Dokument

Kulturní noviny potřebují podporu

Redakce KN

Bilance 2013

Blíží se konec roku a my bilancujeme: týden co týden připravujeme sadu článků na témata z oblasti kultury, nejrůznější společenské problematiky a politiky. Kdyby jich bylo průměrně jen šest na vydání, tak je to v padesáti vydáních nejméně tři sta článků a k tomu kulturně-informační servis. Na rozdíl od většiny jiných internetových médií u nás procházejí texty korekturou. Snažíme se - jako "kulturní noviny" - udržet určitý standard.

Článků bylo samozřejmě více než tři sta. Texty nejsou v drtivé většině honorovány. Píšeme, protože nám (našim autorům) není lhostejná okolní realita a chceme přispět k poznání hlubších souvislostí, ke tříbení názorů a k formulaci alternativ vůči převládajícím či povrchním trendům.

Píšeme také proto, že máme rádi literaturu, výtvarné umění a hudbu. Zajímá nás regionální kultura. Snažíme se vytvořit prostor, který "vyzařuje" jinak než ostatní média. Zdali se nám to v dlouhodobém horizontu daří, to samozřejmě nemůže potvrdit nikdo jiný než čtenář.

Napište nám, jak nás vnímáte, na adresu redakce@kulturni-noviny.cz.

V posledním měsíci si Kulturní noviny otevřelo zhruba tři tisíce jedinečných uživatelů.

Financování a svoboda

Finanční prostředky, které jsme dosud získali - a na letošek jich bylo zhruba 250 tisíc Kč, věnujeme téměř výhradně na pravidelný redakční provoz (redaktorská a editorská práce, korektury, celkem je na pravidelném malém "úvazku" pět lidí) a postupné vylepšování webových stránek (tvorba propracovanějšího a komfortnějšího redakčního systému). Neplatíme žádné nájmy (oficiálně sídlíme jako hosté u nakladatelství Doplněk, redakce se schází většinou ve spřízněném prostoru brněnské Místogalerie). Mzda za pravidelnou redakční práci je víceméně symbolická v řádu jednotlivých tisíců. Propagaci a organizaci akcí (každoroční konference) provádíme z velké části svépomocí.

Pro rok 2014 bychom potřebovali nejméně takovou částku jako pro rok uplynulý, abychom mohli dále vydávat a dokončit některé úpravy webu. Získáme-li více, rozšíříme redakci, abychom dosáhli pestřejšího tematického záběru.

Základem našeho financování jsou příznivci a čtenáři. Vy, kdo nás čtete a podporujete, jste také zdrojem naší nezávislosti a obsahové pružnosti. Lze se jistě pokusit získat dotaci (v minulosti jsme tak činili), ale po zkušenostech s dotační praxí v kulturní oblasti víme, že je administrativně náročná (nemáme na to personál) a ovlivňuje obsah: Musíte dodržet určitou tematickou skladbu, i když byste cítili, že je nutno psát o něčem jiném. Náš stát nemá dotační programy pro nezávislou publicistiku (na rozdíl od Švédska, například).

Ale podstatné je jedno: Programově nechceme záviset na vrtkavé dotační politice jako velká část dalších periodik. Chceme být v kontaktu s našimi čtenáři, vytvořit společenství, jež nám všem bude dávat nějaký smysl a ve vzájemné komunikaci jej budeme rozvíjet a stabilizovat.

Proto vás prosíme: Pomozte nám udržet vnitřně svobodné médium.

Jak pomoci?

Lze tak učinit několikerým způsobem:

1. Jednorázovým příspěvkem - jednorázovým "předplatným".

Výši příspěvku nestanovujeme, je dobrovolná.

2. Trvalým měsíčním příkazem - průběžným "předplatným".

Výše je opět dobrovolná, stejně jako doba, na kterou je příkaz stanoven.

V obou případech prosím uveďte v poznámce k platbě kvůli zúčtovací praxi své jméno, obec a název "předplatné KN".

Pokud s námi chcete vejít v přímý kontakt (a my o to velmi stojíme), napište nám spolu s platbou na adresu info@kulturni-noviny.cz. Zařadíme vás do adresáře přispěvatelů a mimo jiné vám zašleme sborník z naší konference Družstva, komunity, síťování, jakmile jej dokončíme.

3. Sponzorským darem.

V tomto případě prosím uveďte do poznámky k platbě vedle svého jména a obce ještě název "dar". Pokud potřebujete darovací smlouvu, napište nám rovněž na adresu info@kulturni-noviny.cz. Vystavíme vám ji obratem. Zařadíme vás též do našeho adresáře a zašleme vám náš připravovaný sborník.

Náš účet pro zasílání všech typů příspěvků:

5092286001/5500, Raiffeisenbank, a.s.

Děkujeme vám za podporu svobodného mediálního prostoru.

Děkujeme vám za podporu Kulturních novin.