Kultura a umění Média

ONLINE ART - nový časopis o výtvarném umění

Ukázka z tvorby loňského jubilanta Aloise Mikulky. Foto www.sypka.cz

Jako výkonná redaktorka se nového periodika ujala Jana Mlatečková, historička umění, kurátorka výstav a publicistka. S ní jsme se jako s autorkou setkávali již dříve na stránkách Literárních novin a Kulturních novin. Projekt zaštiťuje Lukáš Paulas, o grafickou podobu se stará Dagmar Petrášková.

Na prvním čísle, které nasadilo na sto čtyřiceti šesti stranách textově i obrazově vysokou laťku, spolupracovali vedle Jany Mlatečkové jako autoři Jiří Hlušička, Michal Schuster, Jan Rajlich st., Miloš Štědroň, Jan Dočekal, Tomáš Mikulaštík, Josef Ruzselák, Vojtěch Kučera, Jiří Endler a Eva Urbánková.

Pro milovníky nejen výtvarného umění, ale kultury vůbec, se tu tedy objevil nový obsažný titul se širokým záběrem. Potkáme se v něm s malířkou Zdenou Höhmovou, brněnským výtvarnickým svérázem Aloisem Mikulkou, literátem Ludvíkem Kunderou, Boženou a Karlem Rossích, významným grafikem Janem Rajlichem st. a dalšími zajímavými osobnostmi a tématy. Debut nového časopisu nezapře svůj původ - je obrazem především brněnské a moravské tvorby a připomíná její špičkové autory.

Jestli v tomto trendu budou pokračovat i další čísla nového periodika, máme se nač těšit. Mohlo by vzniknout reprezentativní fórum české a moravské výtvarné scény napříč časem a kromě prověřených hodnot by mohlo otevřít i debatu nad současnými výboji. Stejně sympatická je i ambice uvedená v úvodním prohlášení: mluvit o společensko-kulturních fenoménech a objevovat méně známé osobnosti, jejichž kvalitní tvorba je z nejrůznějších důvodů opomíjena.