Čtrnáctideník Kulturní noviny

47. číslo pondělí 18. 11. 2013

Téma Domov

Jakou váhu má veřejný zájem?

Pohled na podium. Foto autorka

Rozbor situace kolem zamýšleného rozšíření letiště Vodochody poukazuje na principielní otázky ohledně uplatnění veřejného zájmu při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a při prosazování zájmů soukromého investora proti zájmům dotčených obyvatel a daňových poplatníků.

V době povolebního chaosu na konci října zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) souhlasné stanovisko k záměru rozšíření Letiště Vodochody. Přeměna továrního letiště na mezinárodní terminál s 35 tisíci pohyby ročně podle stanoviska MŽP ... více »

Kultura a umění Kultura

Lang není jen umělcem

Dominik Lang. Foto Lukáš Bíba

Dvacátým čtvrtým laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého je konceptuální sochař. Zdá se, že na jeho ocenění se shodne kritika s diváky.

Když jsem chtěl soubor s rozepsaným textem o Ceně Jindřicha Chalupeckého uložit do paměti svého počítače, v příkazovém řádku "název" se objevilo: Lang není jen umělcem. Znejistěl jsem. Program automaticky obsadil chybějící název prvními čtyřmi slovy ... více »

Kultura a umění

Česko je oproti Polsku svobodná země

Útok na squat Przychodnia, 11. listopadu 2013. Foto www.indymedia.nl

Rozhovor s Robertem Rybickim, v Polsku uznávaným básníkem, autorem pěti sbírek. V druhé polovině letošního léta Robert Rybicki žil v Praze na squatu na Cibulce.

Nedávno vyšel na internetových stránkách časopisu Tvar rozhovor s tebou, který jsme dělali v polovině srpna, na začátku tvého pobývání v Čechách. Ten rozhovor se opozdil a nevyšel, bohužel, v tištěné podobě. Tady v Praze jsi bydlel na squatu, a t ... více »

Poezie

Vějíř z žáru

Autorské čtení Roberta Rybického. Foto Michał Kobyliński

Báseň Roberta Rybického.

Vějíř z žáru Slina září na asfaltu.          toaleta rektorátu Z cigarety ještě není popel a neřekne už ani popel.  štěrká škvára fleky potu Idea svírá tělo jako obruč sud. V tom kraválu vyvstal čistý, ryzí hlas, který somruje.  Do mých ot ... více »

Kultura a umění

Každá tvář je událost

František Drtikol: Dvě dívky, 29,5 x 24 cm, vintage print, 20. léta. Repro www.ambrosiana.cz

Nad novým románem Jana Němce Dějiny světla (Host 2013), který vychází z života slavného fotografa Františka Drtikola.

V jednom z válečných dopisů František Drtikol napsal, že slunce je jeho bůh. O patnáct let dříve, na konci noci v jedné ze zakouřených mnichovských pivnic Drtikolův spolužák vášnivě zadeklamoval, že Prométheův oheň je ve skutečnosti touha, kterou ... více »

Literární ukázka

Dopis z vinohradské radnice o vinohradských záležitostech

Radnice města Královské Vinohrady. Foto www.fotohistorie.cz

Jak se hospodařilo s obecními prostředky před sto lety.

Slavná redakce! Členové obecního zastupitelstva vinohradského a celá vinohradská radnice byli v poslední době napadeni v některých listech brutálním způsobem. Byl jsem požádán pány kolegy ze zastupitelstva, abych věcně rozebral a objasnil pos ... více »

Fejeton

Rouhání

Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Foto autor

Před 24 lety padl v Československu komunistický režim.

Napadlo mě to, když jsem nemohl sehnat párátka. Totiž: V roce 1988 jsem byl poprvé v zahraničí. Rodiče se po patnácti letech od svatební cesty opět vydali do ciziny (shodou okolností opět do NDR) a mě (tehdy desetiletého) vzali s sebou. Vzpom ... více »