Literární ukázka

Čtenářský deník: Kádrová politika profesora Parkinsona

C. N. Parkinson (1909-1993). Foto www.answers.com

Protože volby dlouhodobě nepřinášejí kýžený efekt při obsazování politických postů, známý odborník profesor Parkinson navrhoval již v minulosti řešit výběr ministerského předsedy alternativním způsobem - pomocí inzerátu.

(pozn.: zachovali jsme původní jazykový styl)

V moderní správě je výběr kádrů stálým problémem, a to stejně ve státních úřadech jako v průmyslu a obchodě. Bezohledné působení Parkinsonova zákona (pozn. red.: nezadržitelné přibývání úředníků) si vynucuje nepřetržité přijímání nových zaměstnanců a je otázka, jak volit ze spousty uchazečů toho pravého…

Především se musíme rozhodnout, jaké vlastnosti má mít ministerský předseda. Tyto nemusí být za všech okolností stejné, ale je nutno se na nich dohodnout a seřadit je. Dejme tomu, že vlastnosti pokládané za nutné jsou: (1) Energie, (2) Odvaha, (3) Vlastenectví, (4) Zkušenost, (5) Oblíbenost, (6) Výmluvnost. Jak je vidět, jsou to všechno vlastnosti všeobecné a všichni uchazeči, kteří přicházejí v úvahu, budou přesvědčeni, že je mají. Bylo by ovšem možno uvedené pojmy blíže určit a žádat např. (4) Zkušenost v krocení lvů, nebo (6) Výmluvnost v mandarínské čínštině. Ale my si je nechceme blíže určovat. Nežádáme vlastnosti v určité formě, ale spíše v určitém výjimečném stupni. Jinými slovy, úspěšný kandidát musí být nejenergičtější, nejodvážnější, nejvlastenečtější, nejzkušenější, nejoblíbenější a nejvýmluvnější člověk v zemi. Jen jeden člověk může odpovídat tomuto popisu a jen jeho žádost je vítána. Podmínky přijetí musí tedy být formulovány tak, aby vyloučily kohokoliv jiného. Proto bychom měli sestavit inzerát asi takto:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledá se: ministerský předseda pro Ruritanii. Úřední hodiny: Od 4 hod. ráno do 23.59 do noci. Kandidáti musí být připraveni na tři kola zápasu s borci těžké váhy (rukavice podle pravidel). Kandidáti zemrou pro vlast (bezbolestně), jakmile dosáhnou nároku na důchod (65 let). Musí se podrobit zkoušce z parlamentních zvyklostí a budou likvidováni, nedosáhnou-li aspoň 95%ních výsledků. Stejně budou likvidováni, nezískají-li 75 % hlasů v anketě popularity, která se bude konat podle pravidel Ústavu pro zkoumání veřejného mínění. Konečně budou vyzváni, aby vyzkoušeli svou výmluvnost na baptistickém kongresu; jejich úkolem bude přimět přítomné, aby si zatančili rock´n´roll. Ti, kterým se to nepodaří, budou rovněž likvidováni. Všichni kandidáti nechť se dostaví ke Sportovnímu klubu (postranní vchod) v 11.15 dopol. 19. září. Rukavice budou k dispozici, ale přineste si vlastní tenisky, tílko a trenýrky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všimněte si, že tento inzerát odstraní všechny obtíže se žádostmi, formuláři, vysvědčeními, fotografiemi, doporučeními i s užším výběrem uchazečů. Byl-li inzerát formulován správně, bude jen jeden žadatel a ten může okamžitě nastoupit, nebo téměř okamžitě. Ale co když se nepřihlásí nikdo? To je důkaz, že inzerát se musí přepsat. Zřejmě jsme žádali něco víc, než co existuje. Můžeme tedy podat týž inzerát (který je ostatně docela ekonomicky sestavený a nezabírá mnoho místa), jenom jej mírně upravíme. Například při parlamentní zkoušce můžeme nechat kandidáty projít, i když dosáhnou jen 85 procent, v anketě oblíbenosti můžeme snížit procento na 65 a konečně proti borcům těžké váhy mohou zápasit jen dvě kola. Podmínky inzerátu se dají postupně zmírňovat tak dlouho, až se nějaký žadatel najde.

Předpokládejme však, že se objeví dva, nebo dokonce tři žadatelé. Pak víme, že jsme nepostupovali vědecky. Možná, že jsme snížili procenta úspěchu příliš unáhleně, snad to mělo být 87 procent u zkoušky a 66 procent v anketě. Ať je příčina jakákoli, škoda se stala. Dva nebo snad tři kandidáti sedí v čekárně. Musíme si vybrat a nemůžeme tím promarnit celé odpoledne. Mohli bychom začít s celou procedurou a vyloučit kandidáty, kteří dosáhnou menšího počtu bodů. Existuje však rychlejší způsob: Předpokládejme, že všichni tři kandidáti mají všechny vlastnosti, které jsme označili jako nutný předpoklad. Potřebujeme jenom přidat ještě jednu vlastnost a provést docela jednoduchou zkoušku. Za tím účelem se zeptáme nejbližší slečny (písařky nebo okénkářky, podle okolností): "Který z nich by se vám nejlíp líbil?" Slečna hbitě na některého ukáže a tím je věc vyřízena. Byly námitky, že tato procedura se rovná házení korunou nebo jinému podobnému náhodnému rozhodování. Ve skutečnosti však zde není nic náhodného. Stalo se jen to, že jsme v poslední minutě položili důraz na další vlastnost, kterou jsme až do tohoto okamžiku nebrali v úvahu: vlastnost zvanou sex-appeal.

C. Northcote Parkinson: Zákony profesora Parkinsona. Přeložila Zdenka Hermannová, Mladá fronta, Praha 1967.

Vybráno z kapitoly Užší výběr neboli kádrová politika, str. 18−19.