Společnost a politika

Města z jiného těsta aneb Granty jako skrytá reklama?

Tabáková lobby je stále vynalézavější. Foto Rick Dikeman

Jeden z našich autorů působí jako organizátor rozličných akcí ve sdružení DIALOG centrum při Masarykově univerzitě v Brně. Současně dělí svůj čas mezi Českou republiku a Švédsko. Poslal nám dopis, v němž popisuje příběh jedné grantové žádosti, který vyústil ve velký otazník.

Je pátek 27. července 2012 a téměř všichni jsou na dovolené. Hlavně nepřijít o jediný prosluněný den krátkého severského léta. Umeå stadsbibliotek otevírá v prázdninovém režimu až v jedenáct. Mezi prvními návštěvníky vstupuji do knihovny, a tak se i bez předchozí rezervace hned dostávám k počítači a mohu vytisknout vyplněnou žádost o grant z Fondu místních iniciativ Nadace VIA. "O podporu se letos mohou ucházet projekty, které zajímavým a neotřelým způsobem pracují s veřejným prostorem, tedy se vším, co se nachází za okny našich domů a ploty našich parcel." Města z jiného těsta. Po devíti dnech rychlého domlouvání a sepisování je na světě žádost o grant na projekt Brno Bronx Point. Tak už jen rychle najít nejbližší poštu, ať dopis stačí do pondělí docestovat do Prahy. Čeká ho 1800 kilometrů.

Je pátek 14. září, o sedm týdnů později. Brno se probouzí do usměvavého slunečného rána. A možná už tuší proč. Nadace VIA nám oznamuje, že projekt Brno Bronx Point - městský zásah na ulici Bratislavská, který chce zabydlet veřejný prostor o asi 380 m2 pod mohutnými platany a vytvořit útulné zázemí pro setkávání lidí a pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí - byl vybrán devítičlennou hodnotící komisí k podpoře v plné výši 69 000 korun. Hned tuto radostnou zprávu přeposílám celému realizačnímu týmu a osobnostem, které náš projekt podpořily. Můžeme se vrhnout do dalších příprav a realizace prvního městského zásahu v Brně. Žijeme Brnem a Brno žije námi!

A máme zase pátek. Narozeninový pátek 5. října a "Důvod k naději". Slunko se směje na celé Brno. Chystám mimořádné vydání šestnáctého Kabinetu Havel u příležitosti provázkovské slavnosti k nedožitým 76. narozeninám Václava Havla. Znovu se také začítám do smlouvy a protokolu o prezentaci nadačního příspěvku: "Příjemce grantu se zavazuje na všech propagačních materiálech spojených s realizací projektu (včetně webových stránek, tiskových zpráv, pozvánek apod.) umístit logo Nadace VIA a logo generálního partnera, tj. společnosti Philip Morris ČR a. s., a to podle následujících pravidel…" Nadaci VIA posílám velkou omluvu. Nemohu se zavázat k propagaci společnosti Philip Morris ve veřejném prostoru. Nemohu být součástí reklamy, PR a utváření "dobrého jména" takovéto společnosti. Nemohu přijmout nečisté peníze generované prodejem výrobků způsobujících závislost a poškozujících zdraví.

Dvě desítky let se u nás i v Evropě diskutuje a legislativně upravuje zákaz reklamy na tabákové výrobky v médiích, prodejnách, dopravních prostředcích, ve veřejném prostoru. Hlavně aby reklama nezasáhla nejcitlivější skupinu dětí a mladistvých. A když už reklama na tabákové výrobky a tabákové firmy zmizela z veřejného prostoru našich měst, přichází Nadace VIA a její Města z jiného těsta s penězi společnosti Philip Morris ČR a. s., aby se ve veřejném prostoru reklama na tabákovou firmu znovu objevila. Který z devatenácti vybraných a podpořených projektů Fondu místních iniciativ 2012 přetváří veřejný prostor, jehož součástí nejsou děti a mladiství? A je možné veřejný prostor bez dětí a mladistvých považovat ještě za veřejný? Jaká pak budou Města z jiného těsta? Jakými penězi a s jakými závazky chceme rozvíjet veřejný prostor našich měst a obcí?