Kultura a umění

Výstava soudobého umění v bazilice je dobrou šlépějí

Miroslav Štěpánek: Strážce, nerezová ocel, sklo, výška 160 cm, 2009. Foto Jan Dočekal Zdeněk Šplíchal: z cyklu Katedrály, pastel na papíře, 66 x 53 cm, 2010. Foto Jan Dočekal

Místem i náplní stoická výstava kreseb a objektů Zdeňka Šplíchala a Miroslava Štěpánka v třebíčské románsko-gotické bazilice šťastně propojuje modernu s tradicí.

Dobrá šlépěj, tak lze označit v dvojí inspiraci Jakubem Demlem konání výstavy soudobého výtvarného umění v románsko-gotické bazilice sv. Prokopa v Třebíči. Stopou oné šlépěje je kontemplativní propojení sakrálního prostoru s výtvarnou kulturou a s jejími obsahy.

Autory kreseb a objektů umístěných pod kruchtou a na stěně jižní lodi jsou Zdeněk Šplíchal a Miroslav Štěpánek, umělci působící na Vysočině. V chrámovém prostoru baziliky je současné volné výtvarné umění vystaveno poprvé. Několikrát však bylo představeno v kryptě baziliky. V přítomné době je v tomto stavitelsky vzácném románském interiéru vystaven soubor keramiky od nevidomých autorů.

Iniciátorem a organizátorem výstavy byl zdejší farář Jakub Holík. Do doprovodného tisku napsal: "Chrámový prostor baziliky svatého Prokopa v Třebíči má svou jedinečnou atmosféru (…) To vše působí i na člověka dneška a nabízí mu prostor ke ztišení, meditaci a vnímání krásy v mnoha podobách. Zvu Vás tedy do prostor naší baziliky, kde se budete moci během různých výstav setkávat se současným uměním, které se snaží o vyjádření duchovních hodnot. Je to počin, který má propojovat různé pojetí výtvarné tvorby se sakrálním prostorem…"

Šplíchalova a Štěpánkova výstava je rozměrem malá, přitažlivostí však může svůj rozměr snadno předčít. Šplíchalovy kresby pastelem jsou tematicky vztažené zejména k sakrální architektuře (ukázky z cyklu Katedrály). Pojaty jsou volně, v poloze geometrické abstrakce. Štěpánkovy symbolistní objekty z nerezové oceli (některé s aplikací skla) mají jednoduché konstruktivistické řešení. Z hlediska formy, ostatně i myšlenkami, si díla obou konvenují, vykazují, lze to tak říci, jistou optickou vzájemnost. Jsou tu také díla společná, vzniklá sdruženou tvořivostí z kamene a dřeva. Nemají osobité znaky jednoho ani druhého. Nemusejí. V dobrém případě mohou mít rysy zcela nové, obsahově a formově přesvědčivé rysy onoho "společného autora". Takový způsob se však v umění hledá velmi obtížně.

Zdeněk Šplíchal, Miroslav Štěpánek: Kresby/Objekty, bazilika sv. Prokopa, zámecký areál v Třebíči, 9. září − 28. října 2012.