Kultura a umění

Grafika Hany Čápové - svět lidí nazíraný z nadhledu

Hana Čápová: Babylón. Lept s akvatintou, 2004, 14,5 x 9 cm. Repro www.artbohemia.cz Hana Čápová: Síla moci. Lept z cyklu Ctnosti a nectnosti, 1989, 65 x 50 cm. Repro www.artbohemia.cz

V Galerii Malovaný dům v centru vysočinské Třebíče vystavuje kolekci hlubotiskových grafických listů a ukázky své malířské tvorby Hana Čápová.

Grafika je ve všech svých rozličných technikách výtvarným druhem náležejícím do kategorie kresebných umění. Základem grafiky je čára a náležitá kresebnost je jejím přívlastkem. A když pomyslně vystoupáme do nejvyšších pater kreslířského umění (spojeného se zběhlostí v grafické technologii), ocitneme se na místech, odkud přicházely a přicházejí přední hodnoty české grafiky. Hlubotisky Hany Čápové (lepty nebo lepty s akvatintou) k nim patří již od poloviny 80. let minulého století, kdy absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.

Dovoluji si citovat z informačního tisku ke květnové výstavě Čápové v pražské Galerii Hollar, kde je tradičně představováno české grafické umění vrcholné úrovně: "Grafické listy Hany Čápové jsou záznamem lidských příběhů, tak jak je člověk prožívá, jak je promítá do svých snů, tak jak plyne čas, mění se historie, kultura, náboženství, pověsti, pověry a symbolika. Umělkyně umí mistrně rozehrát děje reálné, ale i ty rodící se v naší fantazii a přesvědčivě dokazuje, že ovládá realistickou kresbu, kterou dovede přizpůsobit svým záměrům, potřebám, aby výsledný efekt byl co nejpůsobivější."

Četné autorčiny listy jsou založeny na imaginaci, na svébytné souvztažnosti reálných prvků v nadreálné, či ironizující kompozici. Vše, každý sebemenší detail, je provedeno s ohromující perfektností. Tato přesvědčivá dokonalost může však u listů důsledně opřených "jen" o realitu, o věcnost obrazu, o přímé sdělení (Kolotoč v Paříži, Venuše, Královna, Procházka s Karlem IV., Paridův soud), převýšit energii zmíněné obraznosti. Může, řečeno obrazně, "ochlazovat sdělné druhotné teplo" autorčiny mocné kreativity.

Proto myslím, že nejlépe vyznívají listy, v nichž autorka umně spojila perfektnost s věcným tematickým nadhledem. Sděluje tím, že vládne nadhledem i nad vlastní technickou bravurou. Za to zasluhuje úctu. Takové jsou listy, jejichž nosný literární obsah je sdělen se sarkasmem, např. Síla moci (malý král na velkém koni), Milujeme zvířátka (dvě dámy v kožiších vedoucí na řetězu opici) a další.

Rovněž ukázky z malířské tvorby Čápové (Figura, Kejklíř, Judita, Dirigent) jsou založeny na věcnosti. A ještě na exaltované barevnosti. Nemají však onu hloubku tvůrčího procesu a výsledný mocný výraz jako grafické listy. Snad to vězí zejména v tom, že grafika a malba nejsou totéž.

Jiří Valoch napsal v 18. čísle Ateliéru (13. září 2012), že "výstavy v Malovaném domě mají různou úroveň, většinou je to taková druhá garnitura". Dbejme práva na vyslovení vlastního názoru. A z téhož východiska povězme, že aktuální výstava grafických listů Hany Čápové náleží k tomu nejlepšímu, čím Galerie Malovaný dům v posledních letech přispěla výstavní činnosti na Vysočině.

Hana Čápová - Grafika. Galerie Malovaný dům, Třebíč, 4. října - 18. listopadu 2012. Výstava je přístupná denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.