Poezie

Andrej Sládkovič

Martin Benka: Na dvore, 1914. olej na kartonu, 50 x 65 cm. Repro www.soga.sk


Prázdniny a škola


Dobre mi je, dobre
Pri sladkej materi,
Pri našej zahrade,
Pri chutnej večeri;
Ale, vy druhovia,
Súdruhovia moji!
Kdo vie, kde mi teraz
Daktorý z vás stojí.

Veselo mi bolo
Trocha si vydýchnuť,
Rád som bol keď mala
Škola už utíchnuť;
Ach ale dlhý čas
Dlhočizná chvíla,
Kedy sa započneš
Znovu škola milá?

Hry moje veselé,
Všeliaké zábavy,
Lobty, kone, šarkan,
Bubne a zástavy;
Oj vy veľmi krátku
Radosť podávate,
A mladuškú mysel
Pustú zanaháte.

Preto otče poďme,
Rozkážte zapriahať!
Do školy, do školy -
Len ta čím skôr ťahať!
Tam na mňa trváce
Radosti čakajú,
A té duchu môjmu
Občerstvenia dajú!

Andrej Sládkovič (1820-1872) byl slovenský evangelický kněz, básník a překladatel, člen generace Štúrovců, jeho nejznámějšími díly jsou hrdinský epos Detvan a milostná báseň Marína.