Čtrnáctideník Kulturní noviny

38. číslo pondělí 16. 9. 2013

Téma Ekonomika

...aby peníze dávaly smysl

Logo konference

Ohlédnutí za ojedinělou konferencí, jež se v českém prostředí poprvé zabývala jiným pojetím zacházení s penězi, než na jaké jsme zvyklí. Tématem bylo etické finančnictví a jeho instituce.

Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně společně s Trastem pro ekonomiku a společnost a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy uspořádala v Brně 12. a 13. září první konferenci o ... více »

Společnost a politika Domov

Potulky pohraničím aneb nejen sudetská echa - 2. část

Český Rudolec. Foto autor

Cesta za světem, který už není, co býval, a nikdy nebude. Ozvěny paměti rezonují krajinou u rakouských hranic, ale je otázka, co z toho je skutečně důležité pro budoucí život.

Dobrý den, prosím vás, neznáte tu nějakého starousedlíka, pamětníka dob předválečných nebo válečných?" oslovil jsem oba muže. Podívali se na sebe a zavrtěli hlavou. "Tady už nikdo není, to bych musel vědět. Já jsem tu z chlapů nejstarší. Ale já ... více »

Komentář

Triky a pověry

Triky a pověry byl název české kapely, která koncem osmdesátých let slavila velké úspěchy s parodiemi hitů italské popmusic. Název byl narážkou na skupinu Ricchi e Poveri (Bohatí a chudí), která tehdy zněla z rádia či kolotočářských amplionů imrvére: italská hudba se soudruhům nezdála tak ideově závadná jako anglosaská.


Kampaň před předčasnými volbami připomíná ze všeho nejvíce žravou dámu. Všechny politické subjekty zatím poskytly voličům pouze argumenty, proč by jim hlas v žádném případě dát neměli. Zejména strany bývalé vládní koalice v podstatě nemají vůbec co ... více »

Kultura a umění

Povídky z Bosny

Rudolf Bruner-Dvořák: Bosňáci při modlitbě. Repro www.scheufler.cz

Tři realisticky napsané povídky zachycují bosenskou vesnici, její všední život i její národnostní problémy v časovém úseku od poloviny devatenáctého století až po současnost.

Slobodan Srdanović (*1958), autor z Bosny a Hercegoviny, není zřejmě doma tvůrcem šířeji známým, alespoň to vyplývá z informací uvedených v knížce jeho povídek přeložené do češtiny Jakubem Novosadem a vydané u nás v loňském roce. Slobodan Srdanov ... více »

Fejeton

Požehnání

Obrázek nebo fotografie#9255

Autor byl požádán o fejeton a současně příspěvek do knížky o nejstarším primáši na světě a jeho muzice. A jak to dopadlo?

Přemýšlím, čím může k publikaci, která je složena ze slov lidí, pro které je František Hamada soused, učitel, přítel, klasik, či fenomén, který po dlouhá léta studují, přispět člověk jako já, který je z opačného konce republiky, lidovou hudbu má spo ... více »