Společnost a politika

Výzkumy prokazují schopnost přirozené obnovy lesa

I poničený les má ještě šanci. Foto www.sumavanenaprodej.cz

Říjnové číslo časopisu Živa přineslo shrnutí třiceti let vědeckých výzkumů, které se týkají mechanismů přirozené obnovy lesa, a tím i smysluplnosti udržení bezzásahové zóny v Národním parku Šumava.

Do vleklé diskuse o dalším směřování Národního parku Šumava přibyla nová fakta. Vědci se rozhodli zveřejnit výsledky řady dlouhodobých výzkumů zabývajících se šumavskou přírodou. Výzkumy se týkají právě nejvíce diskutovaných témat, jako je dynamika lýkožrouta smrkového, schopnost přirozené obnovy šumavských horských lesů a rašelinišť, či regenerace šumavských jezer. Výzkumy potvrzují nejen unikátnost šumavské přírody, ale i její schopnost přirozené obnovy. Dávají za pravdu těm, kteří prosazují důležitost bezzásahových zón, a vyvracejí častá tvrzení o mrtvé přírodě zničené kůrovcem.

"Výsledky výzkumů dokazují, že i přes kůrovcovou gradaci a následné odumírání dospělých smrků je příroda v centrální části Šumavy unikátním a plně živým ekosystémem, kterému lesnické zásahy v zásadě škodí, protože ho odklánějí od přirozeného vývoje," vysvětluje jeden z autorů Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Výsledky uvedených výzkumů byly zveřejněny v říjnovém čísle časopisu Živa, který vydává Akademie věd České republiky. Jsou zpracovány v podobě populárně-vědeckých článků, aby byly srozumitelné nejen odborníkům, ale i laikům, kterým problematika Národního parku Šumava není lhostejná.

Kromě těchto článků je zde publikován i návrh nové zonace NP Šumava, který z těchto vědeckých výzkumů vychází.

"Diskuse o dalším směřování Národního parku Šumava by měla být především diskuse odborníků, zakládající se na vědeckých faktech. Problematika lesních ekosystémů a přirozené obnovy horských lesů je poměrně složitá a zjednodušení typu 'uschlý strom rovná se mrtvý les' jsou pouze účelovým nástrojem pro manipulaci s veřejným míněním. Řada lidí, včetně politiků v předvolebních diskusích, ze sebe dnes dělá odborníky na Šumavu jen proto, že se tam byli projít a viděli tam uschlé stromy. O přirozeném vývoji lesa ale nevědí nic a vše srovnávají s hospodářským lesem. Doporučuji veřejnosti, aby se nenechala oklamat některými politiky a dalšími lidmi, kteří mají na Šumavě své vlastní zájmy. Díky zveřejnění vědeckých faktů se mohou lidé sami přesvědčit, jaká je na Šumavě situace a udělat si svůj vlastní názor," komentuje zveřejnění výsledků Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Celý článek je ke stažení zde:

http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/30-let-vyzkumu-sumavskych-jezer-regenerace-z-okyse.pdf