Téma

Eitingerův návrat na Moravu

Busta od Nikose Armutidise. Foto Irena Armutidisová

Neobyčejná osobnost svým symbolickým významem může probudit i neobyčejné dění. Příběh nadšenecké iniciativy místního spolku v Lomnici začal u nápadu odhalit bustu slavnému rodákovi, pokračuje mezinárodním sympoziem a celou řadou dalších akcí a míří do budoucnosti v podobě mezinárodních spoluprací nad tématy, která mají celospolečenský dosah.

Když před lety vznikala kniha o Lomnici (Konečný, M., Cenková, P. Lomnice: příroda, historie, osobnosti, památky. 1. vyd., Sursum, Tišnov 2006), napsala do ní Jana Vykoukalová Vojtová text o židovském obyvatelstvu, v němž zmínila i zdejšího rodáka, pozdějšího norského lékaře Lea Eitingera. Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí (zkratka OSLO získala v tomto kontextu silně profetický nádech) začal dohledávat podrobnosti o životě této významné, přestože u nás téměř neznámé postavy moderní medicíny a rozhodl se „vrátit“ Lea Eitingera na Moravu a vůbec do povědomí české odborné i laické veřejnosti.

Původně jsme, zcela v duchu okrašlovacích tradic, zamýšleli jen vytvořit bustu. Sochař Nikos Armutidis, na nějž jsme se obrátili, byl projektem nadšen natolik, že vytvořil model ještě v okamžiku, kdy nebylo jasné, zda na bustu seženeme dostatek prostředků. Mimochodem, bezvýhradné „nadšení pro Eitingera“ je průvodním znakem veškerého dění kolem tohoto norského psychiatra. Díky příspěvkům Jihomoravského kraje, městyse Lomnice, Nadačního fondu obětem holocaustu, Volksbank, společnosti Reistev, Ing. Milana Vojty a OSLO byla busta letos dokončena a v sobotu 15. září slavnostně odhalena v lomnické synagoze.

Mezitím se program eitingerovských oslav rozrostl co do šíře záběru i hloubky bádání o osudech Lea Eitingera, jeho rodiny i jeho odkazu.

Prostřednictvím Nadace Lea a Lisl Eitingerových, jež působí při univerzitě v Oslu, jsme se spojili s paní Jitkou Lenda, jejíž rodina se s Eitingerovými přátelila. Paní Lenda nám poskytla mnoho materiálů a informací, mimo jiné i knihu Magneho Skjæraasena Lege for livet. Tento záznam Eitingerových vzpomínek vychází v českém překladu pod názvem Lékař pro život. Příběh Lea Eitingera v listopadu v nakladatelství Doplněk.

Do projektu se nám postupně podařilo zapojit mnoho institucí a osobností, získali jsme záštitu primátora města Brna, hejtmana Jihomoravského kraje, rektora Masarykovy univerzity, českého velvyslance v Norsku a norského velvyslance v Česku. Tato podpora byla sice morálně velmi cenná, ale bohužel se příliš neodrazila ve výši vložených prostředků.

Zlomovým bodem se stalo angažmá docentky Miluše Juříčkové, překladatelky životopisné knihy o profesoru Eitingerovi, která díky své autoritě a norským kontaktům zprostředkovala jak štědrý příspěvek norského ministerstva zahraničních věcí, tak komunikaci s norským velvyslanectvím a klíčovými norskými institucemi: univerzitou v Oslu, Židovským muzeem v Oslu a Centrem holocaustu v Oslu. Eva Dohnálková ze Skandinávského domu zase opatřila jedinečné materiály z Židovského muzea v Trondheimu.

Zpětně mám trochu pocit, že dál už šlo všechno víceméně samo: v listopadu se uskuteční mezinárodní konference s účastí norských psychiatrů, Eitingerových žáků a kolegů, kulturologické kolokvium o traumatu v umění, Eitingerovi věnuje časopis Weles oddíl o poezii v koncentračních táborech, plánuje se filmový cyklus, přednášky, výstava…

Pevně věříme, že se fenomén „nadšení pro Eitingera“ nevytratí ani v budoucnu. Jeho dílo i život je totiž velmi inspirativní i pro dnešní psychiatrii a oblast lidských práv, vlastně se dá říct, že – i kvůli excesům jako Breivik – je jeho odkaz čím dál aktuálnější.

Byli bychom rádi, kdyby oslavy stého výročí narození Lea Eitingera byly jen začátkem, který otevírá další možnosti spolupráce s norskou stranou ve všech úrovních. Nabízí se propojení univerzitních pracovišť (medicína, sociologie, historie…), lokální aktivity (vznik dokumentačního centra holocaustu na Tišnovsku), výměna informací s norskými židovskými institucemi a podobně.

Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí jakožto iniciátor a koordinátor eitingerovských aktivit vítá jakékoli další podněty a v rámci svých možností se je bude snažit podporovat.