Téma Domov,Média

Pořádáme konferenci!

Budova fakulty. Foto www.muni.cz

Zajímají nás mechanismy, jimiž si občané zajišťují své politické, sociální a ekonomické zájmy a potřeby, nezávisle na státu a velkých korporacích. Pozvali jsme řadu pozoruhodných osobností.

Kulturní noviny se dlouhodobě věnují tématům, jež jsou alternativami k mainstreamovým trendům. Jedním z nich je problematika družstevnictví, ale v obecné rovině se jedná o všechny iniciativy, hnutí a subjekty, jejichž existence je založena na vůli lidí "zdola". Tedy na dobrovolné a aktivní participaci občanů, kteří se nechtějí spoléhat na stát a velké investory, ale rozhodují o pro sebe důležitých věcech sami. Třeba jenom tím, že posílají každý měsíc příspěvek na provoz rádia, jako je například Radio Proglas.

Komunitou podporovaná média

Zrovna tato stanice je příkladem komunitou podporovaného média. Vznikla roku 1995 a z původních několika zaměstnanců se její tým rozrostl na několik desítek s dalšími desítkami dobrovolných externistů. Podobně se od roku 2006 úspěšně rozvíjí mladší televizní vysílání TV Noe. Co je jejich společným jmenovatelem? Nabízejí svým křesťansky orientovaným posluchačům a divákům to, co pro ně není dostupné v roztříštěné nabídce komerčních a veřejnoprávních médií - svébytně eticky orientovaný program, pocit sdílené komunity. A vysílají bez reklamy. Zástupce TV Noe, režiséra a salesiánského kněze Leoše Ryšku, jsme pozvali na naši konferenci, abychom se dozvěděli, jak funguje takovýto mechanismus založený na přímé podpoře diváků.

Občanská iniciativa a politické hnutí

Co mají společného družstva a nejrůznější komunity? Sdílený zájem svých členů, rovnoprávnost a ochotu podílet se aktivně na existenci toho či onoho útvaru. To je to, co nás zajímá. Bez ohledu na politické, sociální či hospodářské zaměření. Princip společného díla a sdílené ideje je univerzální. Smysluplná rezonance, která spojuje lidi bez ohledu na masivní propagandu či nákladnou reklamu. Příkladem rezonance přetavené do politické iniciativy byla prezidentská kampaň Táni Fischerové, jejíž programové ideje oslovily přes 180 tisíc sympatizantů - a to s minimálními prostředky: Vše běželo spontánně, lidé svépomocí šířili hlasovací archy a pořádali veřejné akce. Také paní Fischerovou jsme pozvali na naši konferenci.

Komunita versus velkoobchod

Běžný člověk je v zajetí obchodních mechanismů, nad nimiž nemá kontrolu či spíše, které kontrolují jej. Komunitou podporované zemědělství či svépomocná vesnická komunita jsou cestami, jak si vytvořit přímo svoje zdroje, vzít za ně spoluzodpovědnost a současně mít garantováno, že dostávám přesně to, co chci, a ne jakkoli upravovaný produkt. Těmito tématy se budou zabývat Veronika Frélichová, která pod nadací Veronica rozjížděla projekt komunitou podporovaného zemědělství v Brně, a Alena Suchánková, která je součástí rozvíjející se vesnické komunity na Valašsku. O inspirativních tradicích předválečného českého družstevnictví pohovoří Naďa Johanisová.

Legislativní prostředí v ČR a kudy dál

Demokratický stát by měl svým občanům sloužit. To znamená především vytvořit takový legislativní rámec, který umožňuje a usnadňuje jejich spontánní aktivity a vytváření struktur, které vedou k jejich svobodě a nezávislosti. V našich podmínkách je v plenkách otázka družstevnictví, participativní ekonomiky a také etického finančnictví, které neslouží vlastníkům bankovních domů, ale skutečně lidem, kteří mu svěřují své peníze. O této problematice budou pojednávat Ilona Švihlíková a Květoslava Pohlhammer Lauterbachová a nastíní možnosti, jak zlepšit stávající stav.

Média jako kritický hlas i politická síla občanské společnosti

Už jsme nastínili existenci komunitních médií se specifickým posláním. V rovině politické se v České republice pomalu etablují i politicky zaměřená média, jako jsou Deník Referendum či Britské listy, na jejichž provoz přispívají zásadním způsobem čtenáři. Pro naše prostředí chceme také přinést inspiraci: Jako příklad úspěšného mediálního družstevního projektu představíme berlínské noviny taz.die tageszeitung ústy vedoucí družstevního projektu taz, Konny Gellenbeckové. Toto družstvo si za dvacet let existence získalo podporu více než 13 tisíc členů po celém Německu, kteří stabilizovali deník natolik, že v dnešní době, kdy se média propadají do ztrát a bulvarizují svůj obsah ve snaze nalákat čtenáře, taz si stále drží kvalitu i počet čtenářů. A nekompromisní kritickou a nezávislou pozici.

Srdečně Vás zveme!

Konferenci pořádáme ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Konference se bude konat 12. října 2013 v budově FSS MU na ulici Joštova 10 od 13 do 19 hodin.