Čtrnáctideník Kulturní noviny

23. číslo pondělí 3. 9. 2012

Téma

Mezi Tao a Mao

Na procházku kolem kláštera Labrang s rukavicí proti puchýřům. Foto autor

Zpráva z cesty nádhernou zemí, kde Li Poovo víno nahradilo pivo, taoista se klaní Maovi, zavazadla dostanou co nevidět rakovinu z kontrolních pásů, a v mlžných horách lze obdivovat malby čínských mistrů - těch současných.

Do budovy se vstupuje úzkou chodbou kolem vrátnice. Už ode dveří je vidět, že průchod nebude snadný. Celá chodba je přehrazena policisty v uniformách. Stojí hustě namačkáni v neúhledných řadách za sebou. Vrážíme do nich. Zprvu nesměle, ale stále víc ... více »

Komentář

Rvavost jako fenomén doby

Události na pražském magistrátu jsou zajímavé hlavně tím, jak odrážejí celkovou atmosféru ve společnosti.

V polovině srpna proběhla událost, která se zdánlivě týká jen pražského dopravního podniku, ale její význam se zdá být obecněji platný. V podniku vlastněném pražskou radnicí totiž bleskově odvolali ředitele Vladimíra Licha, který den předtím poda ... více »

Společnost a politika

Ještě k petici o restitucích

Sporný billboard není jediným argumentem proti církevním restitucím. Foto www.cssd.cz

Katolický týdeník v posledních číslech napadá kampaň ČSSD jako nenávistnou a sociálním demokratům přičítá i další „intriky“, například zorganizování petice Křesťané proti zákonu o církevním majetku. Účelově tak zanedbává širší podloží vzniku této petice. Reakce, které se mu nehodí, nezveřejňuje, stejně jako ani nereferoval o obsahu petice, přestože jejími spoluautory jsou nejen protestanti, ale i katolíci. Text Ivana Štampacha byl zaslán původně do redakce Katolického týdeníku.

Na petici Křesťané proti zákonu o církevním majetku reagoval v Katolickém týdeníku č. 34/2012 Jiří Prinz článkem Levicoví senátoři zamítli vyrovnání s církvemi . Legitimní politický nesouhlas se stávající podobou zákona označil jako nenávistno ... více »

Kultura a umění

Přitažlivý soulad rozdílných výtvarných druhů

Vladimír Svoboda: Ohnivál, kombinovaná technika, 2011. Foto Jan Dočekal

Téma hmyzího těla, jeho neokázalé, a přesto podivuhodné estetiky, spojuje třebíčskou výstavu dvojice jinak rozdílných výtvarníků.

Výstavu obrazů Vladimíra Svobody (1937) a šperků o půldruhé generace mladšího Hanuše Lamra (1976) uspořádalo třebíčské Městské kulturní středisko v renesančním interiéru Galerie Malovaný dům na Karlově náměstí. Jakkoli malířství a šperkař ... více »

Kultura a umění

Ke stému výročí Jaroslava Vrchlického

Portrét Jana Vilímka představuje Vrchlického jinak než jako „velebného kmeta“. Repro Wikimedia Commons

9. září 1912 zemřel Jaroslav Vrchlický - básník, který je školou a médii vytrvale popisován jako nudný klasik. Tato představa však vypovídá spíše o povrchnosti jejích šiřitelů než o povaze Vrchlického díla.

Jaroslav Vrchlický je nepochybně známým pojmem z dějin české literatury, jen málokdo však dnes zná také jeho dílo. První, co se spolu s Vrchlického jménem takřka automaticky vybaví, jsou verše: Za trochu lásky šel bych světa kraj, šel s h ... více »

Poezie

Viktor Špaček

Viktor Špaček: Tak jak tak, 2011, dřevo, lopatky a smetáčky, jedna tabule skla. Repro www.viktorspacek.cz

Viktor Špaček (narozen roku 1976 v Praze) absolvoval sochařství na VŠUP, vydal básnické sbírky Zmínky a případky (2007) a Co drží Nizozemí (2010).

Je tu něco neobvyklého? Bizarního? Podstatného? Jako každý večer stojím na zastávce a nudím se, jako každý čtvrtek se nad půllitry v protější hospodě             bimbají svraskalá nahá ženská prsa, jako každý večer je někde v téhle ulici ... více »

Fejeton

O psech a lidech

Psi i lidé bývají různí. Foto www.plrexpress.com

Už mnoho lidí si povšimlo, že páni a jejich psi se často navzájem podobají.

Náš národ je známý svou tradiční příchylností k domácím zvířatům, převážně psům. Ovšem za mého dětství měli čistokrevného psa pouze myslivci a vyfintěné paničky. U běžných chalup přátelsky vrtěli ocasem kříženci, každý sice trochu jiný, ale navzd ... více »