Fejeton Kultura

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky (Francois Mauriac)

Vážilo 350 kilogramů. Foto www.rybitvi.cz

Minulý rok je kalendářně definitivně ukončen, nastává tedy příležitost k ohlédnutí. Co se odehrálo v roce 2012? A co před sto lety, v roce 1912?

Tak například v roce 1912 byla v Praze v české premiéře odehrána Mahlerova Šestá symfonie. Hudební skladatel Ladislav Vycpálek, později národní umělec, českou premiéru navštívil a recenzoval v tisku. Podle jeho názoru byla Mahlerova Šestá symfonie "nezajímavá, neucelená, bez koncepce, pohybovala se mezi sladkou sentimentalitou a vyzývavou groteskností".

V roce 2012 odehrávala se českým éterem píseň Tomáše Kluse začínající slovy: "Za devatero horami a devatero řekami leží kraj líbezný jak z reklamy. Tam pravdě pšenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete."

V roce 1912 skončilo smrtí císaře Meidži období, v němž se Japonsko rozhodlo dohonit Evropu a USA. V roce 2012 kandidoval na funkci českého prezidenta japonský kandidát.

V roce 1912 byl slavnostně odhalen pomník Františka Palackého v Praze a Mohyla míru na místě bitvy u Slavkova. V roce 2012 neznámý pachatel ukradl z pomníku bratří Veverkových v Rybitví bronzové ruchadlo. Vážilo 350 kilogramů.

Pyramida hodnot běžného denního života byla v roce 1912 i 2012 prakticky tatáž. Její základnu tvořily peníze a špici opravdu velké peníze. V pyramidě společenské seděl v roce 1912 úplně nahoře Franz Josef I. V roce 2012 Petr Kellner. Úplně dole se v roce 1912 nacházeli tuláci a žebráci a učitelé ze zapadlých vsí. V roce 2012 se zcela dole nacházeli bezdomovci a učitelé ze základních škol.

V roce 1912 vyšla kniha povídek Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky Jaroslava Haška, kde se poprvé objevila postava Josefa Švejka. V roce 2012 vydal Michal Viewegh knihu Mráz přichází z Hradu. Nedlouho po vydání knihy praskla jejímu autorovi aorta.

V roce 1912 vyznávalo ideály pouze několik desítek osob, které si říkaly realisté. V jejich čele stál T. G. Masaryk. V roce 2012 původní význam pojmu ideály znali už jen historici.

V roce 1912 se potopil zaoceánský parník Titanic. V roce 2012 česká kina hlásí: "Pepik Hnátek potopil Titány i Titanic!"

A co se odehrálo před tisíci lety?

V roce 1012 usedl na český knížecí stolec Přemyslovec Oldřich. Víme o něm poměrně málo, zdá se ovšem být doloženo, že nechal povraždit řadu potenciálních mocenských soupeřů, nechal oslepit a vykleštit svého bratra, musel uprchnout do vyhnanství, v němž pobýval u německého císaře, kterého po návratu do Čech neváhal okamžitě zradit. Oldřichův život by mohl být předlohou dramatu, jaké napsal Shakespeare o Richardu III. Nicméně naše "holubičí povaha" uchovává v paměti Oldřicha jako romantického hrdinu, který se vzepřel knížecím tradicím a povinnostem a vzal si za ženu prostou venkovskou dívku Boženu. Do které se zamiloval na první pohled, spatřiv ji, jak u studánky pere prádlo. "Bylať pleti bělejší než sníh, jemnější než labuť, lesklejší než stará slonová kost, krásnější než safír," píše kronikář Kosmas o sto a něco let později. Ač příběh o pradleně Boženě, která se stala kněžnou a posléze matkou budoucího českého panovníka Břetislava, do svých Starých pověstí českých Alois Jirásek nezařadil, patří přesto k příběhům ze starých českých pověstí nejoblíbenějším, a to až po dnešní časy. Popelka, která se vdala za prince… A princ, ten nádherný princ, který nedbal na čest a zvyklosti svého rodu a přivedl ji do sídla panovníků a oděl ji zlatem a perlami…

Co si budou vyprávět lidé za tisíc let o dobách dvou pradávných a bájných Václavů, Havla a Klause? To, že byli spravedliví, měli soucit s trpícími a udělovali milost vězňům tak jako jejich předchůdce svatý Václav? Nejspíš by to tak mohlo být. A tak, jako říká Kosmas o svatém Václavovi, že "ve věčný nebeský dvůr on šťastným osudem vešel", bude to za tisíc let snad platit i o dvojjediném Václavovi: Havlovi a Klausovi. Neboť udělovali amnestie, každý ovšem po svém. Nicméně de facto činili to, co i jejich svatý předchůdce vykonal podle legendy psané ve staroslověnštině: "nejenže chudým a ubohým a pocestným a mnohým jiným prokazoval dobrodiní, jakož jsme shora řekli, nýbrž vykupoval i ty, kteří byli prodáni do otroctví". Což odehrálo se za časů ne nepodobných našim, jak píše týž kronikář: "Hle, nyní se naplnilo prorocké slovo, které řekl sám náš Pán Ježíš Kristus: Přihodí se zajisté v posledních dnech, a ty, jak se domníváme, jsou právě nyní, povstane bratr proti bratru svému a syn proti otci svému, a člověku budou jeho domácí nepřáteli. Neboť lidé budou k sobě nemilosrdní, ale Bůh odplatí jim podle skutků jejich."