Společnost a politika Domov

Konec projektu místních sociálních služeb, otázky trvají

Marie Cacková (uprostřed) ještě jako jihomoravská radní. Foto www.kr-jihomoravsky.cz

Příběh Místních sociálních služeb je poučný v několika ohledech. Ukazuje propojenost politiky s činnostmi placenými či částečně dotovanými z veřejných rozpočtů a slabiny legislativních a odborných mantinelů v sociální oblasti.

V KN 44-2013 jsem psal o projektu Místní sociální služby (MSS), jehož záměrem bylo s podporou Jihomoravského úřadu práce rekvalifikovat a zaměstnat velký počet dlouhodobě nezaměstnaných jako pečovatele pro staré, postižené či jinak nesoběstačné občany. Na základě určitých indicií jsem došel k závěru, že to byl ryze podnikatelský projekt postrádající étos sociální služby a navíc nebylo jasné, jestli je vůbec v této podobě v současnosti potřebný. Už koncem října začínalo být jisté, že spěje k zániku.

Moje tušení se potvrdilo a 27. listopadu vydala ČTK zprávu, kterou převzala i další média, že MSS má vrátit dotaci 18 milionů korun a že je v likvidaci. ČTK vycházela z údajů centrály Úřadu práce: "Podle její mluvčí Kateřiny Beránkové příjemce podpory nedokládal potřebné dokumenty. Týkalo se to mimo jiné mezd. Projekt zahájila letos na jaře krajská pobočka Úřadu práce v Brně. Správní rada společnosti Místní sociální služby už rozhodla o zániku organizace zrušením s likvidací. Jihomoravská pobočka Úřadu práce loni v dubnu zveřejnila projekt na podporu nových pracovních míst. Za více než 50 milionů korun chtěla podpořit vznik zhruba tisícovky pracovních míst v pečovatelských službách. Ředitelka pobočky Marie Cacková tehdy uvedla, že v terénní pečovatelské službě mají obce a samospráva velké rezervy, například v domácí hospicové péči. Cacková je nyní v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Vedení Úřadu práce dnes uvedlo, že 's největší pravděpodobností vyvodí z celého případu odpovídající důsledky'. Rozsah eventuálních postihů ale neuvedlo."

K případu MSS byla zveřejněna ještě další stanoviska. Z 24. října pochází vyjádření Generálního ředitelství Úřadu práce O sociálních službách je třeba informovat pravdivě, týká se to i projektu Martina Zemana (www.mpsv.cz) a z 29. října pak Stanovisko Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR k projektu Místní sociální služby (www.helpnet.cz), které zpochybnilo nezbytnost nové služby v rámci stávající sítě.

Nezdolná podnikavost některých

Společnost MSS míří do likvidace, svým zaměstnancům dluží mzdy za dva měsíce. Ti podávají návrh na insolvenční řízení, aby měli aspoň nějakou šanci dostat svou mzdu od ÚP, který ji bude dále vymáhat na MSS. Podnikatel Martin Zeman v televizním záznamu svádí vinu na stát, že nedodržel své závazky, že je nespolehlivý: Prý stačí, aby se vyměnil ministr, náměstek a vše je jinak. A dále sdělil, že je to pro něj poučením, aby už dále nikdy do něčeho takového ve spojení se státem nešel…

Jenže, pan Zeman s podnikáním v sociálních službách zřejmě nekončí, protože 7. října se stal zakladatelem společnosti Moravskoslezské místní sociální služby o. p. s. Tedy přesouvá svůj záměr na sever Moravy. V zakládání nejrůznějších obchodních firem má - jak lze dohledat v rejstříku firem − značnou praxi (původně od roku 1994 Czech Brokers, s. r. o., dnes v likvidaci, dále FUN FON s. r. o., MOBILING.SE, SENBAL.SE, SENIORPROJEKT s. r. o., TELTECH SERVIS a. s.). Od počátku roku 2013 provozuje mimo jiné skrze společnost SENIORPROJEKT i Dům se zvláštním režimem Jevišovka, který se stal součástí nabídky projektu MSS (mssluzby.cz). S tímto zařízením byly z dřívějška spojeny zprávy, jež naznačovaly jeho problémy s etikou a odbornými kompetencemi (byla mu dokonce dočasně krajem odebrána registrace): www.lesonicemk.czPéče o seniory je byznysem, který často nerespektuje potřeby klientů, varuje ombudsmanwww.mpsv.cz. Dle zpravodajství ČT zde došlo v poslední době sice ke zlepšení (Blanenský domov pro seniory ziskal certifikát, je nejlepší v republice), ale nepochybně bude zajímavé sledovat další osud tohoto segmentu Zemanova sociálního podnikání. Totéž se týká nových Moravskoslezských místních sociálních služeb.

Neblahé propojování politiky a podnikání

Celý tento případ ukazuje klíčový problém, a tím je způsob vzniku takových aktivit, v nichž se snoubí podnikatelský záměr s politickým krytím. V této souvislosti nemůžeme nezmínit jména dvou politiků ČSSD, jež figurovala v rejstříku společností při založení MSS. Jsou to František Bublan (bývalý ministr vnitra) a Michaela Marksová (stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti): rejstrik.penize.cz.

Jak se k tomuto projektu dostali? Co si slibovali od svého vstupu? Další důležitá aktérka v tomto případu, ředitelka jihomoravské pobočky ÚP, Marie Cacková, je bývalou dlouholetou jihomoravskou krajskou radní za KDU-ČSL. Její dřívější vyjádření ve prospěch MSS lze považovat za nadstandardní podporu, zvláště ve světle stanoviska Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Média jsou nezastupitelná, neměla by váhat

V souvislosti s touto kauzou je nutno vyzdvihnout roli jihomoravské redakce MF DNES, a to především mladého novináře Lukáše Valáška. Ten už na počátku srpna upozorňoval na podivnost celého projektu a v textu ze 30. září (Úřad práce chce budovat síťpečovatelů) jsou už zřetelné téměř všechny problematické aspekty. Mimo to již dříve uveřejnil i důležitý článek o jihomoravských politických trafikantech (Vysloužilí politici na jihu moravy šéfují agentuře či úřadu), kteří působí ve funkcích, kde by spíše měli mít přednost odborníci z praxe. Marie Cacková je mezi nimi.

Vedle Lukáška tak poněkud rozpačitě působí článek na webu České televize, který přichází s "křížkem po funuse" a navíc vyznívá trochu i jako obhajoba Zemanova podnikatelského záměru.

Na závěr si dovolím připojit odkaz na propagační klip Místních sociálních služeb, dříve než jej někdo odstraní. Abychom věděli, o co jsme přišli.

http://uloz.to/live/xQoCKuTk/mistni-socialni-sluzby-videoklip-wmv