Kultura a umění

Michaela Rittsteina grafická groteska s nadsázkou

Michael Rittstein: Na baru, litografie, 2012. Foto Jan Dočekal Michael Rittstein: Procházka u splavu, litografie, 2009.   Foto: Jan Dočekal

Nenápadná galerie uprostřed lesů Vysočiny nabízí ukázky z tvorby dalšího špičkového současného výtvarníka.

Galerii z ruky v Křížovicích dávali znalci zhoršujících se hmotných poměrů v prezentaci soudobého výtvarného umění mimo velká centra nanejvýš deset let trvání. Blahým skloubením krásy okolní krajiny, rustikálního charakteru galerie, přitažlivého výstavního programu a z toho plynoucí přízně návštěvníků existuje už dvacátou třetí sezonu.

Stanislava Macháčková, majitelka galerie, připravila na letošek čtyři výstavy. Aktuální, otevřená do 1. června, uvádí litografie Michaela Rittsteina.

Expresivní zrcadlení existence

Kreslíř, malíř, ilustrátor Michael Rittstein (narozen 1949, od roku 2012 je profesorem na pražské Akademii výtvarných umění) se doma a následně i v cizině etabloval již v 70. letech minulého století. Patří k našim nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby.

Pro Rittsteinovu tvorbu jsou charakteristickými rysy nadsázka ve vyjádření, výrazná deformace tvaru (žádný ohled na objektivitu stavby organismů), přepjatá barevnost, příběhová grotesknost, často přesahující až do morbidity, ale také smyslnost valící se skrz hranici elegance. To vše je vedeno autorem, nikoliv výjimečně, k razantní kritice absurdnosti a prázdnoty konzumní společnosti.

Originální tisky z plochy

Ve snaze o zachování jednoty materiálových prostředků a tím posílení sdělnosti výstavy jako celku zvolili galeristka a autor pro křížovickou výstavu úzký výběr originálních litografií převážně z posledních pěti let.

Již po polovině 70. let minulého století byl Rittstein tematicky zřetelně profilovaným tvůrcem. Vzdor obvykle proklamovaným umělým radostem člověka tehdejší společnosti "dokázal uhrančivě groteskním a expresivním způsobem zachytit každodenní životní rituály žen a mužů, partnerských dvojic, v prostředí totalitních panelákových sídlišť".

Po roce 1989 se na tom prakticky nic nezměnilo. Po odeznění ideového stisku nechaly se mnohé lidské bytosti vstrčit bez rozpaků do osidel konzumní tuposti, po níž vlastně roky hladověly. Změněn byl letopočet a násobně zmnožen obsah polic v obchodech, Rittsteinovo kritické vidění zůstalo. On, jak řekl v jednom rozhovoru, kašle na politiku. Jde mu o něco docela jiného. Do své grotesky pak vpustil hlavním vchodem rozličná zvířátka a zvířata. Vystřídala alegoricky lidské aktéry. Je zvláštní, že jim nepřisuzuje v tvarové destrukci takovou porci ošklivosti a deklasování jako myslícím bytostem, jen je více paroduje. Rittsteinova vize smyslu umění rozhodně nespočívá v šíření krásy, v jeho litografiích je málo nebo vůbec nic k čirému líbení, avšak mnoho k porozumění a k duchovní účasti.

Rozfázovaný časoprostor fungování člověka

V pozvánce na aktuální výstavu v Galerii z ruky je použita část soudů Vlastimila Tetivy týkajících se Rittsteinových kreseb. Ty jsou formálně blízké litografiím. Odlišují se však od nich svou solitérností originálu - kresba se vyskytuje v jediném provedení, zatímco grafický list lze v technice litografie rozmnožit až na 200 listů. Tetiva říká: "Tematicky lze

jeho kresby charakterizovat jako rozfázovaný časoprostor každodenního fungování člověka v běžných, mnohdy banálních situacích. S tím také souvisí i výrazová (dějová) rozmanitost těchto kresebných záznamů. Obrazně řečeno je to pro něj putování po cestě představ bez břehů, pokus o hledání směru v labyrintu lidského dění, stavění mostu přes řeku marnosti a pochybností." A na jiném místě dodává: "Rittsteinovy kresby mohou u některých pozorovatelů vyvolat smích. U jiných třeba i znechucení. Autorovým cílem není však fraška ani módnost… Věci a jevy, které se přímo dotýkají člověka, jeho tělesnosti, psychiky, sociální existence, překračují v Rittsteinově tvorbě rámec tradičního myšlení a otevírají nové, znepokojující otázky."

Michael Rittstein: litografie. Galerie z ruky, Křížovice 3, Doubravník. Výstava trvá do 1. června, otevřeno v sobotu a neděli 10-12, 13-17, v jiném čase dle domluvy na tel. 566 566 494, www.galeriezruky.cz.