Čtrnáctideník Kulturní noviny

17. číslo pondělí 28. 4. 2014

Téma Ekonomika

Kapitál ve dvacátém prvním století

Foto www.lastspartan.com

Francouzský ekonom Thomas Piketty vydal knihu, která prorazila i do amerických magazínů. Předmětem jejího zájmu je příjmová nerovnost, což je téma, které má nejen v ekonomii velmi bohatou a rozporuplnou historii. Je nejvyšší čas, aby se o problematice nerovnosti začalo diskutovat i v českém prostředí.

Od propuknutí krize v roce 2008 ekonomie věnuje mnohem více pozornosti než kdy dříve problému příjmové nerovnosti. Nedá se říct, že by v předchozím období byla tato otázka úplné tabu, ale jaksi se na ni ať už vědomě či nevědomě pozapomnělo. Oteví ... více »

Komentář

Pokoj a chaos

Lorenzo Lotto: Magnum chaos, freska z kostela v Bergamu. Repro Wikimedia Commons

Jakou hodnotu přisuzujeme chaosu? Je to pouhý protiklad pokoje, nebo má pro nás i nějaký další smysl?

V prvních větách své promluvy postavil bratr biskup do kontrastu pokoj (pokoj našich duší, resp. pokoj, který nám Kristus dává - čtení bylo z Janova evangelia 20, 19−29) s chaosem, který vidíme a slyšíme jaksi ve světě kolem sebe, přičemž výslovn ... více »

Kultura a umění Osobnosti

Mistr Arbes, spisovatel smíchovský, před sto lety zemřelý

Arbesův hrob na Malvazinkách. Foto Milo Burdats

Jaký má vlastně ve vztahu k dílu umělce smysl výročí jeho narození a úmrtí? Co to probíhá v médiích a v podobě akcí pořádaných pro veřejnost, když uplyne pokud možno sto let od data smrti či ještě lépe od data, kdy dotyčný přišel na svět? Pět set let už je totiž trochu mnoho a padesát zase příliš málo.

Tím skutečným důvodem připomenutí si dotyčného tvůrce či přímo oslav umělce není to, co vytvořil. Tím je číslo. Číslo v kalendáři, nikoliv vlastně přímo v čase, ten musel být nejdříve člověkem rozčleněn v úseky, v nichž je teprve možno takové výr ... více »

Kultura a umění Kultura

Zdeněk Štajnc v třebíčské Galerii Ladislava Nováka

Zdeněk Štajnc: kresba na fragmentu textu, 2007, 15 x 10,5 cm.  Foto: Jan Dočekal

Na Vysočině, v Třebíči, působil většinu života básník a výtvarník Ladislav Novák (1925−1999): rodák z Turnova, přední český představitel surrealismu. Jeho jméno nese úhledná komorní galerie v historickém domě v bývalém židovském ghettu, jemuž Novák věnoval v roce 1970 básnickou skladbu Zámostí.

Tam, kde je nyní Galerie Ladislava Nováka, zřídilo Městské kulturní středisko v polovině minulého desetiletí Novákovu stálou expozici. Dva největší soukromí vlastníci Novákových děl půjčovali střídavě kolekci umožňující širší vhled do autorovy tv ... více »

Literární ukázka

Počteníčko: Dar vidění

Zrzavý Jan: Kermeur III (Bretagne), 1928, tempera, 48.5 x 63.5 cm. Repro Galerie hlavního města Prahy

Legenda z Bretaně.

Někteří lidé mají dar "vidění" větší než jiní. Když jsem byl mladý, na osoby nadané touhle tajuplnou mocí si ostatní s určitým mrazením ukazovali prstem. "Hennès hen eus ar pouar! Tamhleten má tu moc!" říkalo se. V téhle skupině privilego ... více »

Fejeton

Jutry

Hřbitov

Fotofejeton-reportáž z Velikonoční jízdy v Lužickém Srbsku.

Na Neděli velikonoční, když se dva největší slovanské národy (stopadesátimilionový a šedesátimilionový) perou, bereme s kamarády auto a odjíždíme strávit svátek Kristova vzkříšení s tím nejmenším, vymírajícím, šedesátitisícovým. Přes tisíc Lužických ... více »