Čtrnáctideník Kulturní noviny

10. číslo pondělí 4. 2. 2013

Téma Média

Rehabilitace prvorepublikových idejí sociální demokracie a družstevnictví

Eduard Bernstein (1850-1932). Repro Wikimedia Commons

Skutečné družstevnictví (nikoli jeho totalitní zneužití) je evoluční cestou socializace společnosti, k níž se hlásila už prvorepubliková ČSSD. Mise družstevních idejí žije i v dnešní společnosti. Zahraniční příklady jsou toho dokladem.

V roce 1989 se zhroutil tak zvaný reálný socialismus. A zhroutil se proto, že šlo o socialismus nereálný. Nereálný socialismus stál na pochybných základech, jimiž byla zestátněná ekonomika a víra, že v takové ekonomice všechno patří pracujícím, kteř ... více »

Dokument Média

Našim čtenářům - děkujeme!

Nesem vám noviny. Foto www.fdb.cz

Pokus o malou rekapitulaci dosavadní cesty Kulturních novin. Nebyla by možná bez vkladu jejich tvůrců, stejně jako bez vkladu členů družstva a čtenářů.

V roce 2013 se Kulturní noviny nacházejí ve čtvrtém roce své existence. Vycházíme-li doposud, tak především díky našim členům, kteří tvoří základ vydavatelského družstva, díky obětavosti našich spolupracovníků a autorů a v neposlední řadě díky čtená ... více »

Dokument Kultura

Mé kresby a malby nejsou nic jiného než záznamy vzpomínek, nálad a snů - 2. část

Josef Ruszelák: Slunce v lese, pastel, 70 x 50 cm, 1996.  Foto archiv redakce

Dokončení rozhovoru s malířem a grafikem Josefem Ruszelákem, milovníkem stromů a přítelem Ludvíka Kundery.

Vedle vlastní výtvarné práce máte rozličné kulturní zájmy. Z rozhlasu jsem slyšel výzvu, aby se vám přihlásili majitelé rodinných fotografií z návštěvy svatého Hostýna. Hostýnská výzva, tak tomu říkám. Vyzval jsem návštěvníky Hostýna k přispění do s ... více »

Kultura a umění Kultura

Úzkosti křehkého srdce

Josef Suchý (1913-2003). Foto Petr Kotyk

Před devadesáti lety se narodil básník Josef Suchý. S básníky Janem Zahradníčkem a Jakubem Demlem se protínal v katolické víře a hlubokém vztahu k rodné Vysočině. S generačním druhem Janem Skácelem pak v prosté lyričnosti.

Josefu Suchému by letos 1. března bylo devadesát let, zemřel však již roku 2003. Svou první sbírku Žernov měl vydat v pětadvaceti, byla už vytištěna, ale dění v roce 1948 postupovalo nemilosrdně rychle - a kniha šla do stoupy. Nezrcadlila totiž dost ... více »

Kultura a umění Kultura

Bylo jich šest

Martin Gerboc: Člověk bez osudu - Autoportrét, 2010-11, akryl, kombinovaná technika, plátno, 120 x 105 cm

Impresivní procházka končící výstavou Motýlí efekt v pražském Rudolfinu.

Pražské Rudolfinum, velkorysý výstavní prostor, sjednotil dílo odlišně smýšlejících současných umělců, jimž je jinak nejzřetelnějším spojníkem sdělovací médium. Malba. Barva. Malba v barvě. Barva ve Vélově, Štechově, Gerbocově, Typltově, Pitínově a ... více »

Kultura a umění Kultura

Velký astronaut

Pavel Brázda: Slavnostní loď labuť, 2008, digitální tisk na plátně, 85 x 170 cm. Repro www.artalk.cz

Cyklus Pavla Brázdy Lidská komedie, vystavený v pražském Obecním domě, potvrzuje autorovu pozici solitéra, ovšem dobře poučeného na současných trendech výtvarného umění.

Pavel Brázda (*1926) patří k nejstarší generaci českých výtvarných umělců a i ve svém pokročilém věku tvoří stále velmi intenzivně. Jeho současná výstava se koná v pražském Obecním domě, tedy v místě reprezentativním, s velkou tradicí výstav výtvarn ... více »