Kultura a umění

Literární soutěž Františka Halase zná své oceněné

Účastníci soutěže na kunštátském zámku. Foto lsfh.webnode.cz

Laureátkou 41. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitelkou Zvláštní ceny Klementa Bochořáka (vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi) se v sobotu 19. října 2013 v Kunštátě stala Klára Šmejkalová.

Klára Šmejkalová (1993) je studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S jejími básněmi se lze potkat například na stránkách Literární.cz/ a nás může potěšit, že Klára se objevila ještě coby studentka gymnázia i na stránkách Kulturních novin (7/2012), odkud je následující báseň:


Úhel otočení

Skláníš tvář nad vyváleným těstem,

vizí nové kůže na chodidlo, tahů na

šachovém poli s figurkami v podobě

stolní lampy, detektiva s lupou, věřícího

před obrazem madony: značka pro

odstřihnutí a úhel otočení

při pohledu do zrcadla, na padající kusy

obličeje z porcelánu nasáklého cibulí;

na slzy, jež se nekutálejí, ale tiše slézají

po hrůzou rozšířené zornici, oku na šále

omotané jak okraje napuštěné vany;

na osobu, jež není mužem ani ženou.


Další ukázka tvorby Kláry Šmejkalové pochází z Literární.cz:


Hladina

U země má vzduch hustotu vody, vzhlédnutím
se stmívá, připlouvá loď z kůry
dubu, u kterého odříkáváš slova. Ne, opravdu,
pod klenbou tohoto
chodidla bys měl spočinout, se zavázanýma
očima zašeptat zpověď: lidé stojí

v pozoru jak fukary, hlavy se jim pozvolna
mění v bubliny, když se pouštějí
zábradlí, přecházejí most. Během pohybu
odlesky světla vytvářejí průhledná
jádra buněk a ty tu stále jsi, tak uchop
nohy, v očnici spící ryby se vynes na hladinu.


Básnický medailon Kláry Šmejkalové vyjde v časopisu Host 9/2013. Její básnická prvotina bude představena nejpozději při vyhlášení Literární soutěže Františka Halase (LSFH) v roce 2014.


Pár slov o letošní soutěži

41. ročníku LSFH pro začínající básníky se zúčastnilo 59 autorů z celé České republiky. Uznání poroty LSFH 2013 dále získali Aneta Čamová (1991), Petr Steindl (1994) a Václav Vomáčka (1983).

Soutěž je určená pro autory od 15 do 29 let a probíhá nepřetržitě od roku 1972. Jejím cílem je podchytit mladé literární talenty, umožnit vzájemnou konfrontaci jejich tvorby a dát nejlepším příležitost práce publikovat a propagovat je. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát, Kruh přátel umění Kunštát a Společnost přátel mladé poezie. Vyvrcholení ve formě kunštátského setkání deseti vybraných tvůrců, jehož hosty byli básníci Milan Děžinský, Jan Delong (laureát soutěže z roku 2011) a Pavel Zajíc (laureát soutěže z roku 2012), proběhlo letos podruhé. Součástí Halasova Kunštátu bylo rovněž uvedení 1. svazku Edice LSFH - básnické sbírky Pavla Zajíce: Ona místa.