Literární ukázka

Kautilja: Artašástra

Kautilja. Repro Historypak.com

Jako nelze neochutnat med či jed,

který na jazyk sis vložil,

tak nemůže neochutnat - míň či víc -

pověřenec jmění krále.

Jako nelze poznat z vody, kterou piješ,

zda se prohání v ní ryba,

tak nemůže poznat vladař, zdali mu

pověřenci kradou jmění.

Spíše poznáš dráhu ptáků v povětří se vznášejících

než záměry úředníků, dobře skryté před vladařem.

Přeložil Dušan Zbavitel

Kautilja (známý také jako Čánakja) byl rádce indického krále Čandragupty, žil ve čtvrtém století před naším letopočtem. Jeho nejznámějším dílem je Arthašástra, veršovaná učebnice politiky, která bývá srovnávána s Machiavelliho Vladařem. Jak vidno z ukázky, zneužívání funkcí bylo běžným jevem už tehdy.