Kultura a umění

Nový časopis Courier a otázka e-knih

Bohuslav Vaněk-Úvalský alias Zabrisky. Koláž BVÚ

Spisovatel Bohuslav Vaněk-Úvalský je průkopníkem nových technologií v české literatuře. Vedle Krásného nakladatelství, specializovaného na elektronické knihy (www.krasojizda.blogspot.cz/), přichází také s nepravidelným věstníkem mapujícím dění v této perspektivní literární oblasti.

Stále výraznějším trendem v literárním světě se stávají elektronické knihy. Publikace určené pro kapesní čtečky jsou nakladateli chápány převážně jako doplněk papírových vydání, děje se tak například v Hostu nebo v Knize Zlín, abychom zde zmínili některé z aktivnějších podniků na Moravě.

Tuto praxi se pokouší obrátit Krásné nakladatelství, spojené s osobou energického spisovatele převážně humoristických románů Bohuslava Vaňka-Úvalského (1970). Nedávno začal spolupracovat s internetovým knihkupectvím Palmknihy, jehož prostřednictvím hodlá nabízet publikace současných českých autorů. V nejbližším plánu je mimo jiné kompletní edice dosavadního díla Václava Kahudy.

Novinkou Krásného nakladatelství je od srpna vydávaný časopis Courier, ve kterém Vaněk-Úvalský prezentuje své nakladatelské plány, komentuje své záměry, představuje rozsáhlými ukázkami aktuální tituly a rovněž dává zaznít hlasům spřízněných autorů.

Kroky stávajících časopisů do nového prostoru jsou na rozdíl od knižních edicí zatím jen sporadické. Jako by se zavedené redakce etablovaných titulů nechtěly tímto způsobem příliš angažovat. Běžně se spokojí s prezentací svého časopisu ve formátu .pdf, který je vhodný pro velké počítačové obrazovky, ale pro menší displej kapesní čtečky elektronických knih je v podstatě nepoužitelný.

Courier oproti tomu vychází v několika formátech určených přímo pro tyto přístroje. První vydání na monochromatickém displeji evokuje třeba první vydání Vokna nebo Revolverky a vlastně v něm rezonuje podobná filosofie. Totiž přesvědčení, že lze dělat literaturu i jinak, než je to právě běžně, že lze knihy vydávat a distribuovat svobodněji.

Redaktor a tvůrce Couriera vidí prostor ve větší nezávislosti na zaběhaném systému klasické knižní distribuce. Vadí mu, že se z knih v běžném "oběhu" stává zboží určené ke krátkodobé spotřebě a knihy domácích autorů, vyjma několika málo nejznámějších jmen, mizí v záplavě novinek. Prostor pro změnu vidí v postupném budování přímočařejší cesty knižního sdělení od autora směrem ke čtenáři.

V tomto časopisu se příliš neteoretizuje, v prvním čísle převažují ukázky z literárních textů, které aktuálně vydává Krásné nakladatelství. Text Bílá nemoc 2013 je přiznanou variací na známou divadelní hru Karla Čapka. Pokus o aktualizaci Čapkova tématu pochází od Vaňka-Úvalského. Odvážná myšlenka "sáhnout" na dílo kanonizovaného autora vychází aspoň v této ukázce celkem zajímavě. Krom toho zde čtenář najde ukázku z novinek nazvaných Sexpop a Nářez brouků. Hrabalovský vypravěč Václav Kahuda je zastoupen rozsáhlou ukázkou z knihy Exhumace.

Zahraniční literatura je v prvním čísle Couriera připomenuta překladem amerického cestovatele a sběratele lidových historek Arthura Shenka, jehož experimentální text přeložil Karel J. Beneš pod názvem Chřestot Kostot.

Nabízí se otázka, zda se podaří literární časopis Courier dostat k jeho potenciálním čtenářům. Literární tamtamy nejsou na podobné aktivity příliš zařízené, jejich strážci sledují oblasti jako je internet nebo elektronické knihy prozatím spíše s obavami. Zavedené literární autority u nás odkazují nejraději samy na sebe a na svůj okruh tištěných periodik. Také proto se časopis Courier Krásného nakladatelství jeví jako podnik vedený správným směrem, zahájený s dostatečným citem pro kvalitu a zároveň se sympatickou dávkou revolty a vnitřní energie. Tudíž nepochybně stojí za pozornost.