Čtrnáctideník Kulturní noviny

45. číslo neděle 3. 11. 2013

Téma Domov,Kultura,Osobnosti

Jubileum Mistra Heřmana

Levočský oltář svatého Jakuba (detail). Repro archiv KN

Řezbář a restaurátor Heřman Kotrba (1. 11. 1913 - 4. 1. 1989) byl svým založením osobností renesanční. Vedle vlastní řezbářské práce se podílel se svými sourozenci i na restaurování slavného oltáře Mistra Pavla v Levoči. Dílna bratří Kotrbů patřila k brněnským kulturním fenoménům.

Kdo někdy zavítal do dílny bratří Kotrbů na brněnském Petrově, kde v kamínkách hořel oheň a vzduch byl prosycen vůní dřeva a klihu, či kdo měl možnost navštívit Heřmana Kotrbu ve střelické vile, v pokojích plných obrazů a plastik, s kazetovými strop ... více »

Téma

O dílně a jejím životě

Kotrbovo ex libiris. Repro archiv KN

Ukázky z dosud nevydaných rukopisných vzpomínek, jež řezbář uspořádal rok před svou smrtí.

Dílna, to je místo, kde se dělá. Není to atelier. Dílna má svou typickou atmosféru, vůni, zabarvení. Každá, a byl jsem už v mnoha dílnách, přece není ani jedna zcela jako druhá. Zvlášť pak dílna, kde se pracuje s dřevem, a to jen ručně, bez pomoc ... více »

Společnost a politika Média

Povrchní ČTK a česká média pod vlivem čínské propagandy

Čínský represivní aparát si občas potřebuje odpočinout, ale to ještě neznamená liberalizaci. Foto www.abunda.ru

Na případu zadrženého čínského novináře Čchen Jang-Čoua se ukazuje bída zahraničního zpravodajství a publicistiky v českém mediálním prostředí.

Zatímco na jedné straně v českém mediálním prostoru funguje vcelku účinně primitivní antikomunistické strašení, založené na neexistujících hrozbách (KSČM je na míle vzdálena bojovné a totalitářsky založené straně minulosti, stejně jako je nám vzd ... více »

Společnost a politika

Výzkumy prokazují schopnost přirozené obnovy lesa

I poničený les má ještě šanci. Foto www.sumavanenaprodej.cz

Říjnové číslo časopisu Živa přineslo shrnutí třiceti let vědeckých výzkumů, které se týkají mechanismů přirozené obnovy lesa, a tím i smysluplnosti udržení bezzásahové zóny v Národním parku Šumava.

Do vleklé diskuse o dalším směřování Národního parku Šumava přibyla nová fakta. Vědci se rozhodli zveřejnit výsledky řady dlouhodobých výzkumů zabývajících se šumavskou přírodou. Výzkumy se týkají právě nejvíce diskutovaných témat, jako je dynami ... více »

Kultura a umění

Nové kousky starého skeptika

Jiří Sopko bez lidí. Repro navystavu.wordpress.com

Na Královské cestě, v hlučném centru historické Prahy plném lidí, Jiří Sopko na výstavě nazvané "Bez lidí" velice překvapil. Zcela změnil svůj malířský rukopis a jeho nová tvorba, to jsou především obrazy lesů a polí.

Pár dnů poté, kdy jsem navštívil výstavu Jiřího Sopka, otevřel jsem náhodně prózu Egona Bondyho Údolí - a stržen textem svého oblíbeného autora přečetl jeho novelu za jeden večer, a to už potřetí v životě. Stále stejně okouzlen. A jak už to tak ... více »

Kultura a umění

Astrologie je v mých očích jazykem

Andreas Cellarius: Hvězdná mapa. Repro www.vintageprintable.com

Známá astroložka Martina Lukášková, kurátorka a účastnice mezinárodní výstavy Astrology&Arts (5.−30. listopadu 2013 v Brně) nám odpověděla na několik otázek.

Astrologie je pro mnoho lidí spjata s jakýmsi tajemnem či dokonce v očích mnohých je předvědeckou, šarlatánskou disciplínou, která patří do historie. Ale ona zřejmě něco sděluje i dnes. Proč? Jaké má uplatnění? K jakým dnešním disciplínám má blí ... více »

Kultura a umění

Já mám rád, když je tam řeka

Jan Vladislav v sedmdesátých letech. Foto Slovník české literatury

Recenze na vzpomínkovou knihu básníka a překladatele Jana Vladislava.

… zaznívá v jedné pasáži knihy, kterou právě recenzuji. I domnívám se, že Jan Vladislav takto připomněl nejen jednotlivé štace svého bohatého a nelehkého života, leč také vlastnosti, jež měl tento společné s vodním tokem: svobodu plynutí, úskalí zát ... více »

Poezie

Tereza Šimůnková

Tereza Šimůnková, Brémy. Foto www.literarnidum.cz

Ukázky básní z nedávno vydané sbírky Moje polednice (Literární salon, sv. 19, Praha 2013).

Nová Polednice Tohle je sbírka plná násilí nezvládnuté zloby Veliký Odpouštěč se přiopil malí jsou na odpouštění malí já čekám čekám jestli povyrostu na hrej si! tiší mě krásná paní trochu se prospíš a když se vzbudíš slibuju projedem krajinou na ho ... více »