Poezie

Vějíř z žáru

Autorské čtení Roberta Rybického. Foto Michał Kobyliński

Vějíř z žáru


Slina září na asfaltu. 

        toaleta rektorátu

Z cigarety ještě není popel

a neřekne už ani popel. 

štěrká škvára

fleky potu

Idea svírá tělo

jako obruč sud.

V tom kraválu vyvstal čistý,

ryzí hlas, který somruje. 

Do mých otupených uší

se dralo bušení hlav o stoly,

právě když jsem se zkoušel

soustředit 

na jediné slovo,

které přicházelo 

odněkud z dálky, zpoza

moře, krystalické,

vyvázané

ze závazků, 

bezvýhradné,

celý dvůr je vystlaný

lebkami arbitrů

oklamaných logikou. 

k závěru dojít po kolenou 

Mýtus putuje tam, odkud začal putovat. 

      život

spočívá, dýchá 

v tempu přílivu a odlivu.

Bod počátku

míní mýtus. 

to zvlhnutí rohovky

pod vodou ideje o sobě

v zóně při dně, kde 

nás k sobě přikutálelo

neklidné 

moře jazyka do 

zálivů jazyků, jazyků

ledovců, kde těla ztrácí objem,

aby udržela v rovnováze poměr  

vody

k hmotnosti těla 

řeči, kde jsme vydechovali

více, než jsme vdechovali,

měnili se v láčkovce

s chapadélky hmatajícími

v hloubce

řeči vody 

a každé tvoje slovo

bylo vznášející se vlnou. 

Tehdy jsem se nesměle

vyplazil na led. 

Když existuješ ty, jak můžu

přestat pochybovat o lidech. 

 (ze všeho MAJÍ STRACH,

  ze ztráty kontroly, mít

  kontrolu nad čímkoliv, ničím

  koliv. 

          Poezie 

  je matematika 

        nedosažitelného 

        řádu. Život

        uzavírá teprve

        vesmír – jen o něco dřív

  tepající srdce 

  slunce, které čerpá 

  krev dalšího týdne,

  výživnou 

  a zářící. 

           Jen

        o něco dřív

   - ty.) 
Přeložil Petr Motýl.

Robert Rybicki (nar. 1976 v Rybniku) je polský básník a performer.