Společnost a politika

Ještě k petici o restitucích

Sporný billboard není jediným argumentem proti církevním restitucím. Foto www.cssd.cz

Katolický týdeník v posledních číslech napadá kampaň ČSSD jako nenávistnou a sociálním demokratům přičítá i další „intriky“, například zorganizování petice Křesťané proti zákonu o církevním majetku. Účelově tak zanedbává širší podloží vzniku této petice. Reakce, které se mu nehodí, nezveřejňuje, stejně jako ani nereferoval o obsahu petice, přestože jejími spoluautory jsou nejen protestanti, ale i katolíci. Text Ivana Štampacha byl zaslán původně do redakce Katolického týdeníku.

Na petici Křesťané proti zákonu o církevním majetku reagoval v Katolickém týdeníku č. 34/2012 Jiří Prinz článkem Levicoví senátoři zamítli vyrovnání s církvemi. Legitimní politický nesouhlas se stávající podobou zákona označil jako nenávistnou kampaň. Nepravdivě tvrdí, že sociální demokracie zorganizovala prostřednictvím několika členů křesťansko-sociální platformy petiční akci mezi věřícími. Nemůže předstírat, že ví, kdo petici organizoval, kdo napsal první návrh, kdo přispěl ke konečné formulaci textu a kdo rozeslal petici k podpisu možným signatářům. V den zveřejnění bylo pod peticí podepsáno třicet lidí. V době, kdy píši tuto reakci, ji podpořilo již 347 osob.

Mezi prvními signatáři jsou někteří členové zmíněné platformy, ale stejně tak katoličtí teologové Jiří G. Kohl a Peter Žaloudek, kteří jistě nemají nic společného s ČSSD, dále biskupka Církve československé husitské Jana Šilerová, která nikdy neprojevila žádné sympatie k této straně, a pak také literární teoretik a historik spíše konzervativního zaměření Martin C. Putna. Podpis připojil též Dan Drápal, spoluzakladatel Církve Křesťanská společenství, který vystupuje veřejně v souvislosti s Konzervativní stranou a kandidoval za ni. Stanovisko souhlasné s Peticí vyslovil (v Parlamentních listech) Jiří T. Payne, který je místopředsedou pravicově orientované Strany svobodných občanů.

Původní i další signatáři napříč konfesním i politickým spektrem vyslovili své křesťanské stanovisko motivované vírou a své občanské stanovisko v demokratické diskusi. Domnívají se, že vyjadřují početně silně zastoupený postoj členů církví. Proti jejich stanovisku lze klást stanoviska jiná. Pomlouvání signatářů a lži o domnělém pozadí petice demokratické diskusi neposlouží.