Čtrnáctideník Kulturní noviny

51. číslo pondělí 22. 12. 2014

Galerie Kultura

PF 2015

Autor Miroslav Švejda

Všechno nejlepší!

Družně do nového roku s družstevním týdeníkem Kulturní noviny!   ... více »

Téma Kultura,Média

Výroční anketa Kulturních novin: O kultuře a médiích

Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě. Foto www.ub.cz

Oslovili jsme okruh osobností napříč republikou z různých oblastí kultury se dvěma anketními otázkami – na téma letošních kulturních zážitků a médií. Doufáme, že v odpovědích naleznete inspiraci i pro sebe do nového roku.

1. Která kulturní akce se vám v letošním roce zapsala asi nejhlouběji do paměti? 2. Jaké máte oblíbené médium, z něhož čerpáte informace a názorové zrcadlo. A proč? Popřípadě, co vám na médiích vadí?   Jan Dočekal, historik umění, výtvarník 1. Výsta ... více »

Společnost a politika Politika,Kultura

Anketa mezi redaktory a autory Kulturních novin: O kultuře a politice

Matěj Hollan. Foto www.zitbrno.cz

Našim spolupracovníkům a blízkým autorům jsme položili dvě otázky vztahující se ke kulturním zážitkům uplynulého roku a k politicko-společenským očekáváním do roku nového, jež bude možné zhodnotit opět za rok v této anketě.

1. Která kniha, výstava, film, koncert či divadlo z letošního roku patří mezi vaše nejsilnější zážitky? 2. Otázka povolební: Do které politické strany, uskupení či do které osobnosti vkládáte naději, že něčím pozitivním přispěje? A proč? Úvaha se mů ... více »

Společnost a politika Politika,Kultura

Moje bilance aneb slavme – ale co?

Není co slavit - unavené fórum

Jeden z našich kmenových autorů – a dalším uplatněním též „sociální pracovník, domovník a práce všeho druhu se slovem“ – rozvedl svůj bilanční anketní příspěvek do obsáhlejšího textu.

1. Která kniha, výstava, film, koncert či divadlo z letošního roku patří mezi vaše nejsilnější zážitky? Kniha: Je to už několik let, co se v našem královéhradeckém literárním Spolku přátel krásného slova dvěma „spoluspolkovníkům“ povedlo napsat sci ... více »

Komentář Média

Deset nejčtenějších aneb co vás v roce 2014 nejvíce zaujalo

Přinášíme přehled deseti nejčtenějších článků publikovaných v Kulturních novinách v roce 2014 (přesněji nejčtenějších od 1. ledna do 20. prosince).

  Poznámka: Uvedené pořadí je pořadím nejčtenějších textů publikovaných během roku 2014. Pokud bychom počítali i s texty z dřívějších let, tak by se na osmé místo vklínil ještě text z roku 2013: KN 40/2013 – Jiří Plocek: Hozená rukavice – nepodmín ... více »

Společnost a politika Osobnosti

Evropan Jaroslav Šabata: politikou žil a věřil, že je cestou k rozšiřování svobody

Zleva Patrik Eichler, Jan Kavan, Martin Vrba a Jakub Patočka. Foto Jiří Plocek

Ve středu 10. prosince uspořádala brněnská pobočka Masarykovy demokratické akademie konferenci věnovanou evropanství Jaroslava Šabaty, zastřešenou názvem Evropan Jaroslav Šabata. V průběhu dvou větších panelových bloků postupně vystoupilo šest panelistů, jeho osobních přátel a spolupracovníků, kteří na něj zavzpomínali jako na výjimečně statečného muže, člověka nesmírně laskavého a tolerantního, a jako na zastánce dialogu, pro nějž politika představovala cestu k rozšiřování svobody.

  V úvodu konference vystoupili Zuzana Brzobohatá a Martin Ander, kteří zdůraznili současnost Šabatových názorů v oblasti vzdělávání k občanské společnosti a v oblasti šíření myšlenky jednotné Evropy. První panelový blok zahájil slovenský disident J ... více »

Kultura a umění Kultura

Cestou k betlému

Obrázek nebo fotografie#12986

„Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta...“

Betlém v kostele může být i před dnem Božího narození, do onoho slavného dne by v něm ale měl chybět Ježíšek a Marie s Josefem, tedy to nejdůležitější, oč vlastně jde. Letos, stejně jako v loňském roce, mám advent spojený především s betlémem, který ... více »

Poezie Kultura

Koleda

Alexandre Bida: Útěk do Egypta, 1874.

Vánoční báseň J. V. Sládka.

My malí koledníci jsme z dálky přišli k vám a noviny vám nesem, co udály se tam. Je pravda každé slovo a žádné slovo lež; my zazpíváme rádi, vy poslouchejte též: Až z Betlema jsme přišli, tam všecko plesá dnes, jen jeden tam se mračí, to ... více »

Literární ukázka Dokumenty

Počteníčko: Štědrý den Ludvíka Vaculíka před 35 lety

Ludvík Vaculík, 2007. Foto Alena Janková

Ukázka z Vaculíkova Českého snáře o Krakonošovi, koledách na příděl, vánočních projevech, ale také o schovávání špagátů a snaze nenechat se ničím odradit.

PONDĚLÍ 24. PROSINCE 1979 Blíží se šestá hodina, dosmažuje se kapr. Pod borovicí je veliká hromada dárků. Nejvíc přidali jich Ondráš a Jan, já jsem ještě nikdy nechystal tak málo dárků jak letos. Vybrali jsme s Josefem stromek dost křivý, proto zasa ... více »

Fejeton Domov

Příprava

Foto autor

Fejeton křestní.

Včera jsem svoji klientku, která se rozhodla dát se pokřtít, doprovázel na její první přípravu na křest. Moje klientka žila do svých třiceti let běžným životem; dokud u ní nepropukla Parkinsonova choroba, která je nyní, po dvaceti letech, před termi ... více »

Dokument Média

Kulturní noviny potřebují podporu

Podpořte nás, prosím. Dárcům, kteří by nám chtěli před koncem roku věnovat finanční dar, na požádání obratem vystavíme potřebné potvrzení či darovací smlouvu. Každá částka, byť malá, je pro naše fungování důležitá. Děkujeme předem!

Náš dosavadní systém komunikace se čtenáři - dárci a předplatiteli - byl velmi omezený. Omlouváme se za to, je to dáno našimi skromnými administrativními kapacitami. Ale chceme to zlepšit. Když si otevřete naše stránky, objeví se nejdříve cedulka s ... více »