Literární ukázka

Počteníčko: Neposlušný čeledín

Krajina v Laponsku. Foto Wikimedia Commons

Na jižním konci jezera Rengasjärvi se na břehu u Kuotsalompolo tyčí vysoká skalní stěna, ze které prý na lidi občas cosi pokřikuje.

Nedaleko odtud bydlel jeden sedlák a ten stále znovu varoval svého čeledína, aby na volání neodpovídal, ale čeledín těmhle ustrašeným povídačkám svého pána nechtěl věřit.

Jednou vpodvečer uslyšel nějaké volání: "Neměl bych stáčet?" a čeledín mu vzdorovitě odpověděl: "I jenom si stáčej!" Když pak ráno sedlák s čeledínem přišli a vzali rybářské náčiní, zjistili ke své hrůze, že jejich sítě, které byly pověšeny a schly, jsou zmotány do jednoho balíku.

Ale tím volání uldů ještě neskončilo. Již následujícího večera se podobný hlas ozval ze skály: "Mám plést?" "I jenom si pleť, když jsi včera stáčel!" odpověděl rozpustilý čeledín. A skutečně! Této noci spletl duch stejně jako předtím jejich nejkrásnější síť.

Tak pomalu přešel nějaký delší čas. Až jednou sedlák a čeledín znovu vypluli s lodí na jezero a přiblížili se ke skalnatému břehu. Tu uslyšeli volání ducha: "Mám hodit?" Sedlák hned ve strachu zakázal chlapci odpovědět. Ale mladý potřeštěnec zákazu nedbal a jenom se posmíval: "I jenom si házej, když chceš!"

A tu doprostřed lodice s velikým praskotem dopadla hnijící lidská mrtvola a tolik páchla, že je tím strašlivým puchem oba málem zadusila.

Václav Marek (1908-1994) byl český cestovatel a etnograf, který žil od roku 1931 v Laponsku. Jeho soubor pohádek a pověstí místních obyvatel vydalo pod názvem Noidova smrt v roce 2000 pražské nakladatelství Triáda.

Pozn.: Uldové - nadpřirozené bytosti ze saamijské mytologie.