Kultura a umění

Literární klenot Slovácka v ohrožení

Obálka časopisu Malovaný kraj. Repro Patrioti Uherský Brod

Malovaný kraj je vlastivědný a národopisný časopis, který se čtenářům poprvé představil v roce 1946. Tehdy byl založen skupinou slováckých patriotů v čele s Františkem Hřebačkou, který je širší veřejnosti znám coby autor lidových písní pod jménem Fanoš Mikulecký.

Původní koncepce časopisu byla z velké míry určována romantickým pohledem zakladatelů na jejich domovinu. Přispěvatelé rekrutující se z řad odborné veřejnosti i obyčejných venkovanů se snažili nejen zachycovat bohatství lidové kultury, ale také čtenáře podněcovat k zachovávání a podpoře venkovských tradic. Byť romantický náboj Malovaného kraje byl časem utlumen ve snaze dodat periodiku serióznější charakter, časopis šíří étos buditelství dodnes. V současné záplavě dravých komerčních plátků lze tuto vlastnost považovat za přednost.

V celobarevném časopisu mapujícím oblast jihovýchodní Moravy si můžete počíst nejen o slovácké lidové kultuře či osobnostech folklorního dění, ale také se dozvědět ledacos o moravské přírodě, architektonických památkách či umělcích majících ke Slovácku osobnější vztah. Časopis uveřejňuje také básně regionálních literátů doplněné vkusnými ilustracemi nebo úsměvné příběhy zasílané lidmi ze slováckých vesnic. Můžete zde narazit i na rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo na články recenzující regionální knižní či hudební produkci. Většina textů přitom nestárne, a proto se k nim můžete vracet i po letech jako do literárního archivu Slovácka.

Časopis v současné době vychází šestkrát do roka jako dvouměsíčník. Vydává ho občanské sdružení s podporou krajů, některých slováckých mikroregionů, měst, obcí či nadací. Je však smutným obrazem dnešní doby, že právě tento časopis rok co rok zápasí o přežití. I přes uvedenou podporu je obtížné najít stabilní finanční zdroje. Z pouhého předplatného si časopis na sebe nevydělá a zatím jen hrstka slováckých obcí je ochotna jej každoročně finančně dotovat. O podpoře ze strany regionálních firem nemluvě. Na žádosti o mecenášství tohoto druhu většinou nereagují. Mnozí si neuvědomují, jak je koncepční podpora regionální kultury pozitivní a jak je pro charakter regionu existence takového časopisu důležitá.

Lidé, kteří Malovaný kraj po druhé světové válce zakládali, věděli, proč tak činí, a jistě by se divili, že v dnešní mnohem blahobytnější době bude periodiku hrozit zánik. Investice do kvalitní kultury se přitom vrací dvojnásob. Byť se nejedná o dividendy finanční, jsou pro společnost důležité. Žehráme nad úpadkem morálky, nad snižující se kvalitou vzdělávání. Kultura přitom kultivuje člověka a vnáší do nevybíravého tržního světa jiné impulsy než jen materiální. Snad si to politikové, starostové i potenciální donátoři uvědomí. Tento regionální klenot mezi časopisy potřebuje jejich podporu. Pokud ona nebude, Slovácko přijde o literární vzácnost, kterou pak už někdo jiný stěží vzkřísí. Malovaný kraj je regionálním dědictvím, které bychom měli zachovat. Časopis má kvalitu prověřenou léty. Proto si zaslouží zájem, ochranu i podporu.

Autor je členem redakční rady Malovaného kraje.

Více informací o časopisu, jakož i jeho kompletní bibliografii od roku 1946, naleznete na webové adrese www.malovanykraj.cz.

Dodatek šéfredaktora Kulturních novin:

Malovanému kraji je nutno vyjádřit podporu. Je to opravdu ojedinělé regionální periodikum, kvalitní a zrcadlící svébytnou kulturu jihovýchodní Moravy. V tom spočívá jeho neobyčejná zásluha právě dnes, v době značné centralizace České republiky. O Malovaném kraji se vyjádřil s velkým respektem i spisovatel Ludvík Vaculík.