Čtrnáctideník Kulturní noviny

34. číslo pondělí 19. 8. 2013

Téma Ekonomika

Rýnský kapitalismus jako inspirace pro dnešek

Poměr mezd k finančnímu majetku

Rýnský kapitalismus je synonymem pro sociálně-tržní ekonomický systém, který se prosadil v poválečném Německu a ovlivnil i další země. Je založen na hodnotách, které berou v úvahu společnost jako celek, na rozdíl od individualisticky a na zisk orientovaného neoliberalismu.

Nedávný článek o reformních snahách Hollandovy vlády (1) na konci zmínil zajímavou paralelu mezi novými návrhy o solidární ekonomice (viz poznámka u citace 1) a tzv. "rýnským kapitalismem" (2). Ráda bych onen vztah důkladněji vysvětlila. V ro ... více »

Společnost a politika

Církevní kritik Helmut Schüller v USA

Helmut Schüller. Foto Lubo Bechný

Představitel rakouské Iniciativy farářů, reformního hnutí v katolické církvi, podnikl třítýdenní přednáškovou cestu po Spojených státech, která měla značný ohlas.

Jestlipak si mladá pastorka společenství z Central Lutheran Church v Portlandu ve státě Oregon takto představovala začátek své oficiální duchovní služby? Zřejmě ani náhodou. Onoho nedělního odpoledne 4. srpna dostala za úkol pozdravit stovky katolík ... více »

Komentář

Bedřich je rodinnej digi

Chruščov vyhrožující avantgardním umělcům bohužel není figurkou z dávno překonané minulosti. Foto Wikimedia Commons

Proč se nedokážeme chovat racionálně? Možná za to může právě vševládný kult racionalismu.

Václav Koubek v jedné své starší skladbě zpívá: Bedřich ví kde jsou Pyreneje Bedřich už všechno čet Bedřich ví kdo by vyhrál válku Bedřich ví kolik přesně je Jó Bedřich se nerýmuje Bedřich nikdy nežertuje Bedřich říká nejsem ... více »

Kultura a umění

Příliš pozdní retrospektiva "českého Dubuffeta"

Ukázka z tvorby Jana Křížka. Repro Czech Film Center

Až do závěru září je možné zhlédnout ve Valdštejnské jízdárně v Praze rozsáhlou výstavu Jana Křížka, umělce opomíjeného, světového, umělce, jemuž šlo výhradně o umění, a přitom vůbec ne o umění.

Jan Křížek (1919-1985) není v českém výtvarném umění někým neznámým, byť do roku 1989 v bývalém Československu jeho dílo v podstatě pro veřejnost zcela neznámým bylo. I když nikoliv pro výtvarníky, především zásluhou Křížkova celoživotního přítel ... více »

Poezie

Dmitrij Kuzmin

Portrét Dmitrije Kuzmina od Leonida Lugovych. Repro www.vavilon.ru

Ukázky z tvorby současného ruského básníka.

Když špatní básníci ve svých verších vzpomínají na dětství, jejich babičky se spolehlivě ukazují jako ze všech nejmoudřejší. Ani jeden špatný básník neměl za babičku hašteřivou stařenu. Z toho je vidět, že hašteřivé stařeny mívají nadanější vnuk ... více »

Fejeton

Tátovy lekce slušného chování

Děti budou takové, jak je vychováme. Foto autor

Mnohé návyky, zkušenosti a zvyky si do svého života přinášíme z období dětství. S přibývajícími lety dozrávají k hlubšímu smyslu.

Dobrý den" nás neustále a všude provázel. Jednou se mi stalo, že náš dvorní malíř pokojů a zdatný natěrač staršího nábytku se volně procházel před obchodem a já jsem si ho ani náhodou nevšiml. Proto jsem ho nepozdravil. Běda mi. Co se dělo poté, na ... více »