Poezie

Podzimní vítr odnesl mé jméno

Richard Wright. Foto Gordon Parks

(haiku Richarda Wrighta)

Následující příspěvek reaguje na neuvěřitelný nedostatek překladů amerických haiku do českého jazyka a pokusí se vám prezentovat několik přeložených textů haiku Richarda Wrighta (přeloženo podle: Wright, Richard: Haiku. Skyhorse Publishing 2012).

Wright se narodil roku 1908 a zemřel 1960, v češtině vyšla v několika vydáních jeho kniha Černý chlapec (Black Boy), ale jako by se zcela zapomnělo na jeho texty haiku, které se v Americe (soudě podle ohlasů na různých serverech) těší popularitě. Wright byl celý život novelistou, esejistou a romanopiscem, ale v posledních dvou letech svého života začal velice intenzivně psát formou haiku. Jedná se o jeho jediný příspěvek na poli poesie. Za dva roky dokázal napsat téměř čtyři tisíce textů, z nichž pak 813 vybral pro publikaci v knize This other world, výbor z této knihy můžete nalézt v anglických internetových knihkupectvích pod názvem HAIKU.

Zdaleka ne všechny Wrightovy krátké texty mohou být bez obtíží skutečně označeny jako haiku, Wright, jak bylo řečeno, napsal za velmi krátkou dobu až obdivuhodný počet textů, mnohdy se jedná především o lyrické miniatury ve třech verších. Na druhou stranu ale Wright ve většině případů dodržuje pojetí haiku jako přítomného zážitku, takřka vždy mají jeho texty formu 5-7-5 a také často obsahují tematické slovo (kigo). Wright navíc dokáže precizně zachytit na minimálním prostoru syrovost okamžiku. Tato vlastnost je typická i pro jeho romány, ale v lyrických miniaturách navíc prokazuje schopnost výborně strukturovat text a soustředit se na drobné detaily.

Při překladu jsem nedodržoval formu 5-7-5, šlo mi především o vystižení myšlenky.Jsem nikdo -
podzimní západ slunce
odnesl mé jméno.


Kočka olizuje
zakrvácenou čepel -
zabíjačka.


Podzimní soumrak -
pavouk zvolna spravuje
prasklinu ve zdi.


Temné borovice -
ani závan podzimního větru
nezčeří jezero.


Podzimní déšť -
chlapec staví vojáčky
na velkou bitvu.


Jak tiším svůj hněv -
jarní hvězdy se rozjasňují
a navrací se vítr.


Slavnostní chvíle -
straky se slétly k pitvě
mrtvé kočky.


Nesmutni, šnečku,
tvé napůl uvnitř
je i napůl vně.


Kameny v rukou chlapců,
strašák byl shledán vinným -
zasněžené pole.


Opouští hnízdo -
špaček chvíli padá,
než roztáhne křídla.


Přeložil a úvod napsal: Pavel Martinec