Kultura a umění

Olbram Zoubek komorně a noblesně

Olbram Zoubek: Evo, cín, rok vzniku neuveden.   Foto: Jan Dočekal Z výstavy Olbrama Zoubka v Galerii 12. Foto Jan Dočekal Olbram Zoubek: Kvestorka, cín, rok vzniku neuveden. Foto Jan Dočekal

Žijící klasik českého sochařství vystavuje v Náměšti nad Oslavou. 

Galerie 12 v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku uvádí do konce června v noblesní instalaci úzký výběr z díla našeho předního sochaře, figuralisty Olbrama Zoubka, letos osmaosmdesátiletého. Zaujatému návštěvníkovi výstava dojista poskytuje stěžejní vjem, že umění upínající se k člověku a odkazující k jeho důstojnosti je nadčasové.

Vidět Giacomettiho a tvořit

Před bezmála sedmi desetiletími, na počátku tvůrčí cesty, při zkoumání možností k dobrání se osobitého způsobu sochařské práce, převážila u Zoubka důkladná lekce z poznání děl stěžejních osobností moderního sochařství. Pak přišlo pařížské setkání s dílem Alberta Giacomettiho. Ujistilo jej o správnosti již přijatých mínění, jak lze v soše ztvárnit lidskou bytost. Avšak zatímco Giacomettiho východiskem byl, jak charakterizoval Sartre, existencialismus, Zoubkovým pevným tématem je kult lidské bytosti.

Inspirace Starým zákonem a antikou

Pro Zoubkův sochařský styl je příznačné zjednodušené svislé tvarování figury. Bývá nakloněna dopředu, s vzývavě pozdviženýma rukama. Povrch sochy je rozrušený strukturovaným modelováním, působí velmi živě. Stěžejním rysem myšlenkového utváření Zoubkových soch je v tvůrci zakořeněná pevná vazba na starozákonní motivy a na antickou kulturu, na její vzor humanity. Způsob Zoubkovy práce se celá desetiletí nese v opakovaných osudových námětech provedených v bronzu, cínu, olovu nebo osinkocementu. Myšlenková celistvost ho vytrvale přidržuje u rovnocenného přístupu k oběma inspiračním zdrojům - biblickému a antickému. S nadhledem sobě vlastním říká, že starozákonní ženskou ikonou je Eva a novozákonní Marie, že osud mu dal Evu a Marii za manželky (první sochařka Eva Kmentová, 1928-1980, druhá Marie).

Kulturu do malých center

Aktuální výstava přináší komorní kolekci autorových děl - plastik, cínových reliéfů a slepotisků, vybranou pro prostor Galerie 12. V její sevřenosti je však poukázáno na rozličné aspekty Zoubkovy tvorby. Autor při vernisáži řekl, že má rád, když kultura je dělená do malých center, protože tak se dostává k mnohým příznivcům. To je příčina, proč neodmítá žádné pozvání na podobné výstavy.

Výstava je přístupná do 30. června 2014, v úterý až neděli od 13 do 17 hod., mimo tuto dobu lze návštěvu ujednat na tel.: 724 301 621, www.galerie12.cz.