Komentář

Zpráva BIS: Dysfunkce státu, vysávání veřejného sektoru, klientelistické struktury

Sídlo BIS v Praze-Stodůlkách. Foto Wkimedia Commons

Situace je vážná. Bezpečnostní informační služba zveřejnila svůj rozbor situace, který svědčí o rozsahu rozpadu funkčnosti státu. Mezi ožehavá témata patří outsourcing služeb, PPP projekty (spolupráce státu a soukromého sektoru), neprůhledná struktura obecních společností, klientelismus (střet zájmů) a absence konkrétní odpovědnosti představitelů státní správy.

Bezpečnostní informační služba (BIS) vydala ve čtvrtek 7. listopadu výroční zprávu za rok 2012. Je dostupná zde.

Jestli můžu čtenáře o něco poprosit, přečtěte si ji. Zvláště pak kapitoly 3.1 (Ochrana významných ekonomických zájmů) a 3.2 (Organizovaný zločin). Z kapitoly 3.2 cituji:

"BIS se v roce 2012 soustředila na dva hlavní aspekty organizovaného zločinu v ČR - dysfunkci orgánů státní moci a působení regionálních klientelistických struktur.

Přestože tato zpráva popisuje zjištění, k nimž BIS dospěla v roce 2012, je třeba připomenout, že popisované jevy nelze v žádném případě považovat za 'fenomén roku 2012'. Takové zjednodušení by bylo mylné a zavádějící, protože celá řada uváděných negativních jevů je v různých formách a podobách ve společnosti přítomna již minimálně od posledních let minulého století.

BIS zaznamenala aktivity skupin působících nelegitimními metodami na rozhodování nejvyšších orgánů státní správy, samosprávy a legislativní proces v ČR způsobem, který negativně ovlivňoval výkon základních funkcí státu.

Struktury organizovaného zločinu nejen nadále systematicky vyváděly prostředky z veřejných rozpočtů (např. prostřednictvím dotací, veřejných zakázek, outsourcingu veřejných služeb), ale zejména byly schopny ovlivnit důležitá rozhodnutí orgánů státu a samosprávy, která se týkala infrastrukturních projektů, dotačních programů, veřejných zakázek souvisejících s poskytováním veřejných služeb, či samotný legislativní proces.

Organizovaný zločin úspěšně využíval stavu, který lze zjednodušeně charakterizovat jako zásadní absenci faktické osobní odpovědnosti představitelů orgánů státní správy či samosprávy i volených zástupců občanů za učiněná rozhodnutí."

Kritický stav, ale i šance

Po přečtení této a dalších částí zprávy, kde jsou rozebrány například regionální klientelistické struktury, které slouží k vyvádění veřejných prostředků skrze obecní společnosti, nabývá člověk nutně pocitu, že každá budova krajského úřadu či ministerstva je zasažena infekcí organizovaného zločinu. Rozsah úpadku v koncepčním přístupu ke správě státu a v obecném nedostatku étosu je zřetelný.

Ale na druhou stranu: Zprávou BIS získáváme jedinečný materiál, který nám zformuloval neuralgické body, jež je třeba řešit v rovině politické. Současný střet v ČSSD, vítězné straně voleb, který je nutno vnímat nikoli jen jako mocenský boj dvou znepřátelených křídel, ale také symbolicky jako boj o koncepci politiky ("nelhat a nekrást"), a programové profilování jejích koaličních partnerů nám dávají obrovskou šanci nastolovat znovu a znovu důležitá témata k řešení a trvat na jejich implementaci do politických programů a konkrétních legislativních návrhů.

Je na nás, občanských iniciativách, médiích a dalších společensko-politicky angažovaných aktérech, jestli si tuto šanci necháme proklouznout mezi prsty, anebo jestli sami přispějeme ke zlepšení poměrů. Je potřeba analyzovat konkrétní situace, formulovat návrhy a organizovat petice, podávat podněty svým politickým zástupcům. Nikdo to za nás neudělá.