Poezie

Petr Čermáček

Netopýr v letu. Foto www.animal.discovery.com

V rákosí pohyb.
Volavka? Ne, jen
sáček - šustí, povlává.

24. 4. 2012

Pěnice v dešti
nečekají na tramvaj -
mají čas zpívat.

17. 7. 2012

Uvnitř jeskyně
jsme jen siluety
vyryté v kosti dne.

22.-23. 7. 2012 jeskyně Pekárna

Každý rok znovu
objevím košatý jilm
u cesty v poli.

2. 8. 2012 Sněžné

Ztracený vzorec
přesunu hvězd a planet -
netopýří let.

16.-17. 8. 2012 Netopýrky

Z léta už zbývá
jen klikatý, uťatý
let netopýra.

11. 9. 2012 Netopýrky

V dešti se věci
přibližují a tmavnou
- jako tvé oči.

21. 9. 2012

Petr Čermáček (narozen 1972 v Chocni) je šéfredaktorem literárního časopisu Weles a pedagogem brněnské Mendelovy univerzity. Vydal básnické sbírky Drkotání větví (1998), V průsečíku ryb (2002), Mezi rezedami (2004) a Vrstevnice (2010).