Dokument Média

Našim čtenářům - děkujeme!

Nesem vám noviny. Foto www.fdb.cz

V roce 2013 se Kulturní noviny nacházejí ve čtvrtém roce své existence. Vycházíme-li doposud, tak především díky našim členům, kteří tvoří základ vydavatelského družstva, díky obětavosti našich spolupracovníků a autorů a v neposlední řadě díky čtenářům, kteří nás podporují svými finančními příspěvky. Děkujeme mnohokrát!

Tři etapy

Dosavadní život Kulturních novin lze rozdělit do zhruba tří etap, které odpovídají druhu našeho vydavatelského podniku. Na počátku nestál žádný projekt krytý kapitálem velkého investora (i když jsme si to možná někteří v duchu přáli), ale idea, která sdružila první členy družstva. K nim se pak přidávali další. Tak vznikl prvotní malý kapitál, který nám umožnil vydat tři ukázková čísla během následujícího roku a půl. Ta ztělesňovala naši prvotní ideu: Vydávat občanské a nezávislé kulturně-politické médium v tištěné podobě.

Tato první etapa se překlopila do etapy druhé, kterou byl rok vydávání tištěné podoby Kulturních novin (viz rubrika archiv KN - pdf jednotlivých čísel) - od poloviny června roku 2011 do poloviny června 2012. Na počátku vydávání jsme měli shromážděný skromný kapitál ve výši zhruba 500 tisíc korun a s vědomím určitého podnikatelského rizika jsme se pokusili o nemožné - ukotvit tištěné periodikum, čtrnáctideník - na mediálním trhu. Vzhledem k minimálním prostředkům na propagaci jsme neuspěli v trvalejším uchycení, ale dotáhli jsme do konce kompletní ročník, na němž lze pozorovat vývoj Kulturních novin jako svébytného média, které se liší od většiny jiných především tím, že

- jeho sídlo leží mimo Prahu (i když řada našich členů žije v Praze, většina z nich je rozprostřena po celé republice),

- vzniklo jako aktivita občanského prostředí (symbolem tu je družstvo).

Ve třetí etapě jsme z ekonomických důvodů museli přejít na internet. V této fázi nám velmi pomohl dar našeho partnerského družstva taz z Berlína (vydavatel deníku taz.die tageszeitung), který nám umožnil udržet ve skromné podobě provoz a začít práce na nové konsolidaci redakce. Jsme právě uprostřed této etapy a hledáme spolupracovníky na dobrovolnické nebo symbolicky placené bázi. Pro představu: Kdo nám poslal sponzorské předplatné 500 Kč, zaplatil korektury poloviny jednoho týdenního vydání Kulturních novin.

Naše perspektivy

Nevzdáváme se představy tištěného periodika, ale musíme zatím vycházet z toho, co máme nyní k dispozici. Postupně, podle sil a prostředků, dotahujeme webovou podobu KN, rádi bychom zpřístupnili archiv všech důležitých textů z minulých let, potřebujeme rozšířit okruh výkonné redakce a také propagační aktivity. Za každou poslanou korunu tedy velmi děkujeme. Zbavuje nás nutnosti usilovat o státní dotační podporu, která je hrozivě nevyzpytatelná a také omezuje redakční politiku, protože dotace jsou vždy vázané na určitý typ obsahu periodika. Vaše podpora nám dává sílu a perspektivu pro naši další činnost, kterou chceme přispět ke svobodné kulturně-politické publicistice a ke tříbení českého mediálního prostoru. K alternativě, která ukazuje, že věci můžou být ještě jinak, než jak nám velí zavedené stereotypy a rétorika vládnoucí ziskuchtivé elity.

Kulturní noviny jsou výsledkem společného angažmá - našeho i vašeho.