Poezie

Oldřich Kutra

Bohuslav Reynek: Pieta na dvoře, 1950, suchá jehla s monotypem, 160 x 246 mm. Repro www.bohuslavreynek.cz

Chvíle

Jak sad na konci dědiny je sporá

Kolik má jmen

ta chvíle

kdy se v půli dvora

zavrávorá

pro amen


Karin

Křehnoucí nocí hlas

aniž ho uhlídáš

rozpráví v otázkách:

I skřivan ve snu větev má

na niž se bojí usednout?


Modlitba

Strom stiskl větve

jako že není

popraskává tak těsná noc

Za ruku veď mě

pro vyslyšení

pro třísku vůle rozednění

pro skrojek slova

pro pomoc


Toho křiku

Hlas škube

jak porážení voli

A přitom:

Petříku můj černý

poprvé ještě srdce skočí

podruhé aspoň oči hore

a napotřetí zapřu kohokoli


Po noci

Polem kane

polekané ráno

Stranou trať a stromy

marnost co mi z noci zbyla

obklíčily

aby znova nezatmila

Jitrem stmívá

hrudy v hrudi

ani slovo

neprosívá


Kar

Šak je to roků

co sme nebyli tak spolu

(pije se mezi dveřmi)

cizota počká v saku na opěrce

na černé vázance

se temní noc

pro ty v čele stolu


Přípisek ke smrti

…ničemu se to nepodobá

a mrtvý ti to nepoví

můžeš se optat Joba

popelu z hlavy Jobovy

jenomže Job je mrtvý

a mrtvý ti to nepoví

ničemu se to nepodobá

ničemu se to nepodobá

ničemu se to nepodobá…


Oldřich Kutra se narodil 26. února 1983 v Uherském Hradišti, žije v Opavě. Pracuje jako knihovník, hraje v rockové skupině Kolo kolo mlýnský. Vydal básnickou sbírku …a stokrát třásti stromem (Srdeční výdej 2012).