Poezie

Radek Štěpánek

Ostrov Pag. Foto Wikimedia Commons

ODJINUD

Cosi mě drží

mezi nebem a zemí,

snad život

vdechnutý závanem větru:

nic než závrať.

Města v dálce

jsou jako opuštěná

bílá mraveniště.

Jestli Bůh sídlí tady,

možná si také myslí,

že není.


KUKÁTKO

A měsíc,

kukátko ve zdi temné komory,

dává naději,

že je ještě další,

prázdná místnost,

plná světla.


TREST LOTOVY ŽENY

Zatímco loď mířila k pobřeží

a bílá jizva za ní mizela

a každou další vlnou,

dělil jsem se o cigaretu

se slaným větrem.

Ovce na ostrově

se znovu měnily v kameny

a vápenec ožíval pohybem ovcí:

přál jsem si, aby mé ohlédnutí

bylo potrestáno osudem

ženy Lotovy.

Radek Štěpánek (nar. 2. srpna 1986) je básník, rybář a žurnalista. V edici Masarykovy univerzity Brno Srdeční výdej vydal básnické sbírky Soudný potok (2010) a Krajky Pagu (2013).