Čtrnáctideník Kulturní noviny

22. číslo neděle 26. 5. 2013

Téma Ekonomika

Kudy ven: Trojčlennost jako otázka i odpověď (1. část)

Koloběh peněz v přírodě. Foto archiv autora

18. května se v Praze pod záštitou (a za moderace) Táni Fischerové sešla „Mezinárodní konference k trojčlennosti“. Setkání bylo dalším důkazem, že poctivé hledání cesty z tunelu, jímž se vyznačuje aktivita této prezidentské kandidátky, opět zamířilo přímo do černého. Tentokrát v oblasti, kde se protínají hospodářství a věci sociální…

Na úvod bych se rád přiznal k tomu, že mě s idejemi, k nimž se vázala recenzovaná konference, pojí nejen důvody rozumové, ale i emocionální. S pojmem sociální trojčlennosti, ekonomické nauky rakouského filosofa-polyhistora Rudolfa Steinera (1861–192 ... více »

Komentář

O lidské duši za socialismu

Vystačí si moderní člověk s mechanickým racionalismem? Foto www.doctormacro.com

Současná vláda je kritizována z diametrálně odlišných pozic nejen politických, ale obecně světonázorových - už teď je nutno si tuto skutečnost uvědomit a pracovat s ní, jinak se různé levicové frakce po převzetí moci pustí do sebe.

Nedávné kauzy okolo rodičovské dovolené a profesury Martina C. Putny odhalily hluboký příkop rozdělující současnou českou opozici. Pro zjednodušení si k pojmenování dvou skupin vedoucích nesmiřitelný boj (naštěstí zatím jenom v kyberprostoru) vyp ... více »

Společnost a politika

Jak zvýšit výrobu dětí? (2. část)

Do jakého světa děti přivádíme? Foto Nemocnice Uherské Hradiště

Dokončení textu zamýšlejícího se nad problémy s porodností a s rodičovskou politikou.

Desatero mluví v nadpisu a v preambuli, kterou jsem citoval na počátku článku, opakovaně o "pomoci rodičům". Ale ve skutečnosti jde o prosazení zájmů těch žen, pro něž je důležité společenské a profesní uplatnění a které za současného stavu vníma ... více »

Kultura a umění

Posedlost pamětí

Pavol Rankov. Foto www.humanisti.sk

Próza Matky spisovatele Pavola Rankova je dalším z řady románů, které v poslední době vyšly v České republice nebo na Slovensku a využívají složitou a nedávnou minulost tohoto prostoru jako podklad k vyprávění vlastních příběhů.

Ve chvíli, kdy v české a slovenské post-socialistické přítomnosti končí velký příběh o budování tržního hospodářství a demokracie, protože je problematizován, dochází k vlně vzpomínání, které se, když se například podíváme na produkci nakladatels ... více »

Fejeton

Maturanti

Maturanti přicházejí. Foto The Sociological Imagination

Umět číst a psát a počítat, to už na cestu k lepším zítřkům dávno nestačí…

Maturita je, jak známo, zkouška dospělosti. Jako každý rok nám tedy na jaře přibude velké množství dospělých. Sto tisíc. Tolik lidí žije někde na Seychelech. A nemají se tam vůbec špatně. Vemte si, takový Jirka Sádků, pořád chodil v těch kalh ... více »