Kultura a umění

Jana F. Pavlíčka Ars Conceptus - Vnitřní prostor

Obálka knihy

Centrum experimentálního divadla v Brně vydalo za podpory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci knihu Jana F. Pavlíčka Ars Conceptus - Vnitřní prostor.

Na našem knižním trhu je stále hojnost luxusně vypravených popularizačních knih o umění, nové Pavlíčkovo dílo je však položeno na méně zatíženou misku vah, na onu teoretickou, a tím je její vydání nevšedním činem.

Jan F. Pavlíček (1975) je historik a teoretik umění, působí na katedře romanistiky Filozofické fakulty olomoucké Univerzity Palackého. V úvodu své práce píše: "Nápad koncepčně se zabývat problematikou vnitřního prostoru ve výtvarném umění, v tomto případě vymezeném malbou, vznikl během diskusí s Josefem Bubeníkem, jedním z autorů, o kterých pojednává tato práce. Základním smyslem projektu, jenž dostal jméno Ars Conceptus - Vnitřní prostor, bylo pochopení problematiky vnitřního prostoru, jak je nazírán jednotlivými tvůrci a jakých je schopen interpretací."

Pavlíček zkoumal v odlišných rovinách projevy tří výtvarných autorů - Josefa Bubeníka (fantaskno), Tomáše Medka (vnitřní struktura) a Vladimíry Sedlákové (abstraktní geometrie). Všichni tři jsou spjati s Brnem, jejich výstavní aktivity ovšem přesahují rámec regionu i České republiky. V roce 2012 uskutečnili autorské výstavy v galerii HaDivadla v Brně, jejichž prostřednictvím ukázali na osobité koncepce vnitřního prostoru. Východiskem Pavlíčkova knižního zpracování zvoleného tématu bylo jejich analytické posouzení a vzájemné porovnání.

Rozdílnost posuzovaného uměleckého materiálu (artefaktů osobitého obsahu a formy), na straně druhé však také jejich cíleně náležitá vnitřní příbuznost z hlediska koncipovaného posudku, to poskytlo Pavlíčkovi značnou šíři pole pro vědeckou práci. Byl tedy s to splnit i další ambici svého teoretického zkoumání - zaplnit jistou měrou nejen primární informační mezery o zvolených umělcích, ale rovněž rozšířit rovinu poznání jejich aktuální tvorby vzhledem k výstupům některých zahraničních teoretických studií.

Pavlíčkova kniha má vedle zkoumání a srovnávání své hlavní látky i druhý důležitý rozměr, poskytuje na práci jmenovaných autorů pohled založený obšírněji. U Josefa Bubeníka si všímá jeho tvůrčích východisek, přičemž z nich akcentuje prvky surrealismu a hledá jejich souvislosti s Bubeníkovým mytologickým realismem. V kapitolách k Tomáši Medkovi se čtenáři dostává kupříkladu informací na témata Plastika v environmentálním kontextu a Cesta k organicko-abstraktní struktuře. Osobitou tvorbu Vladimíry Sedlákové blíže charakterizují spolu s jinými kapitoly Geometrizující abstrakce a Minimalismus a konkretismus.

U každého sledovaného umělce najdeme pečlivě zpracovaný přehled výstavních aktivit a podrobnou bibliografii. Obrazové přílohy věrné tématu knihy jsou současně vizuálně přitažlivé. To spolu s důsledným pojetím textové části činí z publikace Jana F. Pavlíčka Ars Conceptus - Vnitřní prostor nápadný studijní materiál podtrhující stejně nápadný vydavatelský čin.

Jan F. Pavlíček: Ars Conceptus - Vnitřní prostor. Vydalo Centrum experimentálního divadla, p. o., Brno za podpory FF Palackého univerzity v Olomouci, vročení 2013, 108 stran, náklad 600 výtisků. Křest publikace byl uskutečněn 22. května 2014 v Divadle Husa na provázku v Brně.