Poezie

T. R. Field

Povídala krysa kryse. Foto Wikimedia Commons

* * *

Narodil se úplně blbý.
Matka ho s jistým sebezapřením donosila v batohu.
V první obecné se zbláznil z abecedy.
Později přetrpěl zápas povřísel.
V mužných letech, když si to všechno
v jasné chvilce uvědomil, vrhl se
v sebevražedném úmyslu na koleje
dráhy spisovatelské.

Krise krys

Povídala krysa kryse,
že je ten svět samá krise
a že není nad tu krisi,
kterou mají dnešní krysy.
Až ty krysy smete krise,
nebude víc žádné krise.

Blázinec (Orbis bis Pictus)

Na kopečku blázinec,
pod kopečkem hambinec
a uprostřed na stráni
zdravým hrana vyzvání!

T. R. Field (vlastním jménem Theodor Adalbert Rosenfeld, známý pod pseudonymy Bohdan Vojtěch Šumavanský nebo Vratiprst Choromysl Krombožinec, narozen 23. dubna 1891 v Praze, zemřel 4. srpna 1969 tamtéž) byl vnuk rabína a muž mnoha povolání, satirik, mystifikátor, tvůrce nových slov a prokletý básník. Před druhou světovou válkou vydal sbírky Kosočtverce na ohradách a Lomikel na dlásnech, za komunistické nadvlády nemohl publikovat. Až po roce 1989 vyšly jeho verše z pozůstalosti ve svazcích Morodochium a Gottwaldovi do ouška.