Čtrnáctideník Kulturní noviny

7. číslo pondělí 17. 2. 2014

Téma Ekonomika

Jak zkrotit peníze

Světlo na konci tunelu? Obrázek www.edelomahony.com

Přinášíme úvahu, která se pokouší překročit stávající pojímání peněz a hodnocení práce. Dosavadní přístup se dostatečně nevyrovnává s celou řadou činností nutných pro komplexní fungování společnosti.

Filosof Jan Sokol na začátku druhé části své knihy Moc, peníze a právo (Vydavatelství a nakladatelství Aleše Čeňka, 2007) cituje Aristotela: "Peníze mají, takříkajíc, všichni nějak rádi." Abych výrok rozvinul: Mají je rádi (včetně mě), protože ... více »

Společnost a politika Vzdělávání

Jaké učitele chceme?

Laoský učitel. Foto Masae

Na webu Eduin.cz, který se zabývá aktuálními problémy českého školství a vzdělávacího systému, se v poslední době objevila celá řada zásadních a "horkých" témat. Závažná je otázka zákonem stanovené nezbytné kvalifikace učitelů pro výkon jejich povolání.

Nejnověji zaváděná opatření ohrozila mimo jiné i řadu lidí, kteří mají dlouhou praxi a vykazují dobré výsledky - a přesto musí školy opustit. Článek   z 29. ledna 2014 Hledejme cesty, jak uznat neformalní vzdělání učitelů, kteří nevystudovali vy ... více »

Kultura a umění Kultura

Dělám dál totéž, jen to jinak vypadá (1. část)

Jiří Hůla. Foto archiv redakce

Rozhovor s výtvarníkem, publicistou, kurátorem a archivářem Jiřím Hůlou. 

Archiv výtvarného umění jste založil v roce 1984 ve svém bydlišti Kostelci nad Černými lesy. Výtvarníkům, nejdříve ze svého okolí, jste dal vědět, že shromažďujete dokumenty všech druhů a informace o současném českém a slovenském výtvarném umění ... více »

Dokument Zahraničí

Jak jsem nebyl na Berlinale

Zlatý medvěd, hlavní cena Berlinale. Foto Chunyang Lin.

Berlín je město, kterému během čtyřdenní návštěvy neporozumíte. Přesto vás nenechá nepřemýšlet nad tím, co tvoří jeho podstatu, nové podněty jsou přítomné na každém kroku. Třeba jako historie berlínského letiště Tempelhof.

Letiště Tempelhof bylo vybudováno ve dvacátých letech dvacátého století. Tím se řadilo až do zastavení provozu v roce 2008 mezi nejstarší dopravní letiště vůbec. Nachází se ve středu Berlína, což činí z jeho rozsáhlé plochy výjimečné území a jedn ... více »

Kultura a umění Osobnosti

"Mé dílo vyšlo u Gallimarda a stálo 69 franků."

Pavel Řezníček. Foto www.autorskecteni.cz

Vzpomínková kniha Pavla Řezníčka Vrstva vápna, vrstva chleba, královna už svým názvem říká, že půjde o něco jiného než o "klasické" paměti. Kdo jiný v současné české literatuře by dokázal vymyslet takovýto titul než Řezníček? Obsah vzpomínání svému titulu odpovídá.

Pavel Řezníček je velký básník, který vydal více prozaických knih než sbírek poezie. Jeho prózy jsou ale vždy prózami básnickými. Ať už jde o linii jeho surrealistických próz, z nichž je třeba připomenout alespoň Strop , který vyšel ve Francii ... více »

Literární ukázka

Počteníčko: Neposlušný čeledín

Krajina v Laponsku. Foto Wikimedia Commons

Saamijskou pohádku vypráví Václav Marek.

Na jižním konci jezera Rengasjärvi se na břehu u Kuotsalompolo tyčí vysoká skalní stěna, ze které prý na lidi občas cosi pokřikuje. Nedaleko odtud bydlel jeden sedlák a ten stále znovu varoval svého čeledína, aby na volání neodpovídal, ale čeledí ... více »

Poezie

J. R. Pick

J. R. Pick v Kabaretu AU. Foto Pozitivní noviny

Báseň J. R. Picka z roku 1968.

Znal jsem kdysi muže, který uvědomělý tak byl, že si jednou sám pro sebe vlastní stranu založil. Založil ji klidně s tím, že je členem jediným. A jak strašně důsledný byl, přesně, akurátně žil, když jednou jen troš ... více »

Fejeton

Duby

Obrázek nebo fotografie#10483

Co mají společného stromy a lidé?

V dubových lesích u Nymburka, o kterých psával Bohumil Hrabal, se skrývá chatová osada Jivák. Má sto dvacet sedm stavení a v jednom z nich žije s přírodou můj kamarád Tomáš. Říká si lékař stromů, protože výrazy jako stromař nebo dřevorubec se pro ... více »