně, jemuž se familiérně říká MAČ. Někdo jde na MAČ, aby viděl naživo známého spisovatele, jiný, aby se od něj či z jeho díla něco dozvěděl a někdo možná i proto, aby zakusil onu chvíli, kdy se rodí slova, básně, reflexe. Nový filmový dokument Jana Gogoly ml. míří tímto směrem.

Neboť, co je spisovatel jiného nežli transformátor, který proměňuje odrazy – obrazy mihotající se na vlnách emocí ve slova, jež působí na čtenářovu duši. Zážitek zrodu básnického slova se pokusil ulapit ve filmu dokumentarista a režisér Jan Gogola m ... více »

Společnost a politika

Lidé tohoto světa – a katolická církev?

Petice Křesťané proti zákonu o církevním majetku míří k jádru věci. V otázce nápravy majetkových křivd jde o víc než jen o naplnění zjednodušujícího sloganu „co bylo ukradeno, má být vráceno“. Je to velká výzva pro církev. Status církevního majetku není jednoduchou záležitostí, stejně jako poměr církve ke státu v minulosti. Dnes je však v sázce věrohodnost křesťanského poselství – základu existence církví – v současném světě.

Není jednoduché žít jako křesťan v tomto světě se svým Svatým Písmem, jež svědčí o Ježíšově učení takto: Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a těl ... více »

Literární ukázka

Některé dny jsou horší než jiné

Roman Šprincl senior prošel v životě různými profesemi: pracoval v zemědělství, šil boty, byl vychovatelem a učitelem a také vyšetřovatelem u Policie České republiky. Povídka pochází z rukopisného souboru Okresní útvar vyšetřování.

„Kurva, to snad není možný! To jsou úplní debilové. Vždyť to je jasná vražda!“ Zvedl jsem oči od psacího stroje a uviděl poručíka Karla Justa, jak stojí ve dveřích a mává přiděleným spisem. Paní Marie, která sebou trhla, jakmile se s řevem otevřely ... více »

Poezie

Dmitrij Grigorjev

Vjačeslav Tarnoveckij, z cyklu Jiné Rusko, 1986. Repro: www.foto-video.ru

Dmitrij Anatolijevič Grigorjev (narozen 5. září 1960) patří k předním postavám petrohradské neoficiální kultury. Pracuje jako kotelník, vydal básnické sbírky Křižovatky, Mezi hrami, Zen a umění vypěstovat červenou řepu.

Můj starší bratr se stal indiánem, ten mladší se jednoduše zbláznil: děvčátku pomáhá při hře s panenkami, a to děvčátko je sama smrt. Skalpy bílých tváří z ruských prérií přiváží bratr a věnuje nám je, můj druhý bratr přilepuje skalpy panenkám, rozč ... více »

Fejeton

Léto, čas naplnění

Cestování už není zábava, ale společenská nutnost. Pasažéři na londýnském letišti Heathrow. Foto: asap.co.uk

Jedním z nejčastějších konverzačních témat vůbec jsou zážitky z dovolené. V zásadě platí: v čím větší vzdálenosti od České republiky dovolená proběhla, tím větší byl zážitek. Zemí zaslíbenou je v tomto směru Thajsko.

Jde o útěk od běžných denních starostí, kam nejdále je možné? Své fyzické tělo i svou psychiku si ale „útěkáři“ vezou s sebou. Anebo jde o počátek nirvány, ve smyslu prvního kroku a zanechání všeho movitého i nemovitého majetku na opačném konci svět ... více »