Čtrnáctideník Kulturní noviny

12. číslo pondělí 24. 3. 2014

Téma

Krymská válka

Ivan Konstantinovič Ajvazovskij: Ruská flotila v Sevastopolu.

Krymská válka v letech 1853˗1856 se může zdát historií až příliš vzdálenou na to, aby nám mohla říci něco k současnému dění. Přesto se jedná o událost natolik zajímavou, že stojí za to si ji připomenout. A možná má k symbolice současného dění blíže, než si myslíme.

Při projevech v Poslanecké sněmovně České republiky 19. března 2014 v rámci rozpravy nad krymskou krizí zaznělo mnoho historických paralel. Krymská situace byla připodobněna k problému Kosova, k okupaci Československa v roce 1968, k invazi do Irá ... více »

Komentář

Vzdělanci: Kam s nimi?

Obrázek nebo fotografie#10772

V české společnosti se začíná objevovat nový fenomén: protisystémově zaměření mladí intelektuálové.

Íránský šáh Pahlaví na počátku šedesátých let v rámci reforem, nazývaných Bílá revoluce, umožnil přístup ke vzdělání širokým vrstvám. Bohužel už zapomněl vytvořit pro absolventy příslušná pracovní místa. Právě vysokoškoláci, frustrováni nedostatk ... více »

Kultura a umění

Otevřené oči i mysl Olgy Tokarczukové

Obrázek nebo fotografie#10773

Známá polská spisovatelka ukazuje, že lze být dobrým umělcem a současně i angažovaným činitelem přispívajícím k reflexi společnosti a její proměně.

Před časem proběhla v několika našich médiích (A2, Tvar, Britské listy, Respekt) vášnivá diskuse o tom, zdali má být umělec politicky a společensky angažovaný, zdali má svým uměním "řešit úkoly doby", a nebo vytvářet "čisté umění", prosté jakéhok ... více »

Kultura a umění

Železo Pavla Tasovského "na provázku"

Pavel Tasovský: Labuť

Kovář Pavel Tasovský (53), absolvent Mistrovské školy uměleckých řemesel, spojuje se sobě vlastní suverenitou řemeslnou zručnost a intuici osobitého umělce. Tvůrčími výsledky dospěl ke značně kladné pověsti doma i v cizině.

Letos je tomu dvacet pět let, kdy Pavel Tasovský založil v Náměšti nad Oslavou vlastní dílnu. Měl přes třicet autorských výstav (také v Belgii, Francii, Německu, Rakousku a na Slovensku), zúčastnil se osmi desítek přehlídek a kolektivních výstav ... více »

Kultura a umění Kultura

Ekologovo vcházení do obrazů krajiny

Josef Jambor: Milovský rybník, 1962. Olej na plátně, 18,5 x 28,5 cm. Repro www.papilio.cz

Obrazy významného malíře Vysočiny Josefa Jambora (1887˗1964) jsou východiskem pro putování po místech, která zobrazoval, a v současných fotografiích těchto míst můžeme porovnávat změny krajiny. Taková je idea nové výstavy v Tišnově.

Krajina, která je společným životním prostředím rostlin, živočichů a lidí, se díky posledně jmenovaným neustále mění. Jak a jak rychle? Vhodně, či nevhodně? Nerozpíná se člověk až příliš na úkor ostatních spoluobyvatel? Na tyto znepokojivé otázky ... více »

Literární ukázka

Počteníčko: Devět tónů

Foto www.harafica.eu

Povídka Josefa Římáka o tom, jak čarovnou moc má slovácká muzika.

Ja tož včiléj je luďom hej. Muzika hraje od rána do rána, v každéj hospodě sa tančí, jak by pořád svaďba była. To jindová tak nebývało, parkrát do roka był nejaký ten báł a šlus. Zaséj sa věcéj zpívało a pěkně sa zpívało doma, při práci na poli a v ... více »

Poezie

Ondřej Hložek

Václav Tikal: Homo sapiens, 1943, olej na překližce, 45,5 x 62,5 cm. Repro www.artplus.cz

Básně ze sbírky Domů.

VENKU K nebi se ve zmizelých střechách kroutí flétny kouře. Na ulici tělo vedle těla, pijáci karbolu. Pažemi jako pápěřím proutěných křesel nanášíš na ně černou. Venku je hůř. *** Když zvedneš hlavu, uvidíš jen nebe a bude ti dusno. Nad les ... více »

Fejeton

Babička

Obrázek nebo fotografie#10778

O tom, jak přicházíme na svět v lůnech svých babiček.

Jednou z mála uchovaných památek na mé gymnaziální vzdělání je vzpomínka na pana profesora Nováka, jak nám, žáčkům prvního ročníku, vypráví o Leonardově obrazu Svatá Anna Samotřetí, jehož tříúhelná struktura umožňuje, že trojúhelník Svaté Anny v ... více »