Čtrnáctideník Kulturní noviny

43. číslo neděle 20. 10. 2013

Téma Média

Přimět demokracii fungovat

Logo organizace AMARC-Europe. Repro www.applesoranges.eu

V Brně se 4. a 5. října konala mezinárodní konference o komunitních médiích. Co to jsou komunitní média a jaká je jejich pozice a role ve středoevropském kontextu?

Konference Brno '13 Media Diversity for Democracy byla za vydatné pomoci místních dobrovolníků zorganizována evropskou sekcí World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC-Europe) a Community Media Forum Europe (CMFE). Tyto organizace ... více »

Komentář

Putin ante portas

Putin, nebo Berlusconi? Nebo radši ani jeden?

Před minulými volbami se strašilo Řeckem, teď se straší Ruskem. Je to sice silnější kalibr, ale v rukou českých žurnalistů se může změnit v bumerang.

V demokratickém státě je samozřejmě vždy možné diskutovat o tom, zda mají být poslanci voleni většinovým, nebo poměrným systémem nebo jaké pravomoce má mít hlava státu. Škoda jen, že česká média zastávají vždy takový názor, jaký se jim zrovna hod ... více »

Komentář

Benešovy dekrety a církve

Bývalý německý kostel v Olomouci. Foto Michal Maňas

Stručný komentář o právním postavení církevních institucí a jejich historické kontinuitě ve vztahu k poválečným majetkovým opatřením.

V tisku se objevily informace, že církevní restituce snad mohou prolomit Benešovy dekrety č. 12 a 108/1945 Sb. Přitom restituční zákon výslovně stanoví, že se majetek podle nich zabavený nevydává. Ovšem toto ustanovení je zbytečné. Zmíněné dekret ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Norská inspirace: O feminismu v demokracii (1. část)

Pamětní mince k jubileu. Foto Dagbladet

Letos je tomu právě sto let, co norské ženy získaly svrchované právo volit. Událost je v médiích označována jako "výročí voleb", tedy nikoliv pouze jako výdobytek v boji za ženská práva, ale jako historicky první volby s plošně přístupnou účastí, tedy účastí neomezenou majetkem, sociálním postavením a poprvé ani pohlavím.

V červenci tohoto roku jsem zahájil svůj studijní pobyt v Norsku. Zemí jsem byl již delší dobu zaujat - a v tom můj případ není patrně nijak výjimečný - především pro určité fluidum dobře fungující společenské solidarity, jež (nejen) v českých mé ... více »

Kultura a umění

Francouzský bohemista o Vladimíru Holanovi

Pamětní deska na Holanově domě U lužického semináře 97/18. Foto Wikimedia Commons

O jednom pohledu na českou literaturu zvenku, z Francie. Recenze knihy literárního vědce Xaviera Galmiche o Vladimíru Holanovi.

Bývá zpravidla velmi podnětné, když o malém českém rybníčku vysloví názor někdo, kdo není jeho součástí a nebyl jím formován. Pohled nezatížený tuzemským předporozuměním, či lépe řečeno determinovaný jiným předporozuměním nám může vyjevit ty aspe ... více »

Kultura a umění Osobnosti

Kdo žije pod ochranou Nejvyššího...

Václav Renč. Foto www.sokolov.casd.cz

Letos uplynulo čtyřicet let od smrti Václava Renče, básníka, jehož dílo vždy "rostlo stranou". Posledním textem, na němž před svou smrtí pracoval, byl překlad Knih žalmů.

Těžko sledovat všechna výročí, ale jsou tu profesionálové, kteří je sledují. Například v Českém rozhlase. A tak byla na vlnách stanice Vltava v pátek 11. října odvysílána premiéra pořadu, který měl připomenout, že před čtyřmi desítkami let zemřel ... více »

Kultura a umění

Literární klenot Slovácka v ohrožení

Obálka časopisu Malovaný kraj. Repro Patrioti Uherský Brod

Malovaný kraj je vlastivědný a národopisný časopis, který se čtenářům poprvé představil v roce 1946. Tehdy byl založen skupinou slováckých patriotů v čele s Františkem Hřebačkou, který je širší veřejnosti znám coby autor lidových písní pod jménem Fanoš Mikulecký.

Původní koncepce časopisu byla z velké míry určována romantickým pohledem zakladatelů na jejich domovinu. Přispěvatelé rekrutující se z řad odborné veřejnosti i obyčejných venkovanů se snažili nejen zachycovat bohatství lidové kultury, ale také č ... více »

Kultura a umění

Výstava čínské kaligrafie a malby

Taj Ťün Hejzlarová: Krajina Žluté hory, tuš a barvy na čínském papíru Xüan, 2 autorské pečeti.

Výstava obrazů a kaligrafií paní Taj-ťün Hejzlarové v brněnské Místogalerii je ojedinělým nahlédnutím do světa tradiční čínské malby a kaligrafie.

V Místogalerii na brněnské Skleněné louce do 2. listopadu probíhá v našich podmínkách málo vídaná výstava tradičních technik čínské výtvarné tvorby. Malířka, kaligrafka, spisovatelka a překladatelka Taj-ťün Hejzlarová se narodila v roce 1932 v čí ... více »