Komentář

Král nic nedělá aneb jak se rodí básně

Básník Petr Král. Zdroj: orfeus.cz

Od studánky ke studánce, od zřídla ke zřídlu, tak by se dalo nazvat putování od jednoho autorského čtení ke druhému během červencového literárního festivalu v Brně, jemuž se familiérně říká MAČ. Někdo jde na MAČ, aby viděl naživo známého spisovatele, jiný, aby se od něj či z jeho díla něco dozvěděl a někdo možná i proto, aby zakusil onu chvíli, kdy se rodí slova, básně, reflexe. Nový filmový dokument Jana Gogoly ml. míří tímto směrem.

Neboť, co je spisovatel jiného nežli transformátor, který proměňuje odrazy – obrazy mihotající se na vlnách emocí ve slova, jež působí na čtenářovu duši. Zážitek zrodu básnického slova se pokusil ulapit ve filmu dokumentarista a režisér Jan Gogola ml. Jako zřídlo si vybral básníka, překladatele a filmového kritika Petra Krále (1941), nekonformního a nezávislého tvůrce, jemuž je blízký surrealistický pohled na svět.

Premiéra „road movie“ Král nic nedělá byla tečkou za letošním ročníkem Měsíce autorského čtení a dlužno říci, že tečkou vydařenou. Gogola doprovázel básníka a jeho paní na cestách mezi jednotlivými místy Měsíce autorského čtení v roce 2011. Z Brna vyrazili do Košic, odsud do Ostravy, z níž se přesunuli do polské Vratislavi, aby nakonec dorazili do Prahy. Otázky režisérovy spolu se spontánními situačními poznámkami básníka, mnohdy zdánlivě „o ničem“, na konci vyústily v plastický a nesentimentální obraz tvůrce a v báseň.

Průběžné poznámky do básníkova notýsku se uskládaly v útvar, který zrcadlil celou cestu, přičemž zdánlivě banální postřehy – jako třeba ten o oblacích, která nejsou mračny – dostaly v novém kontextu jiný rozměr. Divák si závěrečnou báseň mohl doslova prožít, úplně jinak než při pouhém čtení bez předchozího zasvěcení. Dlužno říci, že ani nezasvěcený o nic nepřichází. Je-li otevřený vůči poetickému vidění světa, Králova báseň mu umožní prožít cestu jinou – jeho vlastní.